Gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV21SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV21SE. Wij hopen dat dit SHARP XG-NV21SE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV21SE te teleladen.


SHARP XG-NV21SE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2398 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-NV21SE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. [. . . ] kleur" (geselecteerde kleur) in het C. M. S. -menu op "sRGB" staat. Kiezen van het signaaltype Deze functie maakt het mogelijk om het ingangs-signaaltype RGB of Component te kiezen voor INGANG1 of 2. Kies "Signaaltype" in het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking RGB Wordt ingesteld voor het ontvangen van RGB-signalen. Component Wordt ingesteld voor het ontvangen van componentsignalen. 46 Progressieve functie Deze functie stelt u in staat om de progressieve weergave van een videosignaal te kiezen. De progressieve weergave zorgt voor meer soepele videobeelden. Kies "Progressieve func. " in het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · 2D Progressief Deze functie is bedoeld voor weergave van snel bewegende beelden zoals sport- of actiescènes. Bij deze functie wordt het getoonde beeldframe met optimale kwaliteit weergegeven. 3D Progressief · Deze functie is bedoeld voor weergave van relatief langzaam bewegende beelden zoals toneelscènes, documentaires e. d. Deze functie verbetert de beeldkwaliteit door de beweging in een aantal voorafgaande en volgende beelden te gebruiken. Toont een geoptimaliseerd beeld van film omgezet met "drie-twee afrollen"- (NTSC en PAL60Hz) of "twee-twee afrollen"- (PAL50Hz en SECAM) verbetering in progressieve weergavebeelden. * De filmbron is een digitale video-opname waarbij het origineel onveranderd gedecodeerd wordt aan 24 frames/seconde. De projector kan deze filmbron omzetten in progressieve video aan 60 frames/seconde met NTSC of PAL60Hz of aan 50 frames/ seconde met PAL50Hz en SECAM om een hoog gedefinieerd beeld weer te geven. Basisbediening · Bij progressieve ingangen gebeurt de weergave rechtstreeks en kunt u niet kiezen voor 2D Progressief, 3D Progressief en de Filmfunctie. Deze functies kunnen worden gekozen bij interlace-signalen, met uitzondering van 1080I-signalen. · Zelfs bij het instellen van de 3D Progressieffunctie in NTSC of PAL60Hz zal de "drie-twee afrollen"-verbetering automatisch worden ingeschakeld wanneer de filmbron is ingevoerd. Dit is handig om een bepaald deel van het beeld gedetailleerd weer te geven. Weergeven van een vergroot deel van een beeld 1 Druk op . ', ", \, |toetsen Vergroten/ verkleinentoetsen (ENLARGE) · Vergroot het beeld. · Door te drukken op of vergroot of verkleint u het geprojecteerde beeld. Opmerking Om te vergroten ×1 ×2 ×3 ×4 ×9 ×16 ×36 ×64 Om te verkleinen · U kunt de plaats van het vergrote beeld wijzigen met ', ", \ of |. · Wanneer een beeld met een resolutie hoger dan SXGA wordt getoond, kunnen "×2" en "×3" niet worden geselecteerd. " In-beeld-display Gebruiksvriendelijke functies 2 Druk op om de bewerking te annuleren, zodat de vergroting terugkeert naar ×1. Opmerking In de volgende gevallen zal het beeld naar de normale grootte terugkeren (×1). · Wanneer u de resolutie en de verversingsratio (verticale frequentie) van het ingangssignaal wijzigt. 55 Gamma-correctiefunctie Gamma is een functie die de kwaliteit van het beeld verbetert en een rijker beeld creëert door de donkere gedeelten van het beeld helderder weer te geven zonder de helderheid van de heldere gedeelten te veranderen. Wanneer u beelden weergeeft met veel donkere scènes, zoals een film of een concert, of wanneer u beelden weergeeft in een helder verlichte ruimte, kan deze functie de donkere scènes beter zichtbaar maken en het beeld een grotere diepte geven. Gekozen functie STANDAARD PRESENTATIE CINEMA GEBRUIKER Standaardbeeld Geeft de donkere delen van het beeld helderder weer voor een betere presentatie. Geeft meer diepte aan de donkere delen van het beeld voor een meer boeiende bioscoopervaring. Hiermee kunt u de gamma-curve aanpassen met de daarvoor bestemde software. Beschrijving Instellen van de Gammacorrectie 1 Druk op . · Telkens wanneer wordt ingedrukt, zal de gamma-functie wisselen tussen de verschillende types. Toets voor ongedaan maken (UNDO) Gamma-toets (GAMMA) 2 Om terug te keren naar de standaardinstellingen, drukt u op wanneer "GAMMA" wordt aangegeven. STANDAARD GEBRUIKER Opmerking · De Gamma-modus werkt niet bij INGANG 1 of INGANG 2 wanneer "Gesel. kleur" (geselecteerde kleur) in het C. M. S. -menu is ingesteld op "sRGB". PRESENTATIE CINEMA 56 56 Weergeven van twee beelden (beeld-in-beeld) Met de beeld-in-beeld-functie kunt u twee beelden op hetzelfde scherm weergeven. U kunt het beeld dat via INPUT 3 of 4, binnenkomt als een inzetbeeld weergeven dat het hoofdbeeld, dat binnenkomt via INGANG 1 of 2 overlapt. Weergeven van het inzetbeeld 1 2 Druk op . Toets voor ongedaan maken (UNDO) Invoertoets (ENTER) ', ", \, |-toetsen PinP-toets Druk op of op de op afstandsbediening of op de projector om het beeld in het inzetbeeld te veranderen. 3/4 ingangstoetsen (INPUT 3/4) 3 Druk op ', ", \ of | om de plaats van het inzetbeeld in te stellen. · Druk op om het frame te stoppen of om het frame te laten verdwijnen. 4 Druk op om het inzetbeeld te verplaatsen. · Het inzetbeeld wordt inzetbeeldkader verplaatst. naar het Gebruiksvriendelijke functies Opmerking · Het inzetbeeld kan alleen weergegeven worden met een composiet-video- (NTSC/PAL/ SECAM) of S-Video-signaal. [. . . ] 26 Signaal informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Signaaltype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 SLIMME REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Speciale functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-NV21SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-NV21SE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag