Gebruiksaanwijzing SHARP XL-DAB9H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DAB9H. Wij hopen dat dit SHARP XL-DAB9H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-DAB9H te teleladen.


SHARP XL-DAB9H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2107 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-DAB9H (2435 ko)
   SHARP XL-DAB9H (302 ko)
   SHARP XL-DAB9H annexe 1 (2435 ko)
   SHARP XL-DAB9H QUICK GUIDE (302 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-DAB9H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL-DAB9H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Inhoud Pagina Algemene informatie Voorzorgen . 3 - 5 Speciale opmerking De levering van dit product geeft geen licentie voor of enig recht op het distribueren van data gemaakt met dit product in of met winst-genererende zendsystemen (terrestrisch, satelliet, kabel en/of andere distributiekanalen), winstgenererende programma's (via Internet, intranets en/of andere netwerken), andere winst-genererende datadistributiesystemen (abonnee-audio of audioon-demand programma's en dergelijke), of met winst-genererende fysieke media (compactdiscs, digitale versatiele discs, semiconductor chips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). [. . . ] Druk herhaaldelijk op de MENU toets van de afstandsbediening om "Station order" te kiezen. 2 3 3 4 4 Druk binnen 30 seconden op de TUNING ( of ) toets om de gewenste zender te kiezen. Het witte blok toont het minimale vereiste niveau en het solide blok toont het huidige niveau. Indien het niveau lager dan het witte blok is, moet u de telescoopantenne of het toestel anders richten om de ontvangst te verbeteren. Zodra het niveau het witte blok bereikt, verschijnt een multiplex-naam en wordt de multiplex aan de servicelijst toegevoegd. 5 Druk binnen 30 seconden op de TUNING ( of ) toets om de gewenste zendervolgorde te kiezen. station: De 10 meest recente zenders verschijnen als "Fav. " en vervolgens in alfanumerieke volgorde. Active station: De zenderlijst toont de ontvangbare zenders en vervolgens andere zenders, in alfanumerieke volgorde. Multiplex: De zenders wordt per frequentie, in oplopende volgorde gesorteerd. Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET toets. Bediening voor DAB 2 Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET toets. 6 5 Stoppen van het handmatig afstemmen: Druk op de MEMORY/SET toets om het handmatig afstemmen te stoppen. N-20 05/7/7 XL-DAB9H(H)N2. fm TINSZA071SJZZ XL-DAB9H Luisteren naar DAB (vervolg) Instellen van de DRC-waarde Met een laag volume, kunt u DRC (Dynamic Range Control) instellen zodat het geluid beter hoorbaar is (voor bepaalde uitzendingen is dit echter niet mogelijk). NEDERLANDS 1 Houd de FUNCTION toets ingedrukt tot "DAB" op het display verschijnt. Druk bij gebruik van de afstandsbediening op de TUNER (BAND) toets om "DAB" te kiezen. Druk herhaaldelijk op de MENU toets van de afstandsbediening om "Set DRC value" te kiezen. Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET toets. 2 Bediening voor DAB 3 4 Druk binnen 30 seconden op de TUNING ( of ) toets om de gewenste DRC-waarde te kiezen. DRC 1: DRC 0: DRC 1/2: Het dynamisch bereik is als ingesteld voor de uitzending. Het dynamisch bereik wordt in vergelijking met het voor de uitzending ingestelde niveau gehalveerd. 5 Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET toets. N-21 05/7/12 XL-DAB9H(H)N3. fm TINSZA071SJZZ Luisteren naar de opgelagen DAB-zender 3 Houd de PRESET toets (1 - 5) 2 seconden of langer ingedrukt om de zender in het geheugen vast te leggen. Herhaal de stappen 1 - 3 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. XL-DAB9H NEDERLANDS 4 Instellen van een voorkeurzender 1 Indien de "TIME SHIFT" indicator op het display wordt getoond, moet u op de TIME SHIFT toets drukken zodat de indicator dooft. Druk herhaaldelijk op de PRESET SELECT toets om de gewenste voorkeurzone te kiezen. Druk korter dan 1 seconde op de PRESET toets (1 - 5) om een zender op te roepen. 2 Zenders opslaan in het geheugen U kunt maximaal 20 DAB-zenders vastleggen (5 zenders voor iedere zone A - D) en deze later gemakkelijk met een druk op een toets oproepen. Bediening voor DAB Opmerking: De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar uur in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact raakt. 1 2 Stem op de gewenste zender af. (Zie bladzijden 19, 20. ) Druk herhaaldelijk op de PRESET SELECT toets om de gewenste voorkeurzone te kiezen. Opmerking: "Preset** empty" verschijnt op het display indien het gekozen voorkeurnummer leeg is. 6 Wissen van het gehele ingestelde geheugen 1 Zone A Zone B Zone C Zone D Houd de PRESET SELECT toets 3 seconden of langer ingedrukt. 2 Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET toets. N-22 05/7/12 XL-DAB9H(H)N3. fm TINSZA071SJZZ XL-DAB9H Luisteren naar DAB-zenders in de tijd-veranderen-functie Gebruik deze functies om te voorkomen dat u gedeeltes mist wanneer u bijvoorbeeld wordt opgebeld. De ontvangen data worden in het geheugen opgeslagen en u kunt later de muziek beluisteren of het DLS (Dynamic Label Segment) vanaf het gewenste punt beluisteren of lezen. Deze functies kunnen alleen worden gebruik bij ontvangst van een DAB-uitzending. Met 64 kbps: ongeveer 16, 6 minuten Met 80 kbps: ongeveer 13, 3 minuten Met 128 kbps: ongeveer 8, 3 minuten Met 192 kbps: ongeveer 5, 5 minuten NEDERLANDS Terugspoelen in de tijd-veranderen-functie 1 Druk tijdens ontvangst van een DAB-zender op de TIME SHIFT toets om de tijd-veranderen-functie te activeren. DAB-uitzendingen worden in het geheugen opgeslagen. De tijd op het display toont het verschil met de werkelijke tijd. "-02:30" betekent bijvoorbeeld dat de weergave 2 minuten en 30 seconden achter de werkelijke tijd is. Bediening voor DAB 2 Druk op de of toets om de gewenste tijd in te stellen. Laat de toets los om de weergave te starten. -2:30 0:00 (Werkelijke tijd) Door een druk op de toets verplaatst het witte blok naar links en gaat de tijd verder terug. Door een druk op de toets verplaatst het witte blok naar rechts en wordt de tijd verder vooruit naar de werkelijke tijd gezet. Annuleren van de terugspoelfunctie: Druk op de TIME SHIFT toets. [. . . ] Let er op dat de gebruikte hoofdtelefoon een 3, 5 mm diameter stekker heeft en een impedantie tussen de 16 en 50 Ohm. De luidsprekers worden automatisch uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon aansluit. Verbind de ingang- en uitgangsaansluitingen niet met dezelfde externe apparatuur. Plaats om storing te voorkomen het toestel uit de buurt van de TV. N-35 05/7/12 XL-DAB9H(H)N4. fm TINSZA071SJZZ Tabel probleemoplossing Veel vermeende problemen kunnen door de gebruiker zelf worden opgelost, zonder een reparateur in te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-DAB9H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-DAB9H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag