Gebruiksaanwijzing SHARP XG-SV100W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-SV100W. Wij hopen dat dit SHARP XG-SV100W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-SV100W te teleladen.


SHARP XG-SV100W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-SV100W (13376 ko)
   SHARP XG-SV100W (2488 ko)
   SHARP XG-SV100W (10139 ko)
   SHARP XG-SV100W (10139 ko)
   SHARP XG-SV100W BROCHURE (6399 ko)
   SHARP XG-SV100W SETUP GUIDE (2488 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-SV100W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DATA-PROJECTOR MODEL XG-SV100W XG-SV200X INSTELGIDS Toewijzing van de aansluitpinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 RS-232C technische gegevens en commando-instellingen . . . . . . . . . . . 4 Bedienen van de projector via het PJLinkTM-protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Instellen van de netwerkomgeving van de projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Aansluiten van de projector op een computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van een IP adres voor de computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Raadpleeg voor instelling ook bladzijde 62 van de gebruiksaanwijzing van de projector. ) DHCP Client: Uit IP adres: 192. 168. 150. 002 Subnet Mask: 255. 255. 255. 000 1 Start Internet Explorer (versie 6. 0 of later) op de computer en voer "http://192. 168. 150. 2/" in als "Address" (Adres) en druk vervolgens op de "Enter" knop. Klik alleen op de "OK"-toets als nog geen gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingesteld. · Als een gebruikersnaam en wachtwoord reeds zijn ingesteld, voer dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik op de "OK"-toets. · Als een gebruikersnaam of wachtwoord drie maal incorrect wordt ingevoerd wordt een foutmelding weergegeven. · Wanneer u Internet Explorer 7 of later gebruikt, kan een ander setup scherm weergegeven worden. In dat geval, maak de jusite aanpassingen voor het setup scherm. 2 3 Klik op "TCP/IP" wanneer het scherm verschijnt dat hier rechts wordt getoond. -15 Instellen van de netwerkomgeving van de projector 4 Het TCP/IP instelscherm verschijnt voor het uitvoeren van de netwerkinstellingen van de projector. Items Instelvoorbeeld / Opmerkingen New U kunt een wachtwoord opgeven om Password de TCP/IP instellingen te beschermen. (Nieuw wachtwoord) DHCP Client (Cliënt voor DHCP) Kies "ON" (aan) of "OFF" (uit) om aan te geven of cliënt voor DHCP (dynamische host-configuratie) gebruikt moet worden. IP Address Dit item is alleen beschikbaar (IP adres) wanneer "DHCP Client" op "OFF" (uit) is ingesteld. Standaardinstelling: 192. 168. 150. 2 Voer een IP adres in dat geschikt is voor het netwerk. Subnet Mask Dit item is alleen beschikbaar wanneer "DHCP Client" op "OFF" (uit) is ingesteld. Standaardinstelling: 255. 255. 255. 0 Stel de instelling van het subnet mask hetzelfde in als van de computer en de apparatuur op het netwerk. Dit item is alleen beschikbaar wanneer "DHCP Client" op "OFF" (uit) is ingesteld. Standaardinstelling: 0. 0. 0. 0 * Instellen op "0. 0. 0. 0" wanneer u deze niet gebruikt. Standaardinstelling: 0. 0. 0. 0 * Instellen op "0. 0. 0. 0" wanneer u deze niet gebruikt. Default Gateway (Standaard gateway instelling) DNS Server Opmerking · Controleer het segment (IP adres groep) van het bestaande netwerk om te vermijden dat u een IP adres instelt dat reeds in gebruik is bij andere netwerk apparatuur of computers. Als "192. 168. 150. 2" niet gebruikt wordt in het netwerk met een IP adres "192. 168. 150. XXX" dan hoeft u het IP adres van de projector niet te wijzigen. · Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details aangaande de verschillende instellingen. 5 6 · · · · Klik op de "Apply" (toepassen) knop. Controleer dat de waarden juist ingesteld zijn en klik dan op de "Confirm" (bevestigen) knop. Sluit de internetbrowser. Wacht na het instellen van de items voor ongeveer 15 seconden en probeer dan opnieuw toegang te verkrijgen. Zet het IP-adres van de computer terug op het oorspronkelijke IP-adres dat u heeft genoteerd in stapt 6-1 op bladzijde 14 en verbind de computer en de projector met het netwerk. -16 Controleren van de projector via een LAN Nadat u de projector op uw netwerk hebt aangesloten, voert u het IP-adres van de projector in "Address" (Adres) op Internet Explorer (versie 6. 0 of hoger) in; start een instelscherm met behulp van een computer op het netwerk zodat u de projector via het netwerk kan bedienen. Controleren van de projector d. m. v. Internet Explorer Voltooi het maken van de aansluitingen op externe apparatuur voordat u begint met de bediening. (Zie bladzijden 22-26 van de gebruiksaanwijzing van de projector. ) Breng het maken van de aansluiting van het netnoer tot stand. (Zie bladzijde 26 van de gebruiksaanwijzing van de projector. ) Opmerking · Gebruik een in de handel verkrijgbare LAN kabel (UTP-kabel, Categorie 5, kruiskabel) bij het aansluiten van de projector op het LAN. Gebruik een rechte kabel bij het aansluiten van de projector op een hub. 1 2 Start Internet Explorer op de computer. Voer "http://" gevolgd door het IP adres van de projector in dat u instelde met de procedure op bladzijde 16 gevolgd door " / " in "Address" (Adres) en druk daarna op de "Enter" knop. · Wanneer op de projector "DHCP Client" op "Uit" is ingesteld, dan is het IP-adres 192. 168. 150. 2. [. . . ] · Gateway Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: · Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. · Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. Opmerking · Wanneer op de projector "DHCP Client" op "Uit" is ingesteld: IP address (IP adres): 192. 168. 150. 2 Subnet mask (Subnetmasker): 255. 255. 255. 0 Gateway address (Gateway adres): 0. 0. 0. 0 (niet gebruikt) · Zie bladzijde 15 voor de netwerkinstellingen voor de projector. -24 Oplossen van problemen \ Neem de volgende maatregelingen voor het controleren van de netwerkinstellingen voor de computer. · Bij Windows® 2000: klik op "start" "Programs" (Programma's) "Accessories" (Bureau-accessories) "Command Prompt" (Opdrachtprompt) in deze volgorde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-SV100W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-SV100W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag