Gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP434H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP434H. Wij hopen dat dit SHARP XL-HP434H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-HP434H te teleladen.


SHARP XL-HP434H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2635 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-HP434H (2970 ko)
   SHARP XL-HP434H (2970 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-HP434H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL-HP434H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Inhoud !10 Accessoires Algemene informatie Controleert u alstublieft of de volgende accessoires inderdaad aanwezig zijn. ! [. . . ] Druk op de toets om de weergave te starten. De geprogrammeerde weergave start altijd met het laagste nummer van een map (of titel). " De geprogrammeerde gegevens worden niet gewist. Weergave van een CD of MP3-disc Voer stappen 1 - 3 van "Opzoeken van bestand (per map of titel 1/2/3)" op bladzijde 20 uit. Knippert indien de map (of titel) is geprogrammeerd 6 N-22 03/12/3 XL-HP434H(H)N3. fm TINSZA007AWZZ XL-HP434H Luisteren naar de radio 3 Stem af op de gewenste zender met de TUNING ( toets. of ) NEDERLANDS Afstemmen met de hand: Druk zo vaak als nodig is op de TUNING toets om af te stemmen op de gewenste zender. Automatisch afstemmen: Wanneer de TUNING toets meer dan 0, 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, zal het automatisch afstemmen beginnen en stoppen bij de eerste zender die ontvangen kan worden. Opmerkingen: " Bij radiostoring, is het mogelijk dat het automatisch afstemmen automatisch op dat punt blijft staan. " Het automatisch afstemmen zal signalen van zwakke zenders overslaan. " Druk nog eens op de TUNING toets om het automatisch afstemmen te stoppen. " Wanneer u heeft afgestemd op een RDS (Radio Data Systeem), zal eerst de frequentie getoond worden en daarna zal de RDS indicator oplichten. " U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS zenders via "ASPM", zie bladzijde 30. Functie voor automatisch inschakelen: Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt. " TUNER (BAND) toets (hoofdtoestel en afstandsbediening): Het toestel wordt ingeschakeld en de "TUNER" functie wordt geactiveerd. / toets van het hoofdtoestel: Het toestel wordt ingeschakeld " en weergave met de laatst gekozen functie start (CD/TAPE/ TUNER/VIDEO). Ontvangen van FM stereo uitzendingen: Druk op de TUNER (BAND) toets zodat de "ST" indicator oplicht. " " " wordt getoond indien het FM programma stereo wordt uitgezonden. " Als de FM ontvangst zwak is, kunt u op de TUNER (BAND) toets drukken zodat de "ST" indicator uit gaat. Afstemmen 1 2 N-23 Druk op de ON/STAND-BY toets om de stroom in te schakelen. Druk herhaaldelijk op de TUNER (BAND) toets om de gewenste golfband (FM of AM) te kiezen. FM stereo-ontvangst indicator 03/12/3 XL-HP434H(H)N3. fm TINSZA007AWZZ XL-HP434H !Zenders opslaan in het geheugen U kunt 40 AM en FM zenders in het geheugen opslaan en deze met een druk op een toets weer oproepen. Instellen van een voorkeurzender Druk de PRESET ( of ) toets korter dan 0, 5 seconden in om op de gewenste zender af te stemmen. NEDERLANDS 1 2 Voer stappen 1 - 3 van "Afstemmen" op bladzijde 23 uit. Druk op de MEMORY/SET (MEMORY) toets om de functie voor het programmeren van zenders te activeren. !Aftasten van de voorkeuzezenders De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen automatisch worden afgetast. [. . . ] Open de cassettehouder niet met geweld. " Afstandsbediening Symptoom !Valt er sterk licht op de sensor voor de afstandsbediening? N-41 03/12/3 XL-HP434H(H)N4. fm TINSZA007AWZZ XL-HP434H " Bij problemen Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van buitenaf (mechanische schokken, abnormale statische elektriciteit, abnormale netspanning als gevolg van blikseminslag, enz. ) of wanneer het toestel onjuist bediend wordt, is het mogelijk dat er storingen optreden. Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende te doen: 1 Zet het toestel uit (standby) en vervolgens weer aan. 2 Indien het toestel na de voorgaande handeling nog niet juist functioneert, moet u de stekker even uit het stopcontact trekken, weer terug steken en de spanning vervolgens inschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-HP434H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-HP434H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag