Gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV50H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV50H. Wij hopen dat dit SHARP XL-DV50H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DV50H te teleladen.


SHARP XL-DV50H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-DV50H (425 ko)
   SHARP XL-DV50H (3803 ko)
   SHARP XL-DV50H annexe 1 (3803 ko)
   SHARP XL-DV50H QUICK GUIDE (425 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-DV50H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD-MICRO-SYSTEM MICRO-CHANE DVD CADENA MICRO CON DVD DVD MIKRO SYSTEM SISTEMA DVD MICRO DVD MICRO-SYSTEEM MICROSSISTEMA DVD DVD MICRO SYSTEM MODELL MODLE MODELO MODELL MODELLO MODEL MODELO MODEL XL-DV50H BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO BRUKSANVISNING MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE OPERAO OPERATION MANUAL !DVD-Micro-System XL-DV50H besteht aus XL-DV50H (Hauptgert), CP-DV50HF (Front-Lautsprecher) und CP-DV50HSW (Subwoofer). Micro-chane DVD XL-DV50H compose de XL-DV50H (appareil principal), CP-DV50HF (enceintes avant) et CP-DV50HSW (woofer auxiliaire). Cadena micro con DVD XL-DV50H que consta de XL-DV50H (aparato prinpal), CP-DV50HF (altavoces delanteros) y CPDV50HSW (altavoz de subgraves). [. . . ] De functie voor het voortzetten van weergave werkt niet met bepaalde discs. Afhankelijk van de disc wordt de weergave mogelijk vanaf een iets ander punt dan het stoppunt voortgezet. N-21 04/3/19 XL-DV50H(H)_N. fm TINSZA007SJZZ Basisbediening " Snel voorwaarts/snel achterwaarts (zoeken) U kunt tijdens weergave van de disc een gewenst punt opzoeken. XL-DV50H NEDERLANDS 1 2 1 Houd tijdens weergave van een disc de of toets 2 seconden of langer ingedrukt. Fast Forward 2x Door iedere druk op de toets verandert de aftastsnelheid als volgt. De snelheid verandert als volgt voor een DVD/video-CD/audioCD: 3 Bediening voor DVD Fast Reverse 2x / Fast Reverse 8x / Fast Forward 2x Fast Forward 8x Fast Forward 30x Play 4 5 6 7 8 " Opzoeken van het begin van een hoofdstuk/ fragment (verspringen) U kunt vanaf het huidige hoofdstuk (fragment) naar het volgende of voorgaande verspringen. Druk tijdens weergave van de disc op de of toets. Next Fast Reverse 30x / Play / !Druk op voor snel voorwaarts en op voor snel achterwaarts. 2 Druk op de (weergave) toets om weer naar normale weergave terug te keren. !Druk op de toets om naar het volgende hoofdstuk (fragment) te verspringen. Druk op de toets om naar het begin van het huidige hoofdstuk (fragment) te verspringen. Druk nogmaals op de toets om naar het begin van het voorgaande hoofdstuk (fragment) te verspringen. Bepaalde discs tonen niet het hoofdstuk (fragment) en de verspringfunctie kan dan niet worden gebruikt. De functie voor het aftasten kan mogelijk niet met bepaalde discs worden gebruikt. Tijdens het zoeken met een DVD of video-CD hoort u geen geluid en verschijnen de ondertitels niet. Bij het aftasten tijdens DVD-weergave worden, afhankelijk van de disc of scne, beelden mogelijk niet zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven, in voor- of achterwaartse richting getoond. N-22 04/3/19 XL-DV50H(H)_N. fm TINSZA007SJZZ XL-DV50H Basisbediening (vervolg) " Starten vanaf het gewenste punt (directe weergave) Kiezen en afspelen van de gewenste titel en het hoofdstuk: NEDERLANDS 1 2 Druk tijdens de stop- of weergavefunctie op de DIRECT toets. Kies binnen 10 seconden de titel of het hoofdstuk met de cursor ( of ) toets en voer het titel- of hoofdstuknummer met de directe cijfertoetsen in. Titelnummer Hoofdstuknummer Bediening voor DVD 1 01 / 08 001 / 010 --:--:-- Druk op "+10" en voer het nummer in indien het titel- of hoofdstuknummer 2 of meer cijfers heeft. Druk op "+10", "+10" en "2" om hoofdstuk 22 te kiezen. 3 Druk binnen 10 seconden op de ENTER toets. Opmerkingen: !Met DVD's kunt u uitsluitend het gewenste punt binnen de huidige titel kiezen. Kiezen in een andere titel is onmogelijk. N-23 04/3/19 XL-DV50H(H)_N. fm TINSZA007SJZZ XL-DV50H Weergave vanaf de gespecificeerde tijd (tijdzoeken): " Vertraagde weergave U kunt de weergavesnelheid vertragen. NEDERLANDS 1 2 3 1 2 Druk tijdens de weergave van de disc op de DIRECT toets. Kies binnen 10 seconden de tijd met de cursor ( of ) toets en specificeer de tijd met de directe cijfertoetsen. Tijd 1 2 Druk tijdens de weergave van de disc op de STILL/PAUSE toets. Houd de of toets 2 seconden of langer ingedrukt. Slow Forward 1 01/ 08 001 / 010 --:--:-- Slow Backward / Slow Forward !Voer "012340" in voor een tijd van 1 uur 23 minuten en 40 seconden. Begin opnieuw vanaf stap 1 indien u een verkeerd nummer heeft ingevoerd. 3 Druk op de (weergave) toets om weer naar normale weergave terug te keren. Bediening voor DVD 4 5 6 7 8 3 Druk binnen 10 seconden op de ENTER toets. Opmerking: De vertraagde weergavefuncties kunnen mogelijk niet met bepaalde discs worden gebruikt. Opmerkingen: ! [. . . ] (U hoort geen geluid. ) " Afstandsbediening Symptoom Mogelijke oorzaak De afstandsbedie- !Valt er sterk licht op de sensor voor de afstandsbediening? N-53 04/3/19 XL-DV50H(H)_N. fm TINSZA007SJZZ XL-DV50H " Tuner Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. " Wissen van het gehele geheugen (terugstellen) Mogelijke oorzaak Staat het toestel dicht bij een TV of computer?Plaats de antenne verder uit de buurt van het netsnoer indien te dicht bij elkaar. NEDERLANDS 1 2 3 4 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om het toestel in de standbystand te zetten. Houd de DVD/CD en de 2 toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de ON/STAND-BY toets totdat "CLEAR" verschijnt. " Condensatie Door plotselinge temperatuurwisselingen, of opslag of gebruik in een zeer vochtige ruimte kan condens in het toestel (laser-aftastlens, etc. ) of op de zender van de afstandsbediening worden gevormd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-DV50H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-DV50H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag