Gebruiksaanwijzing SHARP XG-PH80X-N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-PH80X-N. Wij hopen dat dit SHARP XG-PH80X-N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-PH80X-N te teleladen.


SHARP XG-PH80X-N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-PH80X-N (11829 ko)
   SHARP XG-PH80X-N (11829 ko)
   SHARP XG-PH80X-N (1897 ko)
   SHARP XG-PH80X-N (10923 ko)
   SHARP XG-PH80X-N (10923 ko)
   SHARP XG-PH80X-N SETUP GUIDE (1897 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-PH80X-N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DATA-PROJECTOR MODEL XG-PH80W-N XG-PH80X-N INSTELGIDS Opstellen van het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Schermgrootte en projectie-afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Toewijzing van de aansluitpinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 RS-232C technische gegevens en commando-instellingen . . . . . . . . . 16 Instellen van de netwerkomgeving van de projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1. Aansluiten van de projector op een computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van een IP adres voor de computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Onderstaande procedure beschrijft hoe u de netwerkinstellingen via de computer invoert. Netwerk instellen via de computer 1. Aansluiten van de projector op een computer Sluit een LAN kabel (Categorie 5, kruiskabel) aan op de computer en de projector. LAN kabel (los verkrijgbaar) Bladzijde 19 2. Instellen van een IP adres voor de computer Stel de IP settingen van de computer bij om rechtstreekse communicatie met de projector mogelijk te maken. Verander tijdelijk het IP adres van de computer. Bladzijden 20, 21 3. Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector Stel de netwerkinstellingen van de projector in zodat deze passen bij uw netwerk. Gebruik Internet Explorer (versie 6. 0 of later) om de verschillende projectorinstellingen tot stand te brengen. Bladzijden 22, 23 · Microsoft®, Windows® en Windows Vista® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. · PJLink is een gedeponeerd handelsmerk of een applicatiehandelsmerk in Japan, de Verenigde Staten, Canada, de E. U. , China en/of andere landen/regio's. · Alle andere bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Aansluiten van de projector op een computer Tot stand brengen van een rechtstreekse aansluiting van de projector naar een computer. Door gebruik te maken van een in de handel verkrijgbare LAN kabel (UTP-kabel, Categorie 5, kruiskabel) kunt u de projector via de computer configureren. 1 Verbreek de aansluiting van de computer's LAN kabel van het bestaande netwerk. Een LAN kable die aangesloten is op het netwerk 2 Sluit een in de handel verkrijgbare LAN kabel (UTP- kabel, Categorie 5, kruiskabel) aan op de LANaansluiting van de projector en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de LAN-aansluiting van de computer. LAN kable (kruiskabel, los verkrijgbaar) 3 Steek het netsnoer in de netingang van de projector. 4 Schakel de computer in. ON (Aan) Info Controleer dat de LINK LED indicator aan de achterkant van de projector brandt. Als de LINK LED indicator niet brandt, controleer dan het volgende: · Dat de LAN kabel op de juiste wijze is aangesloten. · Dat de spanningschakelaars van zowel de projector en de computer ingeschakeld zijn. Hiermee is het maken van de aansluiting afgerond. Instellen van een IP adres voor de computer". -19 Instellen van de netwerkomgeving van de projector 2. Instellen van een IP adres voor de computer Hieronder wordt beschreven hoe de instellingen gemaakt worden bij Windows Vista®. 1 2 Log in op het netwerk met het beheerderwachtwoord voor de computer. Klik op de "start" knop, en klik op "Control Panel" (Configuratiescherm). 2 1 3 Klik "View network status and tasks" (Netwerk status en taken bekijken) in "Network and Internet" (Netwerk en Internet) en klik "View status" (Status bekijken) in het nieuwe venster. · Deze gebruiksaanwijzing gebruikt voorbeelden om uitleg te geven over de bediening van Category View (categorie weergave). Als u Classic View (klassieke weergave) gebruikt, dubbelklik dan op "Network and Sharing Center" (Netwerk en Delen Centrum). 1 XXXXXXXXX 2 4 Klik "Properties" (Eigenschappen). · Wanneer het gebruikersaccount beheervenster weergegeven wordt, klik "Continue" (Doorgaan). 1 -20 Instellen van de netwerkomgeving van de projector 5 Klik op "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internet-protocol Versie 4 (TCP/IPv4)), en klik op de "Properties" (Eigenschappen) knop. 1 2 6 Controleer of verander een IP adres voor de instellingen van de computer. 1 Bevestig en noteer het huidige "IP address" (IP adres), "Subnet mask" en "Default gateway" (Standaard gateway). Zorg dat u het huidige IP adres, subnetmasker en standaard toegangspoort noteert: u zal deze later opnieuw moeten instellen. 2 Maak de volgende tijdelijke instellingen: IP address: 192. 168. 150. 3 Subnet mask: 255. 255. 255. 0 Default gateway: (Voer geen waarder in. ) Opmerking De standaard fabrieksinstellingen voor de projector zijn als volgt: DHCP Client: OFF IP address: 192. 168. 150. 2 Subnet mask: 255. 255. 255. 0 Default gateway: 0. 0. 0. 0 7 Klik na het maken van de instelling op de "OK" knop en start de computer daarna opnieuw. Ga na het controleren of uitvoeren van de instelling door naar "3. Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector". -21 Instellen van de netwerkomgeving van de projector 3. Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector Instellingen voor dergelijke items als het IP adres en subnet mask van de projector zijn compatibel met het bestaande netwerk. (Raadpleeg voor instelling ook bladzijde 54 van de gebruiksaanwijzing van de projector. ) DHCP Client: Uit IP adres: 192. 168. 150. 002 Subnet Mask: 255. 255. 255. 000 1 Start Internet Explorer (versie 6. 0 of later) op de computer en voer "http://192. 168. 150. 2/system. html" in als "Adres" en druk vervolgens op de "Enter" knop. Het scherm "System Configuration" (Systeemconfiguratie) verschijnt, klaar voor de netwerkinstellingen voor de projector. Items Instelvoorbeeld / Opmerkingen IP Address Dit item is alleen beschikbaar (IP adres) wanneer "DHCP Client" op "OFF" (Uit) is ingesteld. Standaardinstelling: 192. 168. 150. 2 Voer een IP adres in dat geschikt is voor het netwerk. Subnet Mask Dit item is alleen beschikbaar wanneer "DHCP Client" op "OFF" (Uit) is ingesteld. [. . . ] · IP Address (IP adres) Controleer dat het IP adres voor de projector niet reeds op het netwerk voorkomt. · Subnet Mask Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: · Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. · Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-PH80X-N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-PH80X-N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag