Gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV1E. Wij hopen dat dit SHARP XG-NV1E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-NV1E te teleladen.


SHARP XG-NV1E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1857 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-NV1E (1167 ko)
   SHARP XG-NV1E OPERATION MANUAL (1167 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-NV1E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 23 Instellen van de RS-232C baud overdrachtsnelheid ([6]RS-232C Baud Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Instellen van de naam van de projector ([7]Projector Name) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Loskoppelen van alle aansluitingen ([D]Disconnect All) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Invoeren van het ADVANCED SETUP MENU ([A]Advanced Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het e-mail adres dat hier wordt ingesteld wordt tevens het adres van de verstuurder van de Email. De naam die wordt ingesteld verschijnt in de "Originator Name" kolom in het hoofdportie van de e-mail. Data Port (Datapoort) Search Port (Zoekpoort) Originator Email Address (Adres van verstuurder van E-mail) Originator Name (Naam verstuurder) Opmerking · "SMTP Server", "Originator E-mail Address" (E-mail adres van de verstuurder) en de "Originator Name" (naam van de verstuurder) kunnen maximaal 64 karakters lang zijn. · U kunt de onderstaande karakters invoeren: SMTP Server and Originator E-mail Address : a-z, A-Z, 0-9, !, #, $, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', . , @, ` (U kunt slechts eenmaal "@" invoeren voor oorspronkelijk e-mailadres. ) Naam verstuurder : a-z, A-Z, 0-9, -, _, (, ), space · Als de instellingen van "3. Instellen van een netwerkverbinding voor de projector" op bladzijde 10 en 11 niet juist worden ingesteld, zal geen e-mail worden verzonden. -15 Na klikken op de "Apply" (toepassen) knop, verschijnen de instelwaarden. Bevestig dat de waarden juist ingesteld zijn en klik dan op de "Confirm" (bevestigen) knop. Opmerking · Wacht na het instellen van de items voor ongeveer 10 seconden en probeer dan opnieuw toegang te verkrijgen. · De naam van de projector ("Projector Name") kan maximaal 12 karakters lang zijn. · U kunt de onderstaande karakters invoeren: A-Z, 0-9, -, _, (, ), space (Bij het invoeren van "a-z" worden deze karakters omgezet naar "A-Z". ) Controleren van de projector via een LAN Instellen van de items van de storing en de bestemmingsadressen waar de e-mail naar toe gestuurd dient te worden wanneer een storing optreedt (Mail ­ Recipient Settings) Op dit scherm kunt u e-mail bestemmingen invoeren waar e-mails met foutmeldingen (items van storingen) heen dienen worden gestuurd. Items Omschrijving E-mail Instellen van adressen waar eAddress mails met foutmeldingen naar toe (E-mail Adres) gestuurd dienen te worden. E-mail met foutmeldingen worden Error Mail (Lamp, Temp, Fan) verzonden met de storingsitems die aangekruist zijn in hun vakjes. (E-mail met foutmelding (lamp, temperatuur, ventilator)) Test Zend een test e-mail. Dit is om te bevestigen dat de instellingen voor het verzenden van de e-mail juist ingesteld. Opmerking · "E-mail Address" (E-mail adressen) kunnen maximaal 64 karakters lang zijn. (pagina 23) [A]Advanced Setup (Geadvanceerde instelling) Hierdoor wordt het geavanceerde instelmenu verkregen. (pagina 24) [D]Disconnect All (Alles loskoppelen) Alle aansluitingen loskoppelen. (pagina 24) [V] View All Setting (Alle instellingen bekijken) Geeft alle instelwaarden weer. [S] Save & Quit (Opslaan & afsluiten) Sla de ingestelde waarden in en sluit het menu af. (pagina 21) [Q]Quit Unchanged (Afsluiten zonder veranderingen) Sluit het menu af zonder waarden in te stellen. (pagina 21) advanced> [1]Auto Logout Time (standaardinstelling : 5 minuten) Instellen van de tijd tot automatisch afsluiten van de netwerk aansluiting. (pagina 24) [2]Data Port (standaardinstelling : 10002) Instellen van het TCP poortnummer dat gebruikt wordt voor het overdragen van data. (pagina 24) [5]Network Ping Test U kunt controleren of de netwerkaansluiting tussen de projector en een computer enz. (pagina 25) [6]Accept IP Addr(1) (Accepteer IP Adressen (1)) [7]Accept IP Addr(2) (Accepteer IP Adressen (2)) [8]Accept IP Addr(3) (Accepteer IP Adressen (3)) [9]Accept All IP Addr (Accepteer alle IP Adressen) (standaardinstelling : Accept All (accepteer alle adressen)) Ter verbetering van de veiligheid kunt u tot maximaal drie IP adressen in te stellen die het aansluiten op de projector toestaan. (pagina 25) [0] Search Port (Zoekport) (standaardinstelling : 5006) Stel het poortnummer die gebruikt wordt bij het zoeken naar de projector. ]Restore Default Setting (standaardinstelling terugstellen) Stel alle instelwaarden die ingesteld kunnen worden m. b. v. [. . . ] · Subnet Mask Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: · Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. · Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. · Gateway Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: · Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-NV1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-NV1E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag