Gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV6XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV6XE. Wij hopen dat dit SHARP XG-NV6XE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV6XE te teleladen.


SHARP XG-NV6XE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6173 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-NV6XE (3211 ko)
   SHARP XG-NV6XE OPERATION MANUAL (3211 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-NV6XE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED. [. . . ] Wanneer u een onderdeel instelt, drukt u op \ of | om "Ja" of "OK" te kiezen en drukt . u vervolgens op 7 Druk op . · Het menuscherm verdwijnt. -59 Beeldinstellingen (menu "Beeld") U kunt het beeld van de projector naar uw eigen voorkeur instellen in het menu "Beeld". Kiezen van de beeldmodus Met deze functie kunt u de beeldmodus selecteren overeenkomstig de helderheid van de kamer of de inhoud van het geprojecteerde beeld. In alle beeldmodi kunt u de items op het menu "Beeld" afstellen en opslaan. Menubediening Blz. 58 Instellen van het beeld Kies een beeldmodus alvorens het beeld afstellen. Menubediening Blz. 56 Voorbeeld: menuscherm "Beeld" voor de INGANG 1 (RGB)-functie Voorbeeld: menuscherm "Beeld" voor de INGANG 1 (RGB)-functie Beschrijving van de instelbare onderdelen Beschikbare Druk op \ instellingen Contrast Voor minder contrast Voor een minder Helder helder beeld Voor minder intense Kleur*1 kleuren Voor paarsige Tint*1 huidtinten Voor minder rood Rood*1 Voor minder groen Groen*1 Voor minder blauw Blauw*1 Scherpte*2 Voor een minder scherp beeld Druk op | Voor meer contrast Voor een helderder beeld Voor intensere kleuren Voor groenige huidtinten Voor meer rood Voor meer groen Voor meer blauw Voor een scherper beeld Beschrijving van Beeldmodus Beschikbare instellingen Standaar Presentatie Beschrijving Voor een standaardbeeld Maakt de donkere partijen van het beeld helderder voor een meer levendige presentatie. Geeft meer diepte aan de donkere partijen van het beeld voor een indrukwekkende weergave zoals in een bioscoop. Hiermee kunt u de gamma-curve aanpassen met de daarvoor bestemde software. Ga naar "http://sharp-world. com/projector/" voor mere informatie. Cinema Gebruiker *1 "Kleur", "Tint", "Rood", "Groen", en "Blauw", kunt u niet aanpassen zolang "Gesel. kleur" op het menu "C. M. S. " is ingesteld op "sRGB". (Zie bladzijde 64. ) *2 De "Scherpte" kunt u alleen aanpassen bij invoer van een 480I, 480P, 540P, 576I, 576P, 720P, 1035I of 1080I DTV-signaal tijdens de ingangsfunctie INGANG 1, 2 of 3, of wanneer de ingangsfunctie ingesteld is op INGANG 4 of 5. Opmerking U kunt ook op van de afstandsbediening drukken om de beeldmodus te kiezen. (Zie bladzijde 47. ) Opmerking Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op . -60 Kleurtemperatuur instellen Menubediening Blz. Instellen als digitale video RGB-signalen van videoapparatuur worden ontvangen. Instellen als digitale video component-signalen van videoapparatuur worden ontvangen. Handige voorzieningen -63 Kleurmanagementsysteem (menu "C. S. ") Met het kleurmanagementsysteem kunt u de eigenschappen van zes kleuren (R: rood, Y: geel, G: groen, C: cyaan, B: blauw, M: magenta) afzonderlijk instellen. De kleurreproductiemodus instellen Met deze functie kunt u de kleurenreproductiefuncties voor de weergegeven beelden selecteren. Menubediening Blz. 58 De doelkleur selecteren Met deze functie kunt u de doelkleur selecteren voor het instellen van de weergavekenmerken. Menubediening Blz. 56 Voorbeeld: menuscherm "C. M. S. " Voorbeeld: menuscherm "C. M. S. " Beschrijving van Doelkleuren Beschrijving van Geselekteerde kleur Beschikbare Beschrijving instellingen Standaardinstellingen. Standaard Gebruiker 1 - 3 "Helderh. ", "Chroma" en "Tint" kunnen voor elk van de zes kleuren worden aangepast. Een natuurlijke tint gebaseerd op een sRGB origineel beeld van de computer. Rood Geel Groen Cyaan Blauw Magenta Opmerking sRGB is een internationale standaard voor kleurenreproductie volgens de regels van de IEC (International Electrotechnical Commission). Aangezien het vaste kleurengebied bepaald is door de IEC, zullen de beelden worden weergegeven in een natuurlijke tint die gebaseerd is op een origineel beeld wanneer "Gesel. U kunt de onderdelen "Kleur", "Tint", "Rood", "Groen", "Blauw", "Kleurtmp" en "Wit benadr. " niet instellen wanneer "Gesel. Voor verdere informatie betreffende de sRGBfunctie kunt u de website "http://www. srgb. com/" bezoeken. Info Wanneer "Gesel. kleur" is ingesteld op "sRGB", kan het geprojecteerde beeld donker worden; dit betekent echter niet dat een storing is opgetreden. -64 De helderheid van de doelkleur instellen Met deze functie kunt u de helderheid van de geselecteerde doelkleur instellen. Menubediening Blz. [. . . ] 82 OSD Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Progressief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Projectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-NV6XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-NV6XE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag