Gebruiksaanwijzing SHARP XL-HF151PHS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-HF151PHS. Wij hopen dat dit SHARP XL-HF151PHS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-HF151PHS te teleladen.


SHARP XL-HF151PHS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5330 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-HF151PHS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Plaats dit toestel uit de buurt van andere elektrische apparatuur, motoren of transformatoren om storend gebrom te voorkomen. 4 Stel dit toestel niet bloot aan plotselinge temperatuurswisselingen van koud naar warm en plaats het toestel niet in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. in een ruimte met een luchtbevochtiger) om te voorkomen dat zich binnenin het toestel condens vormt, wat zou kunnen leiden tot elektrische schokken, brand, schade aan dit toestel en/of persoonlijk letsel. 5 Vermijd plekken waar andere voorwerpen op het toestel kunnen vallen, of waar het toestel bloot staat aan druppelende of spattende vloeistoffen. [. . . ] Wanneer echter de stekker langer dan een week uit het stopcontact gelaten wordt, zullen de opgeslagen gegevens verloren gaan. REMOTE aansluitingen VOLTAGE SELECTOR Netsnoer AC OUTLET(S) (SWITCHED) Modellen voor Australië . . . . . . . . . . . . . . 2 Netstroomaansluitingen Via de netstroomaansluitingen op dit toestel kunt u andere componenten in uw systeem van stroom voorzien. Deze AC OUTLET(S) aansluiting(en) voorzien de erop aangesloten componenten van stroom wanneer dit toestel aan staat. Voor informatie over het maximale vermogen (totale stroomverbruik van de componenten) zie "TECHNISCHE GEGEVENS" op bladzijde 33. REMOTE IN OUT VOLTAGE SELECTOR VOORBEREIDIN GEN AC OUTLETS SWITCHED SPEAKERS CLASS 2 WIRING A IMPEDANCE SELECTOR SET BEFORE POWER ON A OR B: 4MIN. /SPEAKER (Algemene modellen) VOLTAGE SELECTOR (Alleen modellen voor Azië en algemene modellen) AC OUTLET(S) REMOTE aansluitingen Sommige SHARP modellen kunnen direct worden aangesloten op de REMOTE aansluiting op het achterpaneel van dit toestel. Als u een dergelijk product heeft, is het mogelijk dat u geen infraroodzender nodig heeft. Er kunnen maximaal zes SHARP componenten worden aangesloten zoals hieronder staat aangegeven. REMOTE IN REMOTE OUT IN De VOLTAGE SELECTOR op het achterpaneel van dit toestel moet worden ingesteld op de bij u ter plaatse gangbare netspanning VOOR u de stekker in het stopcontact doet. De mogelijke voltages zijn als volgt: Modellen voor Azië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220/230­240 V, 50/60 Hz wisselstroom Algemene modellen . . . . . . . . . . . . . . . 110/120/220/230­240 V, 50/60 Hz wisselstroom REMOTE OUT IN REMOTE OUT Infraroodontvanger Dit toestel SHARP component SHARP component Nederlands 13 AANSLUITINGEN Aan en uit zetten van dit toestel Wanneer alle aansluitingen gemaakt zijn, kunt u dit toestel aan zetten. 1 Druk op STANDBY/ON op het voorpaneel (of POWER op de afstandsbediening) om dit toestel aan te zetten. 1 STANDBY /ON POWER of Afstandsbediening FM/AM l TUNING h PURE DIRECT TAPE MONITOR EDIT MEMORY TUNING MODE MAN'L/AUTO FM AUTO/MAN'L Voorpaneel 16 VOLUME A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8 20 12 26 INPUT PHONES SPEAKERS A B 3 4 ­5 5+ 4 2 1 8 BASS 0 1 2 3 3 4 2 TREBLE 1 0 1 2 3 4 ­5 5+ 3 4 2 BALANCE 1 0 1 2 3 4 L5 5R 3 4 2 LOUDNESS 1 FLAT ­30dB 10 9 8 5 6 7 40 4 STANDBY /ON 60 2 0 -dB Druk op STANDBY/ON op het voorpaneel (of STANDBY op de afstandsbediening) om dit toestel uit (standby) te zetten. SLEEP POWER 1 CD/DVD PHONO TUNER STANDBY MD TAPE AUX SPEAKERS A B 14 WEERGAVE EN OPNAME WEERGAVE EN OPNAME LET OP Wees zeer voorzichtig wanneer u CD's en dergelijke afspeelt die zijn gecodeerd met DTS. Als u een DTS gecodeerde CD afspeelt met een CD-speler die niet geschikt is voor DTS, zult u alleen maar een zeer storend geruis horen die uw luidsprekers kan beschadigen. Met deze functie zal het toestel automatisch afstemmen op FM zenders met een goede ontvangst en deze, op volgorde, opslaan tot een maximum van 40 stuks (8 zenders in 5 groepen, A1 t/m E8). U kunt vervolgens gemakkelijk via de bijbehorende voorkeuzenummers afstemmen op de voorgeprogrammeerde zenders. Opmerkingen · Zendergegevens die reeds zijn opgeslagen onder een bepaald nummer zullen worden gewist wanneer u een andere zender onder dat voorkeuzenummer opslaat. · Als het aantal voorgeprogrammeerde zenders niet tot het maximum 40 (E8) komt, konden er met het automatisch voorprogrammeren niet meer geschikte zenders gevonden worden. · Alleen FM zenders met een voldoende sterke ontvangst worden opgeslagen bij het automatisch voorprogrammeren. Als de zender die u wilt voorprogrammeren te zwak is, kunt u deze met de hand voorprogrammeren. 243 FM/AM l TUNING h PURE DIRECT EDIT MEMORY TUNING MODE TAPE MONITOR MAN'L/AUTO FM AUTO/MAN'L 16 A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8 VOLUME 20 12 26 INPUT SPEAKERS A B 2 3 4 ­5 5+ 4 1 8 BASS 0 1 2 3 3 4 2 TREBLE 1 0 1 2 3 4 ­5 5+ 3 4 2 BALANCE 1 0 1 2 3 4 L5 5R 3 4 2 LOUDNESS 1 FLAT ­30dB 10 9 8 5 6 7 40 4 STANDBY /ON 60 2 0 -dB 1 1 Verdraai INPUT (of druk op TUNER op de afstandsbediening) om de TUNER als signaalbron te selecteren. INPUT VERRICHTINGEN TUNER of 2 Voorpaneel Afstandsbediening A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 FM/AM l TUNING h EDIT MEMORY MAN'L/AUTO FM 34 PURE DIRECT TUNING MODE TAPE MONITOR AUTO/MAN'L 16 7 8 VOLUME 20 12 26 8 2 INPUT BASS PHONES SPEAKERS A B 3 4 ­5 5+ 4 2 1 0 1 2 3 3 4 2 TREBLE 1 0 1 2 3 4 ­5 5+ 3 4 2 BALANCE 1 0 1 2 3 4 L5 5R 3 4 2 LOUDNESS 1 FLAT ­30dB 10 9 8 5 6 7 Druk op FM/AM op het voorpaneel om de radioband te kiezen (FM of AM). FM of AM zal op het display op het voorpaneel verschijnen. FM/AM 40 4 STANDBY /ON 60 2 0 -dB 1 1 Verdraai INPUT (of druk op TUNER op de afstandsbediening) om de TUNER te selecteren. INPUT 3 Druk op TUNING MODE op het voorpaneel zodat de AUTO indicator van het display verdwijnt. TUNING MODE TUNER AUTO/MAN'L AUTO Verdwijnt Voorpaneel of Afstandsbediening 4 Druk op TUNING l / h om met de hand af te stemmen op de gewenste zender. Houd de toets ingedrukt om de frequentie doorlopend te laten veranderen. l TUNING h Nederlands Opmerkingen · Wanneer er is afgestemd op een zender, zal de frequentie waarop is afgestemd worden getoond op het display. · Als u afstemt op een FM zender, zal deze automatisch in mono worden ontvangen om de geluidskwaliteit te verbeteren. 21 AFSTEMMEN OP FM/AM RADIO 2 Druk op FM/AM op het voorpaneel en kies FM als radioband. FM zal op het display op het voorpaneel verschijnen. FM/AM Aangepast automatisch voorprogrammeren U kunt een bepaalde groep en een bepaald nummer opgeven waar het automatisch voorprogrammeren van FM zenders moet beginnen. 1 3 Houd MEMORY op het voorpaneel tenminste 3 seconden ingedrukt. De voorkeuzegroep en de MEMORY en AUTO indicators zullen gaan knipperen op het display op het voorpaneel. MEMORY Houd MEMORY op het voorpaneel tenminste 3 seconden ingedrukt. MEMORY MAN'L/AUTO FM 2 MAN'L/AUTO FM 4 Druk één keer op TUNING l / h om het automatisch voorprogrammeren te laten beginnen. [. . . ] 150 mV/1, 2 k of minder · Hoofdtelefoon uitgang/impedantie (Ingang 1 kHz, 150 mV, 8 , 0, 04% THV) CD/DVD, enz. (5, 1 k ingang kortgesloten, 1/10 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65/50 dB of meer · Karakteristieken toonregeling BASS Versterking/verzwakking (50 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10 dB Turnover frequentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Hz TREBLE Versterking/verzwakking (20 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-HF151PHS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-HF151PHS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag