Gebruiksaanwijzing SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S. Wij hopen dat dit SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S te teleladen.


SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4098 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S (4070 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Snelstartgids Installatie Aansluitingen Basisbediening Handige voorzieningen Aanhangsel MULTIMEDIA-PROJECTOR XG-MB55X XR-20X/XR-20S XR-10X/XR-10S MODEL GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK · Vul het model- en serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. · Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Bijgeleverde accessoires" op blz. 10 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Modelnummer: Serienummer: SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. [. . . ] · Als u geen geluid via de luidspreker van de projector wilt weergeven wanneer de projector op externe apparatuur is aangesloten, moet u het onderdeel "Luidspreker" in het "PRJ-INS" menu op "Uit" zetten. 43. ) INPUT toetsen Beeldschermdisplay Weergeven van een zwart scher m en tijdelijk uitschakelen van het geluid Druk op MAV MUTE van de afstandsbediening om tijdelijk een zwart scherm weer te geven en het geluid uit te schakelen. Opmerking · Wanneer u nog een keer op MAV MUTE drukt, zal het geprojecteerde beeld weer verschijnen. Beeldschermdisplay 30 KEYSTONE toets Corrigeren van trapeziumvervorming de Wanneer het beeld van beneden of van boven onder een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, kan het beeld vervormd worden als gevolg van trapeziumvorm-vertekening. Gebruik deze functie om dit soort vervorming, Keystone genaamd, te corrigeren. Opmerking · De trapeziumvorm-correctie kan worden ingesteld tot een hoek van ongeveer ±13 graden en het scherm kan ook worden opgesteld tot een hoek van ongeveer ±13 graden (wanneer de Grootte Aanpassen functie is ingesteld op "NORMAAL" (zie blz. 32)). Insteltoetsen (P/R/O/Q) RETURN toets RBeeldschermdisplay (Trapeziumvorm-correctiefunctie) Trapezium INS 0 END 1 Druk op g KEYSTONE om de trapeziumvorm-correctiefunctie in te schakelen. · U kunt het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctiefunctie ook weergeven met d KEYSTONE op de projector. Samendrukken van bovenkant. (Verplaats de schuifbalk in de + richting. ) 2 Druk op P /Q of O /R om de trapeziumvorm-correctie in te stellen. · U kunt de trapeziumvorm-correctie ook instellen met de insteltoetsen op de projector. Basisbediening Samendrukken van onderkant. (Verplaats de schuifbalk in de - richting. ) Opmerking · Druk op l RETURN terwijl het display van de trapeziumvorm-correctiefunctie op het scherm wordt getoond om terug te keren naar de standaardinstelling. Info 3 Druk op g KEYSTONE. · Het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctie verdwijnt. · U kunt ook d KEYSTONE op de projector gebruiken. · Tijdens het instellen van het beeld met de trapeziumvormcorrectiefunctie kunnen de rechte lijnen en de randen van het beeld gekarteld worden weergegeven. Bij gebruik van de XG-MB55X/XR-20X · De projector detecteert automatisch een afwijking van de nor male stand en de automatische trapeziumvorm-correctiefunctie zal dan automatisch de trapeziumvervorming corrigeren. Opmerking · De automatische trapeziumvorm-correctiefunctie werkt niet goed in sommige gevallen, zoals wanneer het scherm schuin staat, bij erg hoge of lage temperaturen of als de zoom in de maximum- of minimumstand staat. U kunt dan fijnafstelling van de trapeziumvorm-correctie uitvoeren door de stappen 1 t/m 3 uit te voeren. · U kunt "Aan" of "Uit" selecteren voor de automatische trapeziumvorm-correctiefunctie. 41. ) 31 Beeldprojectie (vervolg) Grootte Aanpassen functie Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van het ingangssignaal kunt u kiezen uit een "NORMAAL", "KADER" of "REK" beeld. Druk op HRESIZE. · Zie blz. 41 voor het maken van de instellingen op het menuscherm. RESIZE toets Computer NORMAAL XG-MB55X/ XR-20X/10X SVGA (800 K 600) XGA (1024 K 768) SXGA (1280 K 960) SXGA L (1400 K 1050) SXGA (1280 K 1024) 1280 K 720 XR-20S/10S KADER XG-MB55X/ XR-20X/10X XR-20S/10S XG-MB55X/ XR-20X/10X REK XR-20S/10S 4:3 beeldverhouding 1024 K 768 800 K 600 768 K 576 600 K 450 1024 K 576 800 K 450 Andere beeldverhoudingen 1024 K 768 J 800 K 600 J 768 K 576 J 600 K 450 J 1024 K 576 1024 K 576 800 K 450 800 K 450 Ingangssignaal Computer Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld KADER REK XG-MB55X/ XR-20S/10S XR-20X/10X Resolutie lager dan XGA Resolutie lager dan SVGA XGA SVGA 4:3 beeldverhouding Resolutie hoger dan XGA Resolutie hoger dan SVGA SXGA (1280K1024) 5:4 beeldverhouding 1280K720 16:9 beeldverhouding * Bij deze functie wordt het beeld met de originele beeldverhouding geprojecteerd zonder dat er gedeelten worden afgesneden. : Uitgesneden gebied waarop geen beelden geprojecteerd kunnen worden. 32 VIDEO · "REK" is vast ingesteld wanneer 540P, 720P of 1080I signalen worden ontvangen. Ingangssignaal DVD / Video Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld KADER REK 4:3 beeldverhouding 480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM Letterbox Samengedrukt 16:9 beeld Samengedrukt 4:3 beeld Basisbediening 16:9 beeldverhouding 540P, 720P, 1080I 16:9 beeldverhouding (4:3 beeldverhouding in 16:9 scherm) * Bij deze functie wordt het beeld met de originele beeldverhouding geprojecteerd zonder dat er gedeelten worden afgesneden. : Gebied dat geen beeld bevat in de originele signalen. 33 Gebruik van de afstandsbediening Insteltoetsen (P/R/O/Q) Automat. (Automatische synchronisatie) BREAK TIMER toets FREEZE toets PICTURE MODE toets De automatische synchronisatiefunctie werkt alleen wanneer een ingangssignaal gedetecteerd wordt nadat de projector is ingeschakeld. Druk op F AUTO SYNC voor handmatige afstelling met de automatische synchronisatiefunctie. Opmerking AUTO SYNC toets · Wanneer met de automatische synchronisatieinstelling geen optimaal beeld wordt verkregen, kunt u het helpmenu gebruiken om de instelling handmatig te maken. 46. ) Weergeven en instellen van Een bewegend beeld stilzetten de pauzetimer 1 1 Druk op k BREAK TIMER. · De timer begint af te tellen vanaf 5 minuten. Druk op NFREEZE. · Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet. 2 R Beeldschermdisplay Druk nog een keer op NFREEZE om weer een bewegend beeld van het aangesloten apparaat te tonen. 2 Druk op P/R/O/Q om de lengte van de pauzetijd in te stellen. · Verlengen met P of Q · Verkorten met O of R 5 minuten s 6 minuten s 60 minuten 4 minuten s 3 minuten s1 minuut · De pauzetijd kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten). Kiezen van de beeldmodus U kunt een geschikte beeldmodus kiezen voor het geprojecteerde beeld, zoals een speelfilm of videospel. Druk op GPICTURE MODE. · Bij indrukken van GPICTURE MODE verandert de beeldmodus als volgt: Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd Druk op k BREAK TIMER. Opmerking · De pauzetimer werkt niet wanneer de "Automat. sync. ", "VASTLEGGEN" of "AV DEMPING" functies worden gebruikt. * Opmerking · Zie blz. * "sRGB" wordt alleen getoond wanneer een RGB-signaal wordt ontvangen. 34 Menu-onderdelen Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld. Hoofdmenu Submenu Beeldmodus "Beeld" menu INGANG 1 (RGB)/INGANG 2 (RGB) Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SEL/INS SCH-INS 0 0 0 0 7500K 1 Helder PRJ-INS Standaard Help Beeld Bladzijde 39 Bladzijde 39 Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB *1 Contrast Helder Rood Blauw Kleur Tint Scherpte -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 *1 +30 *1 +30 *2 +30 *2*6 +30 *2 ENTER END Bladzijde 40 Kleurtmp INGANG 1 (Component)/INGANG 2 (Component)/INGANG 3/INGANG4 Beeld Beeldmodus Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Kleurtmp Wit benadr. Progressief Lampinstelling Reset SEL/INS SCH-INS 0 0 0 0 0 7500K 1 3D Progressief Helder ENTER END PRJ-INS Standaard Help Bladzijde 40 5500K 6500K 7500K 8500K 9300K 10500K Wit benadr. [0/1/2] Bladzijde 40 Progressief *2 Bladzijde 40 Lampinstelling 2D Progressief 3D Progressief Filmfunctie Helder Eco + Stil Bladzijde 40 Hoofdmenu SCH-INS Reset Grootte Aanpassen Normaal Kader Rek Submenu "Scherm-instelling (SCH-INS)" menu Beeld SCH-INS 0 0 Uit Aan Logo Aan Voor Nederlands ENTER END PRJ-INS Normaal Help Grootte Aanpassen Bldverschuiv. [. . . ] (60) 3-5125678 Sharp Middle East Fze 971-4-81-5311 helpdesk@smef. global. sharp. co. jp Sharp Thebnakorn Co. 02-236-0170 svc@stcl. global. sharp. co. jp http://www. sharp-th. com Sharp Electronics Incorporated of Korea (82) 2-3660-2002 lcd@sharp-korea. co. kr http://www. sharpkorea. co. kr Sharp Business Systems (India) Limited (91) 11- 6431313 service@sharp-oa. com Hongkong Ver. 08705 274 277 cic@sharp-uk. co. uk http://www. sharp. co. uk Italië Sharp Electronics (Italy) S. P. A. (39) 02-89595-1 http://www. sharp. it Sharp Electronics France 01 49 90 35 40 hotlineced@sef. sharp-eu. com http://www. sharp. fr Sharp Electronica Espana, S. A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-MB55X/XR-20X/S/10X/S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag