Gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP535H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP535H. Wij hopen dat dit SHARP XL-HP535H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP535H te teleladen.


SHARP XL-HP535H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2956 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-HP535H (2962 ko)
   SHARP XL-HP535H (2962 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-HP535H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MIKRO KOMPONENTEN SYSTEM MICRO-CHANE SISTEMA MICRO MIKRO KOMPONENT SYSTEM MICRO SISTEMI MICRO SYSTEEM SISTEMA DE MICRO COMPONENTE MICRO COMPONENT SYSTEM MODELL MODLE MODELO MODELL MODELLO MODEL MODELO MODEL Mikro Komponenten System XL-HP535H besteht aus XL-HP535H (Hauptgert) und CP-HP535H (Lautsprechersystem). Micro-chane XL-HP535H compose de XL-HP535H (appareil principal) et CPHP535H (enceinte acoustique). Sistema micro XL-HP535H que consta de XL-HP535H (aparato principal) y CPHP535H (sistema de altavoces). XL-HP535H mikro komponent system bestende av XL-HP535H (huvudenhet) och CP-HP535H (hgtalarsystem). [. . . ] Druk op de , , of toets om "FOL", "T-1", "T-2" of "T-3" te kiezen. Kies "FOL" (zal knipperen) om bestanden per mapnaam op te zoeken. Map Titel 1 9 Druk op de toets om de weergave te starten. Het toestel start de weergave vanaf het gekozen bestand tot het laatste bestand van de gekozen map (of titel) en het voorgaande display wordt weer getoond. Titel 2 Titel 3 De volgende stappen beschrijven het opzoeken van bestanden per map: Opzoeken van bestand per titel 1/2/3: " Kies in stap 5 "T-1", "T-2" of "T-3" en volg dezelfde stappen als voor het opzoeken van een bestand per map. Verlaten van de MP3-navigatiefunctie: Druk tijdens de stopfunctie op de CD toets. Opmerkingen: " Tijdens de MP3-navigatiefunctie kunnen de functies voor directe weergave en direct zoeken niet worden gebruikt. " Indien de naam van een map, titel of bestand niet of onjuist wordt getoond, moet u de disc even verwijderen, opnieuw plaatsen en het nogmaals proberen. " Indien u tijdens de stopfunctie op de RANDOM toets drukt, wordt de MP3-navigatiefunctie geannuleerd. 6 Druk op de ENTER toets. Het totaal aantal mappen (of titels) verschijnt 2 seconden en de namen van de eerste 2 mappen (of titels) worden getoond. Foldernaam Weergave van een CD of MP3-disc 6 " Met de MP3 NAVIGATION toets kunt u n stap terug gaan. " Druk op de MP3 DISPLAY toets om het aantal bestanden te controleren. N-20 03/12/16 XL-HP535H(H)N2. fm TINSZA029AWZZ XL-HP535H MP3-navigatie (alleen voor MP3-bestanden) (vervolg) !Zoeken met tekens (voor map of titel 1/2/3) Door een naam in te voeren kunt u bestanden per map of titel 1/2/3 binnen n MP3-disc opzoeken. NEDERLANDS 8 Druk wanneer u klaar bent op de ENTER toets. Het toestel zoekt nu naar dezelfde naam binnen mappen (of titels). 1 Voer stappen 1 - 3 van "Opzoeken van bestand (per map of titel 1/2/3)" op bladzijde 20 uit. Druk op de , , of toets om "FOL", "T-1", "T-2" of "T-3" te kiezen. Kies "FOL" (zal knipperen) om bestanden per mapnaam op te zoeken. Map Titel 1 Weergave van een CD of MP3-disc 2 3 "NOT FOUND" verschijnt en het menu wordt weer getoond indien het zoekwoord niet voor een naam van een map (of titel) is gevonden. 9 Gebruik de of map (of titel). toets om verder te rollen en kies een 10Druk op de Titel 2 Titel 3 4 Druk 2 seconden op de CHARACTER toets. 1ste rij: tabel met reeks 2de rij: monteren invoer (8 cijfers) toets om de weergave te starten. Alle bestanden van de gekozen map (of titel) worden weergegeven en het voorgaande display wordt weer getoond. 5 6 Druk op de of toets om de gewenste letters te kiezen. Druk op de of toets om naar de volgende pagina van het tekendisplay te gaan. Druk op de CHARACTER toets en het actieve teken wordt op de 2de rij van het display ingevoerd. Verlaten van de MP3-navigatiefunctie: Druk tijdens de stopfunctie op de CD toets. Opmerkingen: " Er wordt voor het zoeken geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters gemaakt. Invoeren van tekens met de direct-toetsen: De direct-toetsen op de afstandsbediening kunnen tevens voor het invoeren van tekens worden gebruikt. Gebruik in stap 5 hier links de toetsen 0 - 9 om letters in te voeren. Druk bijvoorbeeld vier keer op "2" om "C" in te voeren. 2 A B C Voor het wissen van een ingevoerd teken, verplaatst u de cursor met de of toets naar het teken en drukt u vervolgens op de CLEAR/DIMMER toets van de afstandsbediening. 7 Herhaal stappen 5 en 6 voor het invoeren van tekens. Voor het zoeken van een map (titel) met naam hoeft u niet de hele naam in te voeren. Het toestel zoekt namelijk naar namen die overeenkomen met de ingevoerde tekens. Tekens: 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 : toont een spatie. N-21 03/12/16 XL-HP535H(H)N3. fm TINSZA029AWZZ XL-HP535H ! [. . . ] " Stel de CD's niet bloot aan overmatige warmte of vochtigheid, of aan direct zonlicht. " Pak een CD altijd vast aan de rand, en nooit aan het plaatoppervlak. Vingerafdrukken, vuil of water op de CD kan storingen bij het aflezen van de CD-signalen veroorzaken. Als een CD vuil is en daardoor niet goed speelt, maak deze dan schoon door met een zachte, droge doek van het middenpunt uit naar de rand toe te vegen. ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-HP535H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-HP535H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag