Gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV70H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV70H. Wij hopen dat dit SHARP XL-DV70H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV70H te teleladen.


SHARP XL-DV70H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4597 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-DV70H (4555 ko)
   SHARP XL-DV70H OPERATION MANUAL (4555 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-DV70H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL-DV70H NEDERLANDS NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. Accessoires Controleert u alstublieft of de volgende accessoires inderdaad aanwezig zijn. Afstandsbediening 1 Algemene informatie Bijzondere aantekening De levering van dit product sluit niet automatisch een licentie in en geeft geen enkel recht, de inhoud, die met dit product werd gescha pen, te benutten in inkomsten genererende omroepsystemen (aards, via satelliet, via kabel of via andere kanalen), voor inkomstengene rerende on-line aanwendingen (via internet, intranet en/of andere netwerken), andere inkomstengenererende inhoudsdistributiesystemen (gebruik voor muziek op betaling of op bestelling en dergelijke), of op inkomsten genererende fysieke media (CD's DVD's, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). Voor details verwijzen wij naar de website: http://mp3licensing. com De MPEG Layer-3 audio coderingstechnologie is in licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. "AA" formaat batterij (UM/SUM-3, R6, HP-7 of gelijkwaardig) 2 AM-ringantenne 1 FM-antenne 1 SCART-kabel 1 Opmerking: Alleen de bovenvermelde accessoires worden meegeleverd. N-1 Inhoud Pagina Pagina XL-DV70H NEDERLANDS Algemene informatie Voorzorgen . [. . . ] TV-scherm 9 FRAME _ 1 1 2 3 4 5 6 Keuze overzicht disc U kunt een gewenst fragment afspelen, door er een te kiezen uit de fragmenten, die op het beeldscherm te zien zijn. 7 8 9 1 Druk, in de stopfunctie, herhaaldelijk op de toets MENU/ PBC, om "PBC OFF" te kiezen. TV-scherm BROWSE 1 2 3 4 5 6 2 Druk op de directe cijfertoetsen op de afstandsbediening, om de scène te kiezen, waarnaar u wenst te kijken. De weergave start vanaf de gekozen scène, nadat u op de toets DVD/CD / hebt gedrukt. De functie fragment-overzicht annuleren: Druk op de toets CLEAR/STOP . 7 8 9 N-30 Video-CD en Super Video-CD functie Druk op de directe cijfertoetsen op de afstandsbediening, om het gewenste fragment te kiezen. De weergave start vanaf het gekozen fragment, nadat u op de toets DVD/CD / hebt gedrukt. Wanneer op de video-CD meer dan 9 fragmenten staan: Elke keer, dat u op de -toets drukt, worden de 9 volgende fragmenten getoond. Druk op de -toets om terug te gaan naar de vorige display. 2 XL-DV70H NEDERLANDS Video-CD en Super Video-CD weergave (vervolg) Opmerkingen: De functie fragment-overzicht werkt alleen tijdens de weergave. Deze functie wordt niet geaccepteerd door korttijdige fragmenten (korter dan 1 minuut) en door stilstaande beelden (menu-display, foto, enz. ). Let op: De overzichtsfunctie voor discs en fragmenten werkt niet tijdens P. B. C. Annuleer de P. B. C. -functie, voordat u deze functie benut op een video-CD met P. B. C. De weergave starten vanaf een gewenst punt (directe weergave) Kiezen en afspelen van het gewenste fragment: Annuleer P. B. C. Druk, in de stop- of weergavefunctie, op de directe cijfertoetsen, om het fragmentnummer te kiezen. Unitdisplay TV-scherm VCD TRK 03/14 VCD Video-CD en Super Video-CD functie PBC 00:03:56 Druk op de of -toets, om de cijfers te kiezen, die u wenst te veranderen. Bijvoorbeeld: Om fragment 14 te kiezen: Druk op "1" voor het eerste nummercijfer en op "4" voor het tweede nummercijfer. Bij bepaalde discs is weergave vanaf het vastgelegde punt niet mogelijk. (weergave-regelfunctie). Afspelen zonder gebruik van de weergaveregelfunctie U kunt een met P. B. C. opgenomen video CD (Super Video CD), ook zonder gebruik van de weergave-regelfunctie, afspelen. Het menuscherm verschijnt in dit geval niet en de disc wordt als een video-CD (Super Video CD) zonder P. B. C. Druk tijdens de stop- of weergavefunctie op de MENU/PBC toets, om de P. B. C. -functie te annuleren. PBC: [OFF] 1 Druk, tijdens weergave, op de DIRECT-toets. PBC 00:00:00 VCD TRK 01/01 VCD 00:00:30 Uren Minuten Seconden De tijd zoeken 2 Leg het tijdstip vast, door de of -toets te gebruiken, om de gewenste tijdcijfers te veranderen. Om 1 uur 23 minuten en 40 seconden vast te leggen, moet u de of -toets gebruiken, om voor het uur "01", voor de minuten, "23" en voor de seconden "40" te kiezen. Indien u een verkeerde nummer invoert, moet u op of drukken, om het cijfer rechtstreeks te veranderen. Druk op de ENTER-toets, om te bevestigen. Opmerking: Bepaalde video CD's (Super Video CD's) met P. B. C. kunnen niet worden afgespeeld, indien de P. B. C. -functie is uitgeschakeld. N-31 Opmerkingen: De tijdzoekfunctie werkt niet voor bepaalde discs. Tijdzoeken is niet mogelijk voor JPEG discs. Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc Dit systeem kan een standaard CD, CD-R/RW in CD-formaat en CD-R/RW met MP3- of WMA-bestanden afspelen, maar kan deze niet opnemen. [. . . ] Als het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert, dient u het te resetten. Sluiten de luidsprekersnoeren kort? Geen geluid. Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. CD-speler Symptoom De weergave begint niet. Heeft zich wellicht condens gevormd binnenin het toestel? Mogelijke oorzaak Staat het toestel dicht bij een TV of computer?Plaats de antenne verder uit de buurt van het netsnoer indien te dicht bij elkaar. Condensatie Door plotselinge temperatuurverschillen en opslag of gebruik in een zeer vochtige ruimte wordt condens in het toestel (CD-pickup, etc. ) of op de zender van de afstandsbediening gevormd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-DV70H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-DV70H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag