Gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV5XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV5XE. Wij hopen dat dit SHARP XG-NV5XE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV5XE te teleladen.


SHARP XG-NV5XE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2483 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-NV5XE (2812 ko)
   SHARP XG-NV5XE (2812 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-NV5XE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 and of the same rating as above, which is also indicated on the pin fuse marked or face of the plug, must be used. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. [. . . ] 33 en 44. ) Achterste stelvoetje Info · Oefen niet te veel druk op de projector uit wanneer het voorste stelvoetje naar buiten staat. · Wanneer u de projector laat zakken, moet u voorzichtig zijn dat uw vingers niet klem komen te zitten tussen het stelvoetje en de projector. · Houd de projector stevig vast wanneer u deze omhoogtilt of draagt. · Pak de projector niet bij het lensgedeelte vast. 31 Beeldprojectie (vervolg) Kiezen van de ingangsfunctie Kies de juiste ingangsfunctie voor de aangesloten apparatuur. Druk op CINPUT 1, CINPUT 2, DINPUT 3 of EINPUT 4 van de afstandsbediening om de ingangs functie te kiezen. · Bij indrukken van INPUT (P/R) op de projector verandert de ingangsfunctie als volgt: INGANG 1 INGANG 2 INGANG 3 INGANG 4 . · Wanneer "Automatisch zoeken" is ingesteld op "Aan" , functioneren INPUT (P/R) op de projector als de automatische zoektoetsen. 46. ) AV MUTE toets Volumetoetsen Instellen van het volume Druk op K /L van de afstandsbediening of op ­O/Q+ van de projector om het volume in te stellen. Opmerking · Druk op K/­O om het volume te verlagen. · Als de projector op externe apparatuur is aangesloten, zal het volume van de externe apparatuur veranderen overeenkomstig het volumeniveau van de projector. Zet het volume van de projector op het laagste niveau wanneer u de projector in/uitschakelt of een ander ingangssignaal kiest. · Als u geen geluid via de luidspreker van de projector wilt weergeven wanneer de projector op externe apparatuur is aangesloten, moet u het onderdeel "Luidspreker" in het "PRJ-INS" menu op "Uit" zetten. 46. ) INPUT toetsen Beeldschermdisplay Weergeven van een zwart scher m en tijdelijk uitschakelen van het geluid Druk op MAV MUTE van de afstandsbediening om tijdelijk een zwart scherm weer te geven en het geluid uit te schakelen. Opmerking · Wanneer u nog een keer op MAV MUTE drukt, zal het geprojecteerde beeld weer verschijnen. Beeldschermdisplay 32 KEYSTONE toets Corrigeren van trapeziumvervorming de Wanneer het beeld van beneden of van boven onder een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, kan het beeld vervormd worden als gevolg van trapeziumvorm-vertekening. Gebruik deze functie om dit soort vervorming, Keystone genaamd, te corrigeren. Opmerking · De trapeziumvorm-correctie kan worden ingesteld tot een hoek van ongeveer ±13 graden en het scherm kan ook worden opgesteld tot een hoek van ongeveer ±13 graden (wanneer de Grootte Aanpassen functie is ingesteld op "NORMAAL" (zie blz. *2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar INPUT 1 of INPUT 2, of wanneer INPUT 3 of INPUT 4 geselecteerd is. *3 "Nuance" verschijnt alleen in het menuscherm wanneer PAL- of SECAM-signalen worden ontvangen (of wanneer op deze ingangssignalen is ingesteld). Gewoonlijk hoeft "Nuance" niet te worden gewijzigd, maar indien gewenst kunt u met dit onderdeel de kleurtoon aanpassen wanneer PAL- of SECAMsignalen worden ontvangen. Bladzijde 45 Installatiegids [Aan/Uit] Logo Blauw Geen Bladzijde 45 Projectie Bladzijde 45 Taal(Language) Voor Plafond + voor Achter Plafond + achter English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português Bladzijde 45 37 Menu-onderdelen (vervolg) "Projector-instelling (PRJ-INS)" menu Hoofdmenu Beeld SCH PRJ-INS Netw Aan Aan Aan Aan Aan 9600 bps Normaal Uitschakelen 0u ENTER 100% END Help PRJ-INS Auto zoeken [Aan/Uit] Submenu Auto zoeken Automat. sync. Auto Power Off Systeemgeluid Luidspreker RS-232C Ventilatormodus Syst. vergrend. Lamptimer (duur) SEL/INS Bladzijde 46 Bladzijde 46 Automat. sync. [Aan/Uit] Bladzijde 46 Auto Power Off [Aan/Uit] Bladzijde 46 Systeemgeluid [Aan/Uit] Bladzijde 46 Luidspreker [Aan/Uit] Bladzijde 46 RS-232C Bladzijde 47 Ventilatormodus 9600 bps 115200 bps Normaal Hoog Oude code Nieuwe code Herbevestigen Bladzijde 47 Syst. vergrend. Bladzijde 47 Lamptimer (duur) Bladzijde 47 "Netwerk" menu Beeld SCH PRJ Netwerk Uitschakelen Aan Help Hoofdmenu Netwerk Wachtwoord [Inschakelen/Uitschakelen] Submenu Wachtwoord DHCP Client TCP/IP MAC-adres Projector Bladzijde 49 Bladzijde 49 DHCP Client [Aan/Uit ] Bladzijde 50 TCP/IP 08:00:1F:B1:B7:74 XG-NV5XE Bladzijde 50 MAC-adres Bladzijde 50 SEL/INS ENTER END Projector Bladzijde 50 38 "Help" menu Beeld SCH PRJ Netw Help De onderdelen die u met het "Help" menu kunt instellen "Help" menu n Blz. Verticale ruis regelen Horizontale ruis regelen · Databeeld is niet gecentreerd Automat. H-Pos V-Pos · Vage of flauwe kleuren INPUT 1 of INPUT 2 Signaaltype: Auto/RGB/Component INPUT 3 of INPUT 4 Videosysteem: A u t o / P A L / S E C A M / NTSC3. 58/NTSC4. 43/PALM/PAL-N/PAL-60 * De onderdelen die geselecteerd kunnen worden, verschillen afhankelijk van het ingangssignaal en de geselecteerde ingangsfunctie. Er is geen beeld of geluid Verticale strepen of flikkering in het beeld Databeeld is niet gecentreerd Vage of flauwe kleuren Het beeld is donker Het beeld is vervormd Alle instellingen terugstellen op standaardinst. SEL ENTER END 39 Handige voorzieningen Gebruik van het menuscherm ENTER toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) MENU/HELP toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) MENU/HELP toets ENTER toets RETURN toets · Druk op l RETURN om terug te keren naar het vorige scher m wanneer het menu wordt weergegeven. Menu-selecties (Afstellingen) Voorbeeld: Instellen van "Helder". · U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector. 1 2 Druk op BMENU. · Het "Beeld" menuscherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt. Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor de INGANG 1 (RGB) functie Menu-onderdeel Beeld SCH PRJ 0 0 0 0 8500K 1 Helder Netw Standaard Help Druk op Q of O en selecteer "Beeld" om afstellingen te maken. Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SEL/INS ENTER END 40 3 Druk op P of R en selecteer "Helder" om afstellingen te maken. · Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast aangegeven. Beeld SCH PRJ 0 0 0 0 8500K 1 Netw Standaard Help Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SEL/INS Helder Enkele INS END Onderdelen voor afstelling Beeld SCH-INS PRJ 0 0 Uit Netw Normaal Help Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt Druk op hENTER. · Het gekozen onderdeel (bijv. [. . . ] 33 Kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 55 Lampeenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Lampindicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-NV5XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-NV5XE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag