Gebruiksaanwijzing SHARP XL-3000H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XL-3000H. Wij hopen dat dit SHARP XL-3000H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XL-3000H te teleladen.


SHARP XL-3000H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (923 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XL-3000H (3009 ko)
   SHARP XL-3000H (208 ko)
   SHARP XL-3000H DEFR (3009 ko)
   SHARP XL-3000H annexe 1 (1190 ko)
   SHARP XL-3000H annexe 2 (3009 ko)
   SHARP XL-3000H QUICKGUIDE (208 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XL-3000H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud , , Algemene informatie NEDERLANDS Accessoires Pagina Controleert u alstublieft of de volgende accessoires inderdaad aanwezig zijn. Accessoires . 18 "AAA" formaat batterij (UM-4, R03, HP-16 of gelijkwaardig) 2 AM-ringantenne 1 , , RDS Radio Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) . . 19 - 26 , , Geavanceerde mogelijkheden Timer en slaaptimer bediening . 32 FM-antenne 1 Luidsprekerdraad 2 Opmerking: Alleen de bovenvermelde accessoires worden meegeleverd. NEDERLANDS N-1 - Inhoud / Toebehoren - , , Basisbediening Algemene informatie Voorzorgen , , Algemeen z Controleer dat de apparatuur op een goed geventileerde plaats staat en dat er tenminste 10 cm vrije ruimte naast en achter de apparatuur is. [. . . ] z Druk nog eens op de TUNING toets om het automatisch afstemmen te stoppen. z Wanneer u heeft afgestemd op een RDS (Radio Data System), zal eerst de frequentie getoond worden en daarna zal de RDS indicator oplichten. z U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS zenders via "ASPM", zie bladzijde 21. N-16 NEDERLANDS Geluidsregeling (Zie bladzijde 10. ) Ontvangen van FM stereo uitzendingen: Druk op de FUNCTION (BAND) toets zodat de "ST" indicator oplicht. z " " wordt getoond indien het FM programma stereo wordt uitgezonden. FM stereo indicator z Als de FM ontvangst zwak is, kunt u op de FUNCTION (BAND) toets drukken zodat de "ST" indicator uit gaat. Na gebruik: Druk op de ON/STAND-BY toets om het toestel in de standby-stand te zetten. NEDERLANDS N-17 - Luisteren naar de radio - FM stereo-ontvangst indicator Radio Luisteren naar een opgeslagen zender , , Zenders opslaan in het geheugen U kunt 30 AM en FM zenders in het geheugen opslaan en deze met een druk op een toets weer oproepen. (Voorkeuzezenders) , , Instellen van een voorkeuzezender Druk de PRESET ( of ) toets korter dan 0, 5 seconden in om op de gewenste zender af te stemmen. 1 - Luisteren naar een opgeslagen zender - Voer de stappen 1 - 3 uit onder "Luisteren naar de radio" op bladzijde 16. Druk op de MEMORY/SET (MEMORY) toets om de functie voor het programmeren van zenders te activeren. Druk binnen 5 seconden op de PRESET ( of ) toets om het voorkeuzekanaalnummer te selecteren. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. 2 3 Voorkeuzekanaal Frequentie en frequentie-band , , Aftasten van de voorkeuzezenders De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen automatisch worden afgetast. (Aftasten voorkeuzegeheugen) Radio 1 Houd de PRESET ( den ingedrukt. of ) toets tenminste 0, 5 secon- 4 Druk binnen 5 seconden op de MEMORY/SET (MEMORY) toets om deze zender in het geheugen op te slaan. Als de "MEMORY" indicator en de aanduiding van het voorkeurzendernummer doven alvorens de zender in het geheugen is ingevoerd, dient de procedure te worden herhaald vanaf stap 2. Het voorkeuzezendernummer gaat knipperen en er zal op volgorde 5 seconden lang op elk van de geprogrammeerde zenders worden afgestemd. 2 Druk nog een keer op de PRESET ( of ) toets wanneer u de gewenste zender gevonden heeft. , , Wissen van een opgeslagen zender 1 2 3 Roep een opgeslagen zender op. Druk op de MEMORY/SET (MEMORY) toets terwijl dit op het display staat. Druk binnen 5 seconden op de CLEAR toets op de afstandsbediening. 5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeuzezender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. Opmerking: De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar uur in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact raakt. N-18 NEDERLANDS Luisteren naar de radio (Zie bladzijde 16. ) Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) RDS is een door een groeiend aantal FM zenders aangeboden service. Deze FM zenders sturen met hun reguliere programma's extra signalen mee. Deze signalen bevatten gegevens zoals de naam van de zender en informatie over het soort programma, zoals sport, muziek enz. Wanneer u heeft afgestemd op een RDS zender, zullen "RDS" en de naam van de zender worden getoond. De aanduiding "TP" (verkeersprogramma) zal op het display verschijnen als de ontvangen uitzending verkeersinformatie bevat, en "TA" (verkeersbericht) zal verschijnen terwijl er daadwerkelijk verkeersinformatie ontvangen wordt (zie bladzijde 26). De aanduiding "EON" zal verschijnen terwijl er EON (Enhanced Other Network) gegevens worden uitgezonden. U kunt de RDS functie alleen via de afstandsbediening bedienen. , , Via RDS verzorgde informatie Met elke druk op de DISPLAY toets zal het display als volgt veranderen: Zendernaam (PS) Programmatype (PTY) Frequentie Wanneer u afstemt op een zender die geen RDS gegevens uitzendt, of op een zeer zwakke RDS zender, zal het display in deze volgorde veranderen: NO PS NO PTY FM 98. 80 MHz NEDERLANDS N-19 - Gebruik van het Radio Data Systeem (RDS) - RDS Radio Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg) Beschrijving van de verschillende PTY (Programmatype) codes, TP (Verkeersinformatieprogramma) en TA (Verkeersinformatie). NEWS Korte verslagen van feiten, gebeurtenissen en openbare meningen, reportages en actualiteiten. Actualiteitenprogramma dat dieper ingaat op het nieuws, in het algemeen met een andere presentatiestijl en een ander concept, inclusief debatten en analyses. Programma met als doel advies te geven, in de breedste zin des woords. Programma dat in de eerste plaats bedoeld is om iets van te leren, met de nadruk op de formele kanten van het onderwijs. [. . . ] (De externe apparatuur zal niet worden in- of uitgeschakeld. ) Geavanceerde mogelijkheden - Timer en slaaptimer bediening - Annuleren van de timer-gestuurde weergave: Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen. 7 Wanneer de ingestelde tijd bereikt wordt, zal de weergave beginnen. Het volume neemt geleidelijk toe tot het volume bereikt wordt dat u gebruikte voordat uw systeem in de timer-standbyfunctie ging. 8 Als u CD kiest, zal het toestel na de weergave uit (standby) gaan. Als u TUNER kiest, zal het toestel een uur nadat de timer-gestuurde weergave is begonnen uit (standby) gaan. Resetten of wijzigen van de instelling van de timer: Voer "Timer-gestuurde weergave" van het begin af aan uit. N-28 NEDERLANDS , , Slaaptimer Veranderen van de slaaptijd: Druk herhaaldelijk op de SLEEP toets om de gewenste tijd voor het inslapen te kiezen. De inslaaptijd kan ook nog worden veranderd als de inslaaptimer reeds in werking is. 3:00 OFF 2:00 15 1:30 30 1:00 Stel de gewenste weergavetijd in terwijl de slaaptimer is ingesteld (stappen 4 - 6, bladzijden 27 - 28). 1. Instelling van de slaaptimer 2. Instellen weergave- timer 15 minuten - 3 uur Automatische uitschakeling slaaptimer. Stoptijd Gewenste tijd Begintijd timer-gestuurde weergave 3 Uw systeem gaat automatisch in de standby-stand wanneer de ingestelde tijd verstreken is. Het volume zal 1 minuut voor de slaaptimer afgelopen is, worden verlaagd. Annuleren van de slaaptimer: Druk op de ON/STAND-BY toets terwijl de slaaptimer in bedrijf is. Controleren van de resterende slaaptijd: Druk opeen keerde SLEEP toets terwijl de slaaptimer in bedrijf is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XL-3000H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XL-3000H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag