Gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV33XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV33XE. Wij hopen dat dit SHARP XG-NV33XE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV33XE te teleladen.


SHARP XG-NV33XE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1931 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-NV33XE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 5A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED. [. . . ] Met het testpatroon kunt u het beeld nauwkeurig afstellen. -32 De INGANG-functie omschakelen Selecteer voor het aangesloten apparaat de gewenste ingangsfunctie. / / / Druk op , , of op de afstandsbediening om de ingangsfunctie te selecteren. · Wanneer op ' of " op de projector wordt gedrukt, schakelt de ingangsfunctie achtereenvolgens over tussen: INGANG 1 INGANG 2 INGANG 3 INGANG 4 Ingangsfunc tietoets (INPUT) "On-screen display van de INGANG-functie (voorbeeld) INGANG 1/2-functie Met RGB INGANG1 RGB Opmerking · Wanneer geen signaal wordt ontvangen, verschijnt "GEEN SIGNAAL" op het display. Wanneer een signaal wordt ontvangen waarvoor de projector niet vooraf is ingesteld, verschijnt "ONGELDIG" op het display. · De ingangsfunctie wordt niet getoond als "OSD Display" in het menu "Opties1" is ingesteld op " " (UIT). (Zie bladzijde 51. ) Meer over de ingangsfuncties INGANG 1/ INGANG 2 (RGB/ Component) INGANG 3 (Video) INGANG 4 (S-Video) INGANG2 RGB Met Component INGANG1 Component INGANG2 Component INGANG 3-functie Met Video INGANG 4-functie Met S-Video INGANG3 Wordt gebruikt om beelden te projecteren vanaf een apparaat met RGB- of componentsignalen, dat is aangesloten op de RGB-ingangsaansluiting. Wordt gebruikt voor het projecteren van beelden vanaf een apparaat dat aangesloten is op de VIDEO-ingangsaansluiting. Wordt gebruikt voor het projecteren van beelden vanaf een apparaat dat aangesloten is op de S-VIDEO-ingangsaansluiting. INGANG4 Het volume instellen Druk op \ /| op de projector of op | VOL / op de afstandsbediening om het volume in te stellen. Opmerking · Door te drukken op volume. of \ verlaagt u het of | verhoogt u het "On-screen display VOLUME Basisbediening -33 Volumetoetsen (VOL) Beeldprojectie Het zwarte scherm weergeven en het geluid tijdelijk uitschakelen Druk op op de afstandsbediening om tijdelijk een zwart scherm weer te geven en het geluid uit te schakelen. Opmerking · Wanneer u nogmaals op drukt, verschijnt het geprojecteerde beeld opnieuw en wordt het geluid opnieuw ingeschakeld. "On-screen display AV-dempingstoets (AV MUTE) AV DEMPING MOUSE/insteltoets ('/"/\/|) Weergeven van een vergroot deel van een beeld Grafieken, tabellen en andere delen van geprojecteerde beelden kunnen worden uitvergroot. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u een gedetailleerde uitleg geeft. Vergroten/ verkleinen-toetsen (ENLARGE) 1 Druk op op de afstandsbediening. · Vergroot het beeld. of vergroot · Door te drukken op of verkleint u het geprojecteerde beeld. Toets voor ongedaan maken (UNDO) Schermgrootte-toets (RESIZE) Opmerking ×1 ×2 ×3 ×4 ×9 ×16 ×36 ×64 · U kunt de plaats van het vergrote beeld wijzigen met ', ", \ of |. 2 Druk op op de afstandsbediening om de bediening te annuleren. · De vergrotingsfactor wordt opnieuw ×1. Opmerking In de volgende gevallen zal het beeld naar de normale grootte terugkeren (×1): · wanneer de ingangsstand wordt veranderd. · wanneer u de resolutie en de verversingsratio (verticale frequentie) van het ingangssignaal wijzigt. · wanneer u op drukt. -34 Stilzetten van een bewegend beeld 1 2 Druk op op de afstandsbediening. Stilstaandbeeldtoets (FREEZE) · Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet. Druk nogmaals op om terug te keren naar het bewegend beeld van het momenteel aangesloten apparaat. Kiezen van de beeldmodus U kunt een geschikte beeldmodus kiezen voor het geprojecteerde beeld, zoals een speelfilm of videospel. Druk op STANDAARD op de afstandsbediening. PRESENTATIE CINEMA SPEL · Bij enkele malen indrukken van de toets verandert de beeldmodus in de volgorde Opmerking · Druk op om terug te keren naar de "STANDAARD"-modus. Kleurtmp sRGB Reset IRIS Signaaltype Druk op | of \ om de overige menuschermen weer te geven. Het menupictogram van het gekozen menu wordt gemarkeerd. Menupictogram Menuscherm Beeld Fijn sync. Opties1 Opties2 Taal IN1 Standaard 7500K Hoge helderheid Auto SEL/INS TRG ENTER END Opmerking Het menu "Fijn sync. " is niet beschikbaar voor INGANG 3 of 4. -40 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Het gekozen onderdeel wordt gemarkeerd. Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Wit benadr. Kleurtmp sRGB Reset IRIS Signaaltype Standaard IN1 7500K Hoge helderheid Auto Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt Druk op . Het geselecteerde enkelvoudige onderdeel (bijv. Als u op ' of " drukt, zal het volgende onderdeel ("Rood" na "Helder") weergegeven worden. Enkelvoudige onderdelen SEL/INS TRG ENTER END Helder Opmerking Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. 4 Druk op \ of | om het gekozen onderdeel in te stellen. De aanpassing wordt opgeslagen. Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Wit benadr. Kleurtmp sRGB Reset IRIS Signaaltype Standaard IN1 7500K Hoge helderheid Auto SEL/INS TRG ENTER END Handige voorzieningen 5 Druk op . Het menuscherm verdwijnt. -41 Gebruik van het menuscherm Afhankelijk van de menu's stelt u onderdelen af of selecteert u instellingen. (Zie bladzijden 40 en 41 voor het afstellen van menu-onderdelen. ) MOUSE/ insteltoets ('/"/\/|) Invoertoets (ENTER) MENU-toets (MENU) Toets voor ongedaan maken (UNDO) Menuselectie (instellingen) Voorbeeld: Instellen van "Menupositie" Deze handeling kan ook worden uitgevoerd met behulp van de knoppen op de projector. 1 Druk op . Het menuscherm "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie wordt weergegeven. Voorbeeld: menuscherm "Beeld" voor de INGANG 1 (RGB)-functie Menupictogrammen Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Wit benadr. Kleurtmp sRGB Reset IRIS Signaaltype IN1 Standaard 7500K Hoge helderheid Auto 2 SEL/INS TRG ENTER END Druk op | of \ om de overige menuschermen weer te geven. Het menupictogram van het gekozen menu wordt gemarkeerd. Menupictogram Menuscherm Beeld Fijn sync. Opties1 Opties1 Taal Voorbeeld: menuscherm "Opties1" Opties1 Lamptimer(duur) Grootte Aanp. OSD Display Achtergrond Eco-functie Auto Power Off Menupositie Syst. vergrend. IN1 u Normaal Logo Midden SEL/INS TRG ENTER END Opmerking Het menu "Fijn sync. " is niet beschikbaar voor INGANG 3 of 4. -42 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen en druk vervolgens op | om het submenu weer te geven. Het gekozen onderdeel wordt gemarkeerd. Als u in het menu "Opties1" de optie "Syst. vergrend. " of in het menu "Opties2" de optie "Wachtwoord" selecteert, druk dan op . Opties1 Lamptimer(duur) Grootte Aanp. [. . . ] 11 MAC-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Menupositie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 40 Netingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Netsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-NV33XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-NV33XE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag