Gebruiksaanwijzing SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L. Wij hopen dat dit SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L te teleladen.


SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3865 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L (3836 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Snelstartgids Installatie Aansluitingen Basisbediening Handige voorzieningen Aanhangsel XG-MB65X-L XG-MB55X-L XR-10X-L/XR-10S-L MULTIMEDIA-PROJECTOR MODEL GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK · Vul het model- en serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. · Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Bijgeleverde accessoires" op blz. 10 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Modelnummer: Serienummer: ii SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. [. . . ] (Verplaats de schuifbalk in de + richting. ) 2 Druk op P /Q of O /R om de trapeziumvorm-correctie in te stellen. · U kunt de trapeziumvorm-correctie ook instellen met de insteltoetsen op de projector. Basisbediening Samendrukken van onderkant. (Verplaats de schuifbalk in de - richting. ) Opmerking · Druk op l RETURN terwijl het display van de trapeziumvorm-correctiefunctie op het scherm wordt getoond om terug te keren naar de standaardinstelling. Info 3 Druk op g KEYSTONE. · Het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctie verdwijnt. · U kunt ook d KEYSTONE op de projector gebruiken. · Tijdens het instellen van het beeld met de trapeziumvormcorrectiefunctie kunnen de rechte lijnen en de randen van het beeld gekarteld worden weergegeven. Bij gebruik van de XG-MB65X-L/XG-MB55X-L · De projector detecteert automatisch een afwijking van de nor male stand en de automatische trapeziumvorm-correctiefunctie zal dan automatisch de trapeziumvervorming corrigeren. Opmerking · De automatische trapeziumvorm-correctiefunctie werkt niet goed in sommige gevallen, zoals wanneer het scherm schuin staat, bij erg hoge of lage temperaturen of als de zoom in de maximum- of minimumstand staat. U kunt dan fijnafstelling van de trapeziumvorm-correctie uitvoeren door de stappen 1 t/m 3 uit te voeren. · U kunt "Aan" of "Uit" selecteren voor de automatische trapeziumvorm-correctiefunctie. 41. ) 31 Beeldprojectie (vervolg) Grootte Aanpassen functie Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van het ingangssignaal kunt u kiezen uit een "NORMAAL", "KADER" of "REK" beeld. Druk op HRESIZE. · Zie blz. 41 voor het maken van de instellingen op het menuscherm. RESIZE toets Computer NORMAAL XG-MB65X-L/55X-L/ XR-10X-L SVGA (800 K 600) XGA (1024 K 768) SXGA (1280 K 960) SXGA L (1400 K 1050) SXGA (1280 K 1024) 1280 K 720 XR-10S-L KADER XG-MB65X-L/55X-L/ XR-10X-L XR-10S-L REK XG-MB65X-L/55X-L/ XR-10X-L XR-10S-L 4:3 beeldverhouding 1024 K 768 800 K 600 768 K 576 600 K 450 1024 K 576 800 K 450 Andere beeldverhoudingen 1024 K 768 J 800 K 600 J 768 K 576 J 600 K 450 J 1024 K 576 1024 K 576 800 K 450 800 K 450 Ingangssignaal Computer Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld KADER REK XG-MB65X-L/55X-L/ XR-10X-L Resolutie lager dan XGA XR-10S-L Resolutie lager dan SVGA XGA SVGA 4:3 beeldverhouding Resolutie hoger dan XGA Resolutie hoger dan SVGA SXGA (1280K1024) 5:4 beeldverhouding 1280K720 16:9 beeldverhouding * Bij deze functie wordt het beeld met de originele beeldverhouding geprojecteerd zonder dat er gedeelten worden afgesneden. : Uitgesneden gebied waarop geen beelden geprojecteerd kunnen worden. 32 VIDEO · "REK" is vast ingesteld wanneer 540P, 720P of 1080I signalen worden ontvangen. Ingangssignaal DVD / Video Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld KADER REK 4:3 beeldverhouding 480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM Letterbox Samengedrukt 16:9 beeld Samengedrukt 4:3 beeld Basisbediening 16:9 beeldverhouding 540P, 720P, 1080I 16:9 beeldverhouding (4:3 beeldverhouding in 16:9) * Bij deze functie wordt het beeld met de originele beeldverhouding geprojecteerd zonder dat er gedeelten worden afgesneden. : Gebied dat geen beeld bevat in de originele signalen. 33 Gebruik van de afstandsbediening Insteltoetsen (P/R/O/Q) Automat. (Automatische synchronisatie) BREAK TIMER toets FREEZE toets PICTURE MODE toets De automatische synchronisatiefunctie werkt alleen wanneer een ingangssignaal gedetecteerd wordt nadat de projector is ingeschakeld. Druk op F AUTO SYNC voor handmatige afstelling met de automatische synchronisatiefunctie. Opmerking AUTO SYNC toets · Wanneer met de automatische synchronisatieinstelling geen optimaal beeld wordt verkregen, kunt u het helpmenu gebruiken om de instelling handmatig te maken. 46. ) Weergeven en instellen van Een bewegend beeld stilzetten de pauzetimer 1 1 Druk op k BREAK TIMER. · De timer begint af te tellen vanaf 5 minuten. Druk op NFREEZE. · Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet. 2 R Beeldschermdisplay Druk nog een keer op NFREEZE om weer een bewegend beeld van het aangesloten apparaat te tonen. 2 Druk op P/R/O/Q om de lengte van de pauzetijd in te stellen. · Verlengen met P of Q · Verkorten met O of R 5 minuten s 6 minuten s 60 minuten 4 minuten s 3 minuten s1 minuut · De pauzetijd kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten). Kiezen van de beeldmodus U kunt een geschikte beeldmodus kiezen voor het geprojecteerde beeld, zoals een speelfilm of videospel. Druk op GPICTURE MODE. · Bij indrukken van GPICTURE MODE verandert de beeldmodus als volgt: Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd Druk op k BREAK TIMER. Opmerking · De pauzetimer werkt niet wanneer de "Automat. sync. ", "VASTLEGGEN" of "AV DEMPING" functies worden gebruikt. * Opmerking · Zie blz. * "sRGB" wordt alleen getoond wanneer een RGB-signaal wordt ontvangen. 34 Menu-onderdelen Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld. Hoofdmenu Submenu Beeldmodus "Beeld" menu INGANG 1 (RGB)/INGANG 2 (RGB) Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SEL/INS SCH-INS 0 0 0 0 7500K 1 Helder PRJ-INS Standaard Help Beeld Bladzijde 39 Bladzijde 39 Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB *1 Contrast Helder Rood Blauw Kleur Tint Scherpte -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 *1 +30 *1 +30 *2 +30 *2*6 +30 *2 ENTER END Bladzijde 40 Kleurtmp INGANG 1 (Component)/INGANG 2 (Component)/INGANG 3/INGANG4 Beeld Beeldmodus Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Kleurtmp Wit benadr. Progressief Lampinstelling Reset SEL/INS SCH-INS 0 0 0 0 0 7500K 1 3D Progressief Helder ENTER END PRJ-INS Standaard Help Bladzijde 40 5500K 6500K 7500K 8500K 9300K 10500K Wit benadr. [0/1/2] Bladzijde 40 Progressief *2 Bladzijde 40 Lampinstelling 2D Progressief 3D Progressief Filmfunctie Helder Eco + Stil Bladzijde 40 Hoofdmenu SCH-INS Reset Grootte Aanpassen Normaal Kader Rek Submenu "Scherm-instelling (SCH-INS)" menu Beeld SCH-INS 0 0 Uit Aan Logo Aan Voor Nederlands ENTER END PRJ-INS Normaal Help Grootte Aanpassen Bldverschuiv. keystone OSD Display Achtergrond Installatiegids Projectie Taal(Language) SEL/INS Bladzijde 41 Bladzijde 41 Bldverschuiv. -96 -75 +96 +75 *3 *4 Bladzijde 41 Trapezium -127 -100 +127 *3 +100 *4 Bladzijde 41 Autom. keystone [Aan/Uit] *5 Bladzijde 41 OSD Display [Aan/Uit] Handige voorzieningen · U kunt de menu-onderdelen met pictogrammen (, en ) rechtstreeks instellen met behulp van de respectievelijke toetsen op de afstandsbediening. *1 Onderdelen bij invoer van een RGB-signaal naar INPUT 1 of INPUT 2. *2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar INPUT 1 of INPUT 2, of wanneer INPUT 3 of INPUT 4 geselecteerd is. [. . . ] 08705 274277 http://www. sharp. co. uk/customersupport Taiwan Italië Sharp Electronics (Italy) S. P. A. (39) 02-89595-1 http://www. sharp. it Maleisië Frankrijk Sharp Electronics France 01 49 90 35 40 hotlineced@sef. sharp-eu. com http://www. sharp. fr Sharp Electronica Espana, S. A. 93 5819700 sharplcd@sees. sharp-eu. com http://www. sharp. es Sharp Electronics (Schweiz) AG 0041 1 846 63 11 cattaneo@sez. sharp-eu. com http://www. sharp. ch Sharp Electronics ( Nordic ) AB (46) 8 6343600 vision. support@sen. sharp-eu. com http://www. sharp. se Sharp Electronics (Europe) GMBH Branch Office Austria 0043 1 727 19 123 pogats@sea. sharp-eu. com http://www. sharp. at V. A. E. Spanje Thailand Zwitserland Korea Zweden India Aanhangsel Oostenrijk 63 Technische gegevens Producttype Projector Model XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L/XR-10S-L Videosysteem NTSC3. 58/NTSC4. 43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60/SECAM/DTV480I/DTV480P/ DTV540P/DTV576I/DTV576P/DTV720P/DTV1035I/DTV1080I/DTV1080I-50 Weergavemethode Digital Micromirror DeviceTM (DMDTM) met enkelvoudige chip vervaardigd door Texas Instruments DMD paneel Paneelformaat: [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L] 0, 55" (14 mm), 1chip XGA DMD [XR-10S-L] 0, 55" (14 mm), 1chip SVGA DMD Aantal beeldpunten: [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L] 786. 432 dots (1024 [H] × 768 [V]) [XR-10S-L] 480. 000 dots (800 [H] × 600 [V]) Lens [XG-MB65X-L] 1­1, 15 × zoomlens, F2. 4­2, 6, f = 18, 7­21, 5 mm [XG-MB55X-L/XR-10X-L/XR-10S-L] 1­1, 15 × zoomlens, F2, 4­2, 6, f = 19, 0­21, 9 mm Projectielamp [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L] 275 W gelijkstroomlamp (AN-XR20L2) [XR-10X-L/XR-10S-L] 220 W gelijkstroomlamp (AN-XR10L2) Component-ingangssignaal 15-pins mini D-sub aansluiting (INPUT1/2) Y: 1, 0 Vp-p, synchronisatie negatief, 75 afgesloten PB: 0, 7 Vp-p, 75 afgesloten PR: 0, 7 Vp-p, 75 afgesloten Horizontale resolutie [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L/XR-10X-L] 600 TV-lijnen (DTV720P) [XR-10S-L] 520 TV-lijnen (DTV720P) Computer RGB 15-pins mini D-sub aansluiting ingangssignaal RGB gescheiden/synchronisatie op groen type analoog ingangssignaal: 0­0, 7 Vp-p, (INPUT 1/2)/uitgangssignal positief, 75 afgesloten (OUTPUT) HORIZONTAAL SYNCHRONISATIESIGNAAL: TTL niveau (positief/negatief) VERTICAAL SYNCHRONISATIESIGNAAL: Hetzelfde als hierboven S-video ingangssignaal 4-pins mini-DIN aansluiting (INPUT 3) Y (luminantiesignaal): 1, 0 Vp-p, synchronisatie negatief, 75 afgesloten C (chrominantiesignaal): Salvosignaal 0, 286 Vp-p, 75 afgesloten Video-ingangssignaal RCA aansluiting: VIDEO, composietvideo, 1, 0 Vp-p, synchronisatie negatief, 75 (INPUT 4) afgesloten Verticale frequentie 45­85 Hz Horizontale frequentie 15­70 kHz Beeldpuntklok 12­108 MHz RS-232C aansluiting 9-pins mini-DIN aansluiting Audio-ingangssignaal ø3, 5 mm ministekkerbus of RCA aansluiting: 0, 5 Vrms, meer dan 22 k (stereo) Audio-uitgangssignaal ø3, 5 mm ministekkerbus: 0, 5 Vrms, minder dan 2, 2 k (AUDIO OUTPUT 1-4) Luidsprekersysteem 4 cm × 2, 85 cm ovaal × 1 Stroomvoorziening 100­240 V wisselstroom Ingangsstroom [XG-MB65X-L/XG-MB55X-L] 3, 6 A [XR-10X-L/XR-10S-L] 3, 0 A Nominale frequentie 50/60 Hz Stroomverbruik XG-MB65X-L 350 W ("Helder" modus)/280 W ("Eco + Stil" modus) bij 100 V wisselstroom XG-MB55X-L 330 W ("Helder" modus)/270 W ("Eco + Stil" modus) bij 240 V wisselstroom XR-10X-L 298 W ("Helder" modus)/229 W ("Eco + Stil" modus) bij 100 V wisselstroom XR-10S-L 288 W ("Helder" modus)/223 W ("Eco + Stil" modus) bij 240 V wisselstroom Stroomverbruik (standby) 4, 7 W (100 V wisselstroom) ­ 6, 1 W (240 V wisselstroom) Warmte-afgifte XG-MB65X-L 1315 BTU/uur ("Helder" modus)/1050 BTU/uur ("Eco + Stil" modus) bij 100 V wisselstroom XG-MB55X-L 1240 BTU/uur ("Helder" modus)/1010 BTU/uur ("Eco + Stil" modus) bij 240 V wisselstroom XR-10X-L 1120 BTU/uur ("Helder" modus)/860 BTU/uur ("Eco + Stil" modus) bij 100 V wisselstroom XR-10S-L 1080 BTU/uur ("Helder" modus)/840 BTU/uur ("Eco + Stil" modus) bij 240 V wisselstroom Bedrijfstemperatuur 41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C) Opslagtemperatuur ­4°F tot 140°F (­20°C tot +60°C) Behuizing Plastic Infrarood-draaggolffrequentie 38 kHz Afmetingen (bij benadering) 12 13/32" × 4 19/64" × 11 1/32" (315 (B) × 109 (H) × 280 (D) mm) (alleen de hoofdbehuizing) 12 13/32" × 4 47/64" × 11 37/64" (315 (B) × 120 (H) × 294 (D) mm) (inclusief stelvoetjes en andere uitstekende delen) Gewicht (bij benadering) 8, 6 lbs. (3, 9 kg) Vervangingsonderdelen Afstandsbediening, Netsnoer voor VS, Canada enz. , Netsnoer voor Europa, behalve GrootBrittannië, Netsnoer voor Groot-Brittannië en Singapore, Netsnoer voor Australië, Nieuw-Zeeland en Oceanië, RGB-kabel, DIN-D-sub RS-232C adapter, Gebruiksaanwijzing (gedrukt en CD-ROM), Stoffilter 64 Als onderdeel van een beleid van doorlopende verbetering houdt SHARP zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in ontwerp en technische gegevens ten behoeve van verbetering van het product zonder voorafgaande berichtgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-MB65XL/55X-L/XR-10X-L/S-L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag