Gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV60H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV60H. Wij hopen dat dit SHARP XL-DV60H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV60H te teleladen.


SHARP XL-DV60H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3213 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-DV60H (3719 ko)
   SHARP XL-DV60H (3719 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-DV60H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL-DV60H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Speciale opmerkingen "DTS" en "DTS Digital Out" zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater System, Inc. "Dolby" en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. [. . . ] A-B herhaalde weergave is uitsluitend binnen een fragment mogelijk met een video-CD en audio-CD. N-31 05/3/4 XL-DV60H(H)_N. fm TINSZA042SJZZ Afspelen van een video-CD Pagina Weergave van een disc . . 19 - 21 Opzoeken van het begin van een hoofdstuk/fragment (verspringen) . 30 Herhaald afspelen van gedeelte tussen gespecificeerde punten (A-B herhalen) . (PlayBack Control) NEDERLANDS 1 2 3 1 Plaats een video-CD met P. B. C. Er verschijnt een menu op de TV en de weergave wordt gepauzeerd. Voorbeeld 1 2 3 2 Druk op "+10" en "4" om fragment 14 te kiezen. Rollen van het menuscherm (menuscherm met meer dan 1 pagina): Druk op de of toets. Weergave zonder gebruik van de weergaveregelfunctie (P. B. C. ): U kunt een video-CD met P. B. C. In dit geval verschijnt het menuscherm niet en wordt de disc op dezelfde manier als een video-CD zonder P. B. C. Door iedere druk op de toets wordt de instelling afwisselend geactiveerd en geannuleerd. functie is uitgeschakeld. Bediening voor video-CD Kies het gewenste menunummer met de directe cijfertoetsen (1 - +10). Voorbeeld: 4 5 6 7 8 N-32 05/3/4 XL-DV60H(H)_N. fm TINSZA042SJZZ XL-DV60H Afspelen van een audio-CD Pagina Weergave van een disc . 19 - 21 Opzoeken van het begin van een hoofdstuk/fragment (verspringen) . 30 Herhaald afspelen van gedeelte tussen gespecificeerde punten (A-B herhalen) . 31 NEDERLANDS " Starten vanaf het gewenste punt (directe weergave) Kiezen en afspelen van het gewenste fragment: Druk tijdens de stop- of weergavefunctie op de directe cijfertoetsen om het fragmentnummer te kiezen. TV-scherm Display toestel Select: 14 Bediening voor audio-CD Druk op "+ 10" en voer het nummer in indien een fragmentnummer 2 cijfers of meer heeft. Voorbeeld: Druk op "+10" en "4" voor het kiezen van fragment 14. Druk op "+10", "+10" en "4" voor het kiezen van fragment 24. Weergave vanaf de gespecificeerde tijd (tijdzoeken): U kunt fragmenten vanaf het gewenste punt qua tijd afspelen. " Afspelen in willekeurige volgorde (willekeurige weergave) De fragmenten van de disc kunnen automatisch in een willekeurige volgorde worden afgespeeld. TV-scherm Play Random 1 Druk tijdens weergave van de disc op de DIRECT toets. Tijd 3 1 / 19 --:-MAX [04:56] Display toestel 2 Voer de tijd met de directe cijfertoetsen in. Voer "8340" in voor een tijd van 1 uur 23 minuten en 40 seconden. Begin opnieuw vanaf stap 1 indien u een verkeerd nummer heeft ingevoerd. Annuleren van de willekeurige weergavevolgorde: Druk op de toets. [. . . ] (U hoort geen geluid. ) " Afstandsbediening Symptoom Mogelijke oorzaak De afstandsbedie- !Valt er sterk licht op de sensor voor de afstandsbediening? N-55 05/3/4 XL-DV60H(H)_N. fm TINSZA042SJZZ XL-DV60H " Tuner Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. " Wissen van het gehele geheugen (terugstellen) Mogelijke oorzaak Staat het toestel dicht bij een TV of computer?Plaats de antenne verder uit de buurt van het netsnoer indien te dicht bij elkaar. NEDERLANDS 1 2 3 4 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om het toestel in de standbystand te zetten. Houd de DVD/CD en de 2 toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de ON/STAND-BY toets totdat "CLEAR" verschijnt. " Condensatie Door plotselinge temperatuurwisselingen, of opslag of gebruik in een zeer vochtige ruimte kan condens in het toestel (laser-aftastlens, etc. ) of op de zender van de afstandsbediening worden gevormd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-DV60H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-DV60H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag