Gebruiksaanwijzing SHARP XL-DK227NH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DK227NH. Wij hopen dat dit SHARP XL-DK227NH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DK227NH te teleladen.


SHARP XL-DK227NH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3785 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-DK227NH (3798 ko)
   SHARP XL-DK227NH (3798 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-DK227NH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS XL-DK227NH NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. Inhoud Algemene informatie Pagina Voorzorgen . 3 - 5 Bijzondere aantekening De levering van dit product sluit niet automatisch een licentie in en geeft geen enkel recht , de inhoud, die met dit product werd gescha pen, te benutten in inkomsten genererende omroepsystemen (aards, via satelliet, via kabel of via andere kanalen), voor inkomstengene rerende on-line aanwendingen (via internet, intranet en/of andere netwerken), andere inkomstengenererende inhoudsdistributiesystemen (gebruik voor muziek op betaling of op bestelling en dergelijke), of op inkomsten genererende fysieke media (CD's DVD's, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). [. . . ] De informatie over de volgorde van de mappen en bestanden die op de disc is opgenomen, is afhankelijk van de schrijfsoftware. Het is mogelijk, dat dit toestel de bestanden niet weergeeft in de door ons verwachte afspeelvolgorde. Voor CD MP3/WMA, 512 nummers van mappen en bestanden, inclusief de mappen die niet afspeelbare betanden hebben kunnen worden afgelezen. De mapmodus kan in-/uitgeschakeld worden met de FOLDER toets op de afstandsbediening. De bestanden, die weergegeven worden bij ingeschakelde mapmodus verschillen van de bestanden, die weergegeven worden bij uitgeschakelde mapmodus. Voorbeeld van uitgeschakelde mapmodus: Beginnend bij het geselecteerde bestand, worden alle bestanden weergegeven. Wanneer bestand 3 in map C geselecteerd is, worden, beginnend bij bestand 3, alle bestanden tot en met bestand 10 van map E weergegeven. Voorbeeld van ingeschakelde mapfunctie: Alle bestanden in de geselecteerde map worden afgespeeld. Voor het geval dat de map D wordt geselecteerd, worden de bestanden 6, 7 en 8 afgespeeld. De bestanden 9 en 10 in de map E worden niet afgespeeld. ROOT (FOLDER 1) FOLDER A (FOLDER 2) FOLDER C (FOLDER 4) FOLDER D (FOLDER 5) FILE 3 FILE 4 FILE 5 FILE 6 FILE 7 FILE 8 FOLDER E (FOLDER 6) FILE 9 FILE 10 FOLDER B (FOLDER 3) FILE 1 FILE 2 N-20 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc XL-DK227NH MP3/WMA-mapmodus (alleen voor MP3/WMA-bestanden) (vervolg) Procedure voor het afspelen van een MP3/WMA disc Mapmodus ingeschakeld Een CD-R/RW afspelen. NEDERLANDS 4 Druk op de / (CD / ) toets. De weergave begint en de bestandsnaam wordt in de display weergegeven. Titel, Artiest & Album naam wordt weergegeven als deze gegevens zijn vastgelegd op de disc. U kunt de inhoud van de display veranderen door op de DISPLAY toets te drukken. Weergave van de bestandsnaam Titel-1 indicator 1 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Druk op de CD toets en laad een MP3/WMA-disc. MP3-indicator WMA-indicator Discnaam TOTAL-indicator Het totale aantal bestanden Weergave van de titel Weergave van de functie Titel-2 indicator Weergave van de artiest 2 Druk op de FOLDER toets en druk op de TUNING ( of ) toets, om map, die u wilt weergeven, te selecteren. (Mapmodus ingeschakeld) Mapindicator ( ) Titel-3 indicator Weergave van de klok Weergave van het album Mapnummer Totaal aantal bestanden in map 3 of 3 Kies het fragment dat u wilt afspelen door op toets te drukken. Als wordt weergegeven bij ingeschakelde mapmodus, druk dan op de TUNING ( of ) toets, waarna de map geselecteerd kan worden, ook wanneer het toestel in de weergave-/pauzemodus staat. Het blijft in de weergave-/pauzemodus voor het eerste fragment van de geselecteerde map. Opmerking: Als "NO SUPPORT" in de display verschijnt, betekent dat dat een "auteursrechtelijk beschermd WMA-bestand" of een "nietcompatibel weergavebestand" is geselecteerd. N-21 Luisteren naar de radio Afstemmen XL-DK227NH NEDERLANDS 1 2 3 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen. Druk herhaaldelijk op de TUNER (BAND) toets en kies de frequentieband van uw keuze (FM of AM). Functie voor automatisch inschakelen: Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt. TUNER (BAND) toets (hoofdtoestel en afstandsbediening): Het toestel wordt ingeschakeld en de "TUNER" functie wordt geactiveerd. / toets van het hoofdtoestel: Het toestel wordt ingeschakeld en het afspelen van de laatste functie begint (CD, TUNER, AUDIO IN, iPod). Druk op de TUNING ( of ) toets op de afstandsbediening om de gewenste zender af te stemmen. Afstemmen met de hand: Druk zo vaak als nodig is op de TUNING ( of ) toets en stem af op de zender van uw keuze. Automatisch afstemmen: Wanneer u de TUNING ( of ) toets meer dan 0, 5 seconden ingedrukt houdt, zal het automatisch afstemmen beginnen en stoppen bij de eerste zender die ontvangen kan worden. [. . . ] (zie bladzijde 11) Zet het toestel in de standby-stand en zet het vervolgens weer aan. Als het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert, dient u het te resetten. Sluiten de luidsprekersnoeren kort? Tuner Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. Plaats de antenne verder uit de buurt van het netsnoer indien te dicht bij elkaar. Geen geluid. iPod CD-speler Symptoom Terugspelen start niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-DK227NH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-DK227NH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag