Gebruiksaanwijzing SHARP XG-C58X/C68X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-C58X/C68X. Wij hopen dat dit SHARP XG-C58X/C68X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-C58X/C68X te teleladen.


SHARP XG-C58X/C68X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9716 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-C58X/C68X (9364 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-C58X/C68X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Basisbediening Aansluiten en opstellen Gebruiksvriendelijke functies Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING XG-C58X XG-C68X MODEL LCD PROJECTOR BELANGRIJK · Vul het serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. · Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Meegeleverde accessoires" op bladzijde 14 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt. Modelnummer: Serienummer: ii SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. [. . . ] Beschrijving Instellen van het computerbeeld Wanneer "Automat. sync. " op OFF staat of wanneer verticale strepen zichtbaar zijn of flikkering optreedt in delen van het scherm als "Automat. sync. " op "Normaal" of "Hoge snelheid" staat, kunt u de instellingen "Klok", "Fase", "H-Pos" of "V-Pos" bijstellen om een optimaal computerbeeld te verkrijgen. Kies "Klok", "Fase", "H-Pos" of "V-Pos" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · U kunt computerbeelden gemakkelijk instellen door te drukken op . Zie bladzijde 50 voor nadere bijzonderheden. Opslaan van instellingen Deze projector stelt u in staat om maximaal zeven instellingen op te slaan om te gebruiken met verschillende computers. Kies "Vastleggen" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. 48 Selecteren van instellingen De in de projector opgeslagen instellingen zijn makkelijk toegankelijk. Kies "Keuze instel. " in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · Als geen geheugen is ingesteld, zullen geen resolutie- en frequentie-instellingen worden weergegeven. · Door een opgeslagen instelling op te roepen met "Keuze instel. " kunt u de projector instellen op de opgeslagen instellingen. Instellen van speciale functies Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de juiste resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutie-instelling te kiezen in "Speciale functies" op het menuscherm "Fijn sync. ", in overeen-stemming met de weergavefunctie van de computer. Basisbediening Stel de resolutie "Speciale functies" te selecteren in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · Vermijd de weergave van computergegenereerde patronen die zich om de andere beeldlijn herhalen (horizontale strepen). (Het beeld kan hierdoor gaan flikkeren, wat het erg moeilijk maakt ernaar te blijven kijken. ) · Wanneer een DVD-speler of digitale video aangesloten wordt, kiest u 480P als ingangssignaal. · Zie "Controleren van het ingangssignaal" hieronder voor informatie over het huidige ingangssignaal. Controleren van het ingangssignaal Deze functie stelt u in staat om de informatie betreffende het huidige ingangssignaal te controleren. Kies "Signaal informatie" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · De projector geeft het aantal gescande lijnen, die beschikbaar zijn bij audiovisuele apparatuur zoals een DVD-speler of digitale video, weer. 49 Instellen van computerbeelden Instellen van de automatische synchronisatie Wordt gebruikt om een automatisch in te stellen. computerbeeld Kies "Automat. sync. " in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking Bij het instellen van " Normaal" of Hoge snelheid": " · De automatische synchronisatie wordt ingeschakeld wanneer u de projector aanzet of wanneer de ingangssignalen worden veranderd wanneer de projector op een computer is aangesloten. U moet de instellingen handmatig uitvoeren: · Wanneer u geen optimaal beeld kunt verkrijgen met automatische synchronisatie. · Het kan enige tijd duren voordat de automatische synchronisatie is voltooid, afhankelijk van het beeld dat door de aangesloten computer gegenereerd wordt. sync. " op "OFF" of "Hoge snelheid" staat en wordt ingedrukt, zal de automatische synchronisatie in de functie "Hoge snelheid" uitgevoerd worden. Als de toets binnen een minuut nogmaals wordt ingedrukt, wordt de automatische synchronisatie in de "Normaal" functie uitgevoerd. Schermdisplay tijdens Automat. Sync. Automatische-synchronisatietoets (AUTO SYNC) Automatische synchronisatie displayfunctie Wordt gebruikt om het scherm in te stellen dat tijdens automatische synchronisatie wordt weergegeven. Kies "Auto-sync dsp" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · · . . . . . Het computerbeeld dat wordt ingesteld, verschijnt. 50 Gebruiksvriendelijke functies Gebruiksvriendelijke functies Kiezen van de beeldweergavefunctie Deze functie stelt u in staat om de beeldweergave te wijzigen of aan te passen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van het ingangssignaal kunt u kiezen tussen "NORMAAL", "VOLLEDIG", "PUNT VOOR PUNT", "KADER", "REK" of "SLIMME REK". Wijzigen van de beeldweergave bij gebruik van verschillende ingangssignalen Druk op . · Bij iedere druk op verandert het display zoals weergegeven op bladzijde 52 en 53. Schermgroottetoets (RESIZE) Info · Bij de "PUNT VOOR PUNT"-weergave worden de beelden weergegeven met de oorspronkelijke resolutie en kunnen ze bijgevolg niet worden vergroot. · Om terug te keren naar het standaardbeeld, drukt u op terwijl "GROOTTE AANPASSEN" op het scherm verschijnt. Schermdisplay van beeldweergavefunctie COMPUTER SVGA (800 × 600) XGA (1024 × 768) SXGA (1280 × 960) UXGA (1600 × 1200) SXGA (1280 × 1024) NORMAAL 1024 × 768 1024 × 768 1024 × 768 1024 × 768 960 × 768 VOLLEDIG -- -- -- -- 1024 × 768 PUNT VOOR PUNT 800 × 600 -- 1280 × 960 1600 × 1200 1280 × 1024 4:3 beeldverhouding Andere beeldverhoudingen · "NORMAAL" wordt vastgelegd wanneer XGA-signalen (1024 × 768) worden ingevoerd. Weergavebeeld Ingangssignaal NORMAAL VOLLEDIG PUNT VOOR PUNT Lagere resolutie dan XGA 4:3 beeldverhouding XGA 4:3 beeldverhouding Hogere resolutie dan XGA 4:3 beeldverhouding SXGA (1280 × 1024) 52 VIDEO NORMAAL 480I, 480P, 576I, 576P, 4:3 beeldverhouding. NTSC, PAL, SECAM Letterbox, compressie 540P 720P, 1035I, 1080I 16:9 beeldverhouding 16:9 beeldverhouding 1024 × 768 1024 × 768 -- KADER 768 × 576* -- -- 1024 × 576* REK SLIMME REK 1024 × 576* -- -- · "REK" wordt vastgelegd wanneer 720P-, 1035I- of1080I-signalen worden ingevoerd. * Bij deze beelden kunt u de digitale verschuivingsfunctie gebruiken. Ingangssignaal NORMAAL KADER Weergavebeeld REK SLIMME REK 4:3 beeldverhouding 480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM Letterbox Compressie 16:9 beeldverhouding 540P 16:9 aspectratio (4:3 aspectratio in 16:9 scherm) Gebruiksvriendelijke functies 720P, 1035I, 1080I 16:9 beeldverhouding 53 Weergeven van een stilstaand beeld Deze functie stelt u in staat om een bewegend beeld onmiddellijk stil te zetten. Dit is handig om een beeld van een computer of video stilstaand weer te geven, zodat u meer tijd heeft om aan het publiek uitleg te geven over het beeld. Stilzetten van een bewegend beeld 1 Druk op . · Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet. Stilstaandbeeldtoets (FREEZE) " In-beeld-display 2 Druk nogmaals op om terug te keren naar het bewegend beeld van het momenteel aangesloten apparaat. 54 54 Vergroten van een deel van een beeld Deze functie stelt u in staat om een bepaald deel van een beeld te vergroten. Dit is handig om een bepaald deel van het beeld gedetailleerd weer te geven. Weergeven van een vergroot deel van een beeld 1 Druk op . ', ", \, |toetsen Vergroten/ verkleinentoetsen (ENLARGE) · Vergroot het beeld. · Door te drukken op of vergroot of verkleint u het geprojecteerde beeld. Opmerking Om te vergroten ×1 ×2 ×3 ×4 ×9 ×16 ×36 ×64 Om te verkleinen · U kunt de plaats van het vergrote beeld wijzigen met ', ", \ of |. · Wanneer een beeld met een resolutie hoger dan SXGA wordt getoond, kunnen "×2" en "×3" niet worden geselecteerd. " In-beeld-display Gebruiksvriendelijke functies 2 Druk op om de bewerking te annuleren, zodat de vergroting terugkeert naar ×1. Opmerking In de volgende gevallen zal het beeld naar de normale grootte terugkeren (×1). · Wanneer u de resolutie en de verversingsratio (verticale frequentie) van het ingangssignaal wijzigt. 55 Gamma-correctiefunctie Gamma is een functie die de kwaliteit van het beeld verbetert en een rijker beeld creëert door de donkere gedeelten van het beeld helderder weer te geven zonder de helderheid van de heldere gedeelten te veranderen. [. . . ] 49 sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 STANDBY-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Startbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-C58X/C68X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-C58X/C68X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag