Gebruiksaanwijzing SHARP XL/CP-XL-12/H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL/CP-XL-12/H. Wij hopen dat dit SHARP XL/CP-XL-12/H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL/CP-XL-12/H te teleladen.


SHARP XL/CP-XL-12/H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1061 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL/CP-XL-12/H (941 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL/CP-XL-12/H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor details verwijzen wij naar de website: http://mp3licensing. com De MPEG Layer-3 audio coderingstechnologie is in licentie van Frauenhofer IIS en Thomson. Voorbereidingen voor gebruik Systeemaansluitingen . 11 Algemene informatie Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc . 18 - 19 Accessoires Controleert u alstublieft of de volgende accessoires inderdaad aanwezig zijn. Weergave van USB geheugen Luisteren naar massaopslagapparaat/MP3speler . 22 Radio Afstandsbediening 1 "AA" formaat batterij (UM/SUM-3, R6, HP-7 of gelijkwaardig) 2 Luisteren naar de radio . [. . . ] Om de afspeelmap te wisselen, moet u op TUNING ( of ) drukken, om een andere map te selecteren. 6 3 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de toets te drukken. Ga dan verder naar stap 5. of N-20 XL/CP-XL-12/H NEDERLANDS Luisteren naar massaopslagapparaat/ MP3- speler (vervlog) 4 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de of toets te drukken. (mapmodus uitgeschakeld) Het USB geheugenapparaat uittrekken 1 Druk op de USB toets op de afstandsbediening. Wacht totdat "UNPLUG OK" in de FL-display verschijnt. 5 Weergave van USB geheugen Druk op de / (USB / ) toets. De weergave begint en de bestandsnaam wordt in de display weergegeven. De titel-, de artiest- en de albumnaam worden in de display weergegeven, indien ze op het USB-geheugenapparaat zijn opgenomen. De inhoud van de display kan worden veranderd door op de DISPLAY toets te drukken. Weergave van de bestandsnaam Titel-1 indicator 2 Trek het USB-geheugenapparaat uit de USB-aansluiting. Weergave van de titel ( 1) Weergave van de functie Weergave Titel-2 indicator van de artiest ( 2) Titel-3 indicator ( 1) Weergave van de klok Weergave van het album ( ( 1) Alleen versie 1. x. 2) Verschijnt alleen maar wanneer de klok al is ingesteld. Opmerking: Weergave pauzeren: Druk op de CD/USB toets. Automatische uitschakelfunctie: Bij USB-gebruik schakelt het hoofdtoestel over standbymodus, nadat het 15 minuten niet is gebruikt. naar de N-21 Opmerkingen: SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies, terwijl het USB geheugentoestel aan het audiosysteem is aangesloten. (U kunt niet zelf een bepaalde volgorde voor weergave kiezen. ) Let op: Na het gebruik van de herhaalde weergavefunctie, moet u niet vergeten de (USB ) toets in te drukken. Vergeet u dit, dan zal het toestel de disc(s) doorlopend blijven weergeven. Weergave van USB geheugen 6 N-22 XL/CP-XL-12/H Luisteren naar de radio Afstemmen NEDERLANDS 1 2 3 Druk op de ON/STAND-BY toets om de stroom in te schakelen. Druk herhaaldelijk op de TUNER (BAND) toets om de gewenste golfband (FM of AM) te kiezen. Druk op de TUNING ( of ) toets op de afstandsbediening om de gewenste zender af te stemmen. Afstemmen met de hand: Druk zo vaak als nodig is op de TUNING ( of ) toets om af te stemmen op de gewenste zender. Automatisch afstemmen: Wanneer de TUNING ( of ) toets meer dan 0, 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, zal het automatisch afstemmen beginnen en stoppen bij de eerste zender die ontvangen kan worden. N-23 Functie voor automatisch inschakelen: Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt. TUNER (BAND) toets (hoofdtoestel en afstandsbediening): Het toestel wordt ingeschakeld en de "TUNER" functie wordt geactiveerd. / toets van het hoofdtoestel: Het toestel wordt ingeschakeld en weergave met de laatst gekozen functie start (CD, TUNER, VIDEO/AUX/USB). Opmerkingen: Bij radiostoring, is het mogelijk dat het automatisch afstemmen automatisch op dat punt blijft staan. Druk nog eens op de TUNING ( of ) toets om het automatisch afstemmen te stoppen. Wanneer u heeft afgestemd op een RDS (Radio Data Systeem), zal eerst de frequentie getoond worden en daarna zal de RDS indicator oplichten. U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS zenders via "ASPM", zie bladzijde 26. [. . . ] Verbind RCA-snoer van een los verkrijgbare luidspreker met ingebouwde versterker met de SUBWOOFER PRE-OUT aansluiting. Tabel probleemoplossing Veel vermeende problemen kunnen door de gebruiker zelf worden opgelost, zonder een reparateur in te schakelen. Als er iets mis lijkt met dit product, dient u eerst de onderstaande punten te controleren voor u contact opneemt met uw erkende SHARP dealer of servicecentrum. NEDERLANDS Algemeen Geavanceerde mogelijkheden ANTENNA FM GND AM Symptoom De juiste tijd is niet voor de klok ingesteld. Het toestel reageert niet na een druk op een toets. LEFT 75 OHMS VIDEO/AUX IN RIGHT SPEAKERS RATED SPEAKER IMPEDANCE: 6 OHMS MIN. AC INPUT RIGHT LEFT SUBWOOFER PRE-OUT SUBWOOFER PRE-OUT Geen geluid. Mogelijke oorzaak Is er een stroomstoring geweest?Als het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert, dient u het te resetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL/CP-XL-12/H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL/CP-XL-12/H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag