Gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV2E. Wij hopen dat dit SHARP XG-NV2E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV2E te teleladen.


SHARP XG-NV2E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1873 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-NV2E annexe 1 (8475 ko)
   SHARP XG-NV2E OPERATION MANUALGBDEFRSEESIT (8475 ko)
   SHARP XG-NV2E (8475 ko)
   SHARP XG-NV2E annexe 1 (1203 ko)
   SHARP XG-NV2E OPERATION MANUAL (1203 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-NV2E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 10A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED. [. . . ] Wanneer de afstand tussen de computer en de projector te groot is en niet door de USB-kabel kan worden overbrugd, dan kan de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening (AN-MR2) worden gebruikt om de projector met de afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ontvanger voor details. Aansluiting met een USB-kabel Computer USB-aansluiting Naar USB-aansluiting Richt de afstandsbediening op de USBontvanger voor de afstandsbediening (AN-MR2, los verkrijgbaar) USB-kabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA014WJPZ) of Na aansluiting kan de muisaanwijzer als volgt worden bestuurd. Voor het verplaatsen van de cursor Druk op de MOUSE/insteltoetsen ('/"/\/|). MOUSE/insteltoetsen ('/"/\/|) Voor de linkermuisknop Druk op L-CLICK. R-CLICK-toets Basisbediening Voor de rechtermuisknop Druk op R-CLICK. PAGE omhoog/omlaag-toetsen L-CLICK-toets Wanneer de computer slechts één muisknop ondersteunt (zoals een Macintosh) Druk op L-CLICK of R-CLICK. L-CLICK en R-CLICK hebben een gemeenschappelijke functie. Bij gebruik van de [Page Up] of [Page Down] toetsen Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen van het toetsenbord van de computer. Druk op Opmerking Deze functie werkt alleen met de besturingssystemen Microsoft® Windows® en Mac OS®. Deze functie werkt echter niet met de volgende besturingssystemen, die USB niet ondersteunen. U kunt deze functie niet gebruiken wanneer het menuscherm wordt weergegeven. Als "Grootte Aanp. " verschijnt wanneer de ingevoerde signalen een hogere resolutie hebben dan XGA en de schermgrootte is ingesteld op "Dot By Dot", dan is de muisfunctie niet beschikbaar. -39 Menu-onderdelen Navolgend worden de opties getoond die ingesteld kunnen worden in de projector. Menu "Beeld" COMPUTER/COMPONENT 1 (RGB), COMPUTER/COMPONENT 2 (RGB), DVI-D Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Reset Signaaltype COMP. 1 Standaard Hoofdmenu Beeld Beeldmodus Submenu Bladzijde 44 Bladzijde 44 Contrast Helder Kleur Tint -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 *2 *2 *2 Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB*1 0 0 0 0 7500K Auto Scherpte Rood Blauw Bladzijde 44 Kleurtmp Bladzijde 45 SEL/INS RETUR ENTER END 5500K 6500K 7500K 8500K 9300K 10500K *3 Progressief COMPUTER/COMPONENT 1 (Component), COMPUTER/COMPONENT 2 (Component), VIDEO, S-VIDEO Beeld Beeldmodus Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Progressief Reset Signaaltype SEL/INS RETUR COMP. 1 Standaard Bladzijde 45 Reset 2D Progressief 3D Progressief Bladzijde 44 Signaaltype *4 COMPUTER/ COMPONENT 1, 2 Auto RGB Component Standaard Verbeterd Auto PAL SECAM NTSC4. 43 NTSC3. 58 PAL-M PAL-N PAL-60 DVI-D D PC RGB D PC Comp. D Video RGB D Video Comp. Bladzijde 45 Dynamisch bereik *5 0 0 0 0 0 0 0 7500K 3D Progressief Component ENTER END Bladzijde 45 Videosysteem *6 Bladzijde 45 *1 Item als RGB-signalen via COMPUTER/COMPONENT 1, 2 of DVI-D worden ingevoerd *2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar COMPUTER/COMPONENT 1 of 2, of wanneer VIDEO of S-VIDEO geselecteerd is. *3 "Progressief" kan alleen worden ingesteld wanneer 480I of 576I signalen worden ingevoerd. *4 Item als COMPUTER/COMPONENT 1, 2 of DVI-D wordt geselecteerd *5 Item als DVI-D wordt geselecteerd *6 Item als VIDEO of S-VIDEO wordt geselecteerd Menu "Fijn sync. " Fijn sync. Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op ENTER. Info · Wanneer "sRGB" geselecteerd is, kan het geprojecteerde beeld donker worden, maar dit duidt niet op een defect. -44 Menubediening Blz. 42 3 Kleurtemperatuur instellen Beschikbare instellingen 5500K 6500K 7500K 8500K 9300K 10500K Beschrijving Lagere kleurtemperatuur voor warmere, roodachtige, fonkelende beelden. Opmerking Het Dynamisch bereik kan alleen worden geselecteerd wanneer de "DVI-D" ingangsmodus is geselecteerd. Hogere kleurtemperatuur voor koelere, blauwachtige, fluorescerende beelden. 6 De modus Progressief selecteren Beschikbare Beschrijving instellingen 2D Progressief Deze functie is bedoeld voor weergave van snel bewegende beelden zoals sport- of actiescènes. 3D Progressief Deze functie is bedoeld voor weergave van relatief langzaam bewegende beelden zoals toneelscènes, documentaires e. d. Opmerking De waarden bij "Kleurtmp" zijn alleen voor algemene toepassingen. "Kleurtmp" is niet instelbaar wanneer "sRGB" is geselecteerd. Opmerking 4 De instelling signaaltype Deze functie maakt het mogelijk om het type RGB of component ingangssignaal voor COMPUTER/ COMPONENT 1, 2 of DVI-D te selecteren. COMPUTER/COMPONENT 1, 2 Beschikbare instellingen Auto RGB Component Beschrijving Ingangssignalen worden automatisch herkend als RGB of component. Instelling voor ontvangst van component-signalen. Bij een vaag beeld of een beeld met ruis kunt u de optimale stand inschakelen. Bij progressieve ingangen gebeurt de weergave rechtstreeks en kunt u niet kiezen voor "2D Progressief" en "3D Progressief". 7 Instellen van het videosignaal De standaardinstelling voor het videosysteem is "Auto"; het is echter mogelijk dat u geen duidelijk beeld kunt ontvangen van de aangesloten audiovisuele apparatuur omwille van verschillen in het signaal. In dat geval wijzigt u het videosignaal. Beschikbare instellingen Auto PAL SECAM *NTSC4. 43 NTSC3. 58 PAL-M PAL-N PAL -60 DVI-D Beschikbare instellingen D PC RGB Beschrijving Instellen als digitale PC RGB-signalen van een computer worden ontvangen. Instellen als digitale video RGB-signalen D Video RGB van videoapparatuur worden ontvangen. Instellen als digitale video component-signalen van videoapparatuur worden ontvangen. Handige voorzieningen 5 Het dynamische bereik selecteren Een optimale afbeelding kan wellicht niet worden weergegeven als een outputsignaal van een apparaat dat compatibel is met DVID, niet overeenstemt met de inputsignaalsoort van de projector. Mocht dit voorvallen, schakel dan om naar "Dynamisch bereik". Beschikbare Beschrijving instellingen Standaard Wanneer de zwartniveaus banden vertonen Verbeterd of zwakker lijken, selecteer dan het item dat de beste afbeeldingskwaliteit oplevert. [. . . ] 44 Progressief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Projectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 43 REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-NV2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-NV2E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag