Gebruiksaanwijzing SHARP XL-DH330PH/DH360PH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DH330PH/DH360PH. Wij hopen dat dit SHARP XL-DH330PH/DH360PH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DH330PH/DH360PH te teleladen.


SHARP XL-DH330PH/DH360PH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4448 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-DH330PH/DH360PH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Plaats dit toestel uit de buurt van andere elektrische apparatuur, motoren of transformatoren om storend gebrom te voorkomen. 4 Stel dit toestel niet bloot aan plotselinge temperatuurswisselingen van koud naar warm en plaats het toestel niet in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. in een ruimte met een luchtbevochtiger) om te voorkomen dat zich binnenin het toestel condens vormt, wat zou kunnen leiden tot elektrische schokken, brand, schade aan dit toestel en/of persoonlijk letsel. 5 Vermijd plekken waar andere voorwerpen op het toestel kunnen vallen, of waar het toestel bloot staat aan druppelende of spattende vloeistoffen. [. . . ] Als u twee sets (A en B) gebruikt, moet de impedantie van elk van de luidsprekers 8 of hoger zijn. Rechts Links Opmerkingen · Modellen voor Canada kunnen niet tegelijkertijd gebruik maken van twee aparte luidsprekersets (A en B) wanneer de IMPEDANCE SELECTOR schakelaar op de 6 stand staat. · Als dit toestel niet aan gaat, is het mogelijk dat de IMPEDANCE SELECTOR schakelaar niet helemaal in de gewenste stand staat. In een dergelijk geval dient u de schakelaar helemaal in de juiste stand te zetten wanneer de stroomvoorziening van dit toestel volledig is afgesloten. Nederlands 15 AANSLUITINGEN Aan en uit zetten van dit toestel Wanneer alle aansluitingen gemaakt zijn, kunt u dit toestel aan zetten. 1 Druk MASTER ON/OFF naar binnen in de ON stand om dit toestel aan te zetten. Main Zone voor dit toestel zal worden ingeschakeld. MASTER 1 ON OFF ZONE 2 ON/OFF FM/AM l TUNING h PURE DIRECT ZONE CONTROL EDIT MEMORY TUNING MODE CD DIRECT AMP MAN'L/AUTO FM AUTO/MAN'L MASTER SPEAKERS A B 16 A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8 VOLUME 20 12 26 ON OFF 8 INPUT MAIN ZONE PHONES REC OUT SOURCE MD/TAPE VCR CD TUNER PHONO 3 4 ­5 2 1 BASS 0 1 2 3 4 5+ 3 4 2 TREBLE 1 0 1 2 3 4 ­5 5+ 3 4 2 BALANCE 1 0 1 2 3 4 L5 5R 3 4 2 LOUDNESS 1 FLAT ­30dB 10 9 8 5 6 7 40 4 ON/OFF DTV/CBL DVD 60 2 0 -dB U kunt de Main Zone voor dit toestel uit (standby) zetten door op MAIN ZONE ON/OFF op het voorpaneel of op STANDBY op de afstandsbediening te drukken. Druk op MAIN ZONE ON/OFF op het voorpaneel (of op POWER op de afstandsbediening) om de Main Zone voor dit toestel weer aan te zetten. Druk nog eens op MASTER ON/OFF op het voorpaneel om de knop naar buiten te laten komen in de OFF stand om het toestel uit te zetten. y Terwijl MASTER ON/OFF op het voorpaneel naar binnen gedrukt in de ON stand staat, kunt u Zone 2 naar believen inschakelen of uit (standby) zetten (zie bladzijde 35). 16 WEERGAVE EN OPNAME WEERGAVE EN OPNAME LET OP Wees zeer voorzichtig wanneer u CD's en dergelijke afspeelt die zijn gecodeerd met DTS. Als u een DTS gecodeerde CD afspeelt met een CD-speler die niet geschikt is voor DTS, zult u alleen maar een zeer storend geruis horen die uw luidsprekers kan beschadigen. Controleer ook het uitgangsniveau van uw CD-speler voor u een DTS gecodeerde CD gaat afspelen. Weergeven van een signaalbron 2 ZONE 2 ON/OFF FM/AM l TUNING h PURE DIRECT ZONE CONTROL EDIT MEMORY TUNING MODE CD DIRECT AMP MAN'L/AUTO FM AUTO/MAN'L 2 55 Druk op SPEAKERS A en/of SPEAKERS B op het voorpaneel of de afstandsbediening om de luidsprekersets A en/of B te selecteren. SPEAKERS A B SPEAKERS A of B 16 MASTER SPEAKERS A B 20 A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8 VOLUME 12 26 ON OFF 8 INPUT MAIN ZONE PHONES REC OUT SOURCE MD/TAPE VCR CD TUNER PHONO 3 4 ­5 2 1 BASS 0 1 2 3 4 5+ 3 4 2 TREBLE 1 0 1 2 3 4 ­5 5+ 3 4 2 BALANCE 1 0 1 2 3 4 L5 5R 3 4 2 LOUDNESS 1 FLAT ­30dB 10 9 8 5 6 7 40 4 ON/OFF DTV/CBL DVD 60 2 Voorpaneel 0 -dB Afstandsbediening BASISBEDIENING Opmerkingen 6 1 POWER POWER AV STANDBY 5 POWER 4 · Zowel SPEAKERS A als B kan worden geselecteerd. · Controleer of de IMPEDANCE SELECTOR schakelaar correct is ingesteld (zie bladzijde 15). 6 1 TV CD MD/TAPE TUNER DVD DTV/CBL VCR PHONO 3 Laat de signaalbron weergeven. Druk op VOLUME op het voorpaneel (of op VOLUME +/­ op de afstandsbediening) om het uitgangsniveau van de geluidsweergave in te stellen. 16 20 VOLUME REC CODE SET SPEAKERS A DISC SKIP B FREQ/TEXT EON SLEEP 2 4 4 MODE PTY SEEK START TV VOL TV CH VOLUME 1 Verdraai INPUT op het voorpaneel (of gebruik de ingangskeuzetoetsen op de afstandsbediening) om de signaalbron waar u naar wilt luisteren te selecteren. INPUT 12 26 8 40 4 of VOLUME 60 2 POWER POWER AV STANDBY 0 -dB POWER of TV CD MD/TAPE TUNER Voorpaneel PHONO Afstandsbediening DVD DTV/CBL VCR Voorpaneel Afstandsbediening Nederlands 17 WEERGAVE EN OPNAME 5 Regel de toonweergave met BASS, TREBLE, BALANCE en LOUDNESS, of met CD DIRECT AMP en de PURE DIRECT toetsen op het voorpaneel. BASS 1 2 3 4 ­5 5+ 4 0 1 2 3 3 4 ­5 5+ 4 2 TREBLE 1 0 1 2 3 3 4 2 BALANCE 1 0 1 2 3 4 L5 5R 3 4 2 LOUDNESS 1 FLAT ­30dB 10 9 8 5 6 7 PURE DIRECT CD DIRECT AMP 6 Druk nog eens op MAIN ZONE ON/OFF op het voorpaneel (of op STANDBY op de afstandsbediening) wanneer u klaar bent en het toestel uit (standby) wilt zetten. MAIN ZONE STANDBY ON/OFF of Voorpaneel Afstandsbediening 18 WEERGAVE EN OPNAME Regelen van de toonweergave Regelen van de BALANCE Regelt de balans tussen het volume van de linker en rechter luidsprekers ter compensatie van afwijkingen die worden veroorzaakt door de opstelling van de luidsprekers of door de omstandigheden in de luisterruimte. BALANCE 1 2 3 4 L5 5R 4 0 1 2 3 Regelen van de LOUDNESS Bewaart een volledig toonbereik bij elk volumeniveau om te compenseren voor het feit dat het menselijk gehoor bij lage volumes minder gevoelig is voor zowel hogere als lagere tonen. FM of AM zal op het display op het voorpaneel verschijnen. FM/AM 3 Druk op TUNING MODE op het voorpaneel zodat de AUTO indicator op het display oplicht. TUNING MODE AUTO/MAN'L AUTO Licht op Nederlands 23 AFSTEMMEN OP FM/AM RADIO Handmatig afstemmen Handmatig afstemmen is nuttig wanneer u wilt afstemmen op zwakke zenders. 4 Druk op TUNING l / h om met de hand af te stemmen op de gewenste zender. Houd de toets ingedrukt om de frequentie doorlopend te laten veranderen. l TUNING h 243 ZONE 2 ON/OFF FM/AM l TUNING h PURE DIRECT ZONE CONTROL EDIT MEMORY TUNING MODE CD DIRECT AMP MAN'L/AUTO FM AUTO/MAN'L 16 MASTER SPEAKERS A B A/B/C/D/E 1 2 3 4 5 6 7 8 VOLUME 20 12 Opmerkingen 8 4 2 26 ON OFF INPUT MAIN ZONE PHONES REC OUT SOURCE MD/TAPE VCR CD TUNER PHONO 3 4 ­5 2 1 BASS 0 1 2 3 4 5+ 3 4 2 TREBLE 1 0 1 2 3 4 ­5 5+ 3 4 2 BALANCE 1 0 1 2 3 4 L5 5R 3 4 2 LOUDNESS 1 FLAT ­30dB 10 9 8 5 6 7 40 ON/OFF DTV/CBL DVD 60 0 -dB · Wanneer er is afgestemd op een zender, zal de frequentie waarop is afgestemd worden getoond op het display. · Als u afstemt op een FM zender, zal deze automatisch in mono worden ontvangen om de geluidskwaliteit te verbeteren. 1 1 Verdraai INPUT (of druk op TUNER op de afstandsbediening) om de TUNER als signaalbron te selecteren. INPUT TUNER of Voorpaneel Afstandsbediening 2 Druk op FM/AM op het voorpaneel om de radioband te kiezen (FM of AM (MG)). FM of AM zal op het display op het voorpaneel verschijnen. FM/AM 3 Druk op TUNING MODE op het voorpaneel zodat de AUTO indicator van het display verdwijnt. TUNING MODE AUTO/MAN'L AUTO Verdwijnt 24 AFSTEMMEN OP FM/AM RADIO Automatisch voorprogrammeren Met de automatische voorprogrammering kunt u FM zenders automatisch laten voorprogrammeren. Met deze functie zal het toestel automatisch afstemmen op FM zenders met een goede ontvangst en deze, op volgorde, opslaan tot een maximum van 40 stuks (8 zenders in 5 groepen, A1 t/m E8). U kunt vervolgens gemakkelijk via de bijbehorende voorkeuzenummers afstemmen op de voorgeprogrammeerde zenders. Opmerkingen · Zendergegevens die reeds zijn opgeslagen onder een bepaald nummer zullen worden gewist wanneer u een andere zender onder dat voorkeuzenummer opslaat. · Als het aantal voorgeprogrammeerde zenders niet tot het maximum 40 (E8) komt, konden er met het automatisch voorprogrammeren niet meer geschikte zenders gevonden worden. · Alleen FM zenders met een voldoende sterke ontvangst worden opgeslagen bij het automatisch voorprogrammeren. Als de zender die u wilt voorprogrammeren te zwak is, kunt u deze met de hand voorprogrammeren. 2 Druk op FM/AM op het voorpaneel en kies FM als radioband. FM zal op het display op het voorpaneel verschijnen. FM/AM 3 Houd MEMORY op het voorpaneel tenminste 3 seconden ingedrukt. [. . . ] 87, 50 t/m 108, 00 MHz · Bruikbare gevoeligheid (IHF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 0 µV (11, 2 dBf) · Signaal-ruis verhouding (IHF) Mono/Stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 dB/70 dB · Harmonische vervorming (1 kHz) Mono/Stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 2%/0, 3% · Stereoscheiding (1 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-DH330PH/DH360PH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-DH330PH/DH360PH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag