Gebruiksaanwijzing SHARP XG-C55X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-C55X. Wij hopen dat dit SHARP XG-C55X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-C55X te teleladen.


SHARP XG-C55X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9247 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-C55X (9260 ko)
   SHARP XG-C55X (6944 ko)
   SHARP XG-C55X OPERATION MANUAL (9279 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-C55X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Basisbediening Aansluiten en opstellen Gebruiksvriendelijke functies Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING XG-C55X MODEL LCD PROJECTOR BELANGRIJK Vul het serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Meegeleverde accessoires" op bladzijde 14 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt. Modelnummer: XG-C55X Serienummer: This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/ EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/ 68/EWG. [. . . ] Wanneer u dan op ' of " drukt, wordt het volgende onderdeel ("Rood" volgt op "Helder") weergegeven. Basisbediening | · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. 4 Druk op \ of | om het gekozen onderdeel in te stellen. · De aanpassing wordt opgeslagen. 5 Druk op . · Het menuscherm verdwijnt. 43 Gebruik van het menuscherm Menuselectie (instellingen) Invoertoets (ENTER) ', ", \, | toetsen MENU-toets (MENU) 1 Druk op . · Het menuscherm wordt weergegeven. Opmerking · Het menuscherm "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie wordt weergegeven. · De weergave op het scherm dat rechtsonder wordt getoond, wordt weergegeven wanneer u de modus INPUT 1 of INPUT 2 heeft geselecteerd. 2 Druk op \ of | om het menu te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Voor bijzonderheden over de menu's, zie de boomdiagrammen op bladzijden 40 en 41. Invoertoets (ENTER) MENU-toets (MENU) ', ", \, | toetsen M Menuscherm 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. gram slecteren met behulp van " Submenu 44 4 Druk op |. · De cursor verplaatst zich naar het submenu. Submenu 5 Druk op ' of " om de instelling van het onderdeel te kiezen dat wordt weergegeven in het submenu. 6 Druk op . Basisbediening · Het gekozen onderdeel wordt ingesteld. Opmerking · Bij sommige onderdelen verschijnt een bevestigingsbericht. Wanneer u een onderdeel instelt, drukt u op \ of | om "Ja" of "OK" te kiezen en drukt u vervolgens op . 7 Druk op . · Het menu verdwijnt. 45 Instellen van het beeld U kunt het beeld van de projector naar uw eigen voorkeur instellen met de volgende beeldinstellingen. Beeldinstelling Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Beschrijving Voor het instellen van het contrastniveau Voor het instellen van de helderheid van een beeld Voor het instellen van de kleurintensiteit van het beeld Voor het instellen van de tinten van een beeld Voor scherpere of minder scherpe contouren van beelden Voor het instellen van het roodniveau Voor het instellen van het blauwniveau Voor het instellen van de kleurtemperatuur van een beeld \ toets Minder contrast | toets Meer contrast Minder helder Helderder Minder intense kleuren Intensere kleuren Huidtinten worden paarsig Huidtinten worden groenig Minder scherp Scherper Minder rood Minder blauw Verlaagt de kleurtemperatuur voor warmere, roodachtige, fonkelende beelden. Meer rood Meer blauw Verhoogt de kleurtemperatuur voor koelere, blauwachtige, fluorescerende beelden. Instellen van beeldvoorkeuren Instellen van het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · "Kleur", "Tint" en "Scherpte" verschijnen niet op het scherm wanneer u INGANG 1 of 2 kiest en het "Signaaltype" "RGB" is. · De beeldinstellingen kunnen afzonderlijk worden opgeslagen in elke ingangsfunctie. · Wanneer het signaaltype in INPUT 1 of 2 is ingesteld op Component, kunt u "Scherpte" aanpassen wanneer 480I, 480P, 540P, 580I, 580P, 720P, 1035I of 1080I-signalen zijn aangesloten. · Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op . · "Rood", "Blauw" en "Kleurtmp" (kleurtemperatuur) kunnen niet worden aangepast wanneer "Gesel. kleur" (geselecteerde kleur) in het C. M. S. -menu op "sRGB" staat. Kiezen van het signaaltype Deze functie maakt het mogelijk om het ingangs-signaaltype RGB of Component te kiezen voor INGANG1 of 2. Kies "Signaaltype" in het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · RGB Wordt ingesteld voor het ontvangen van RGB-signalen. · Component Wordt ingesteld voor het ontvangen van componentsignalen. 46 Progressieve functie Deze functie stelt u in staat om de progressieve weergave van een videosignaal te kiezen. De progressieve weergave zorgt voor meer soepele videobeelden. Kies "Progressieve func. " in het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking 2D Progressief Deze functie is bedoeld voor weergave van snel bewegende beelden zoals sport- of actiescènes. Bij deze functie wordt het getoonde beeldframe met optimale kwaliteit weergegeven. 3D Progressief · Deze functie is bedoeld voor weergave van relatief langzaam bewegende beelden zoals toneelscènes, documentaires e. d. Deze functie verbetert de beeldkwaliteit door de beweging in een aantal voorafgaande en volgende beelden te gebruiken. Toont een geoptimaliseerd beeld van film omgezet met "drie-twee afrollen"- (NTSC en PAL60Hz) of "twee-twee afrollen"- (PAL50Hz en SECAM) verbetering in progressieve weergavebeelden. * De filmbron is een digitale video-opname waarbij het origineel onveranderd gedecodeerd wordt aan 24 frames/seconde. De projector kan deze filmbron omzetten in progressieve video aan 60 frames/seconde met NTSC of PAL60Hz of aan 50 frames/ seconde met PAL50Hz en SECAM om een hoog gedefinieerd beeld weer te geven. · Bij progressieve ingangen gebeurt de weergave rechtstreeks en kunt u niet kiezen voor 2D Progressief, 3D Progressief en de Filmfunctie. Deze functies kunnen worden gekozen bij interlace-signalen, met uitzondering van 1080I-signalen. · Zelfs bij het instellen van de 3D Progressieffunctie in NTSC of PAL60Hz zal de "drie-twee afrollen"-verbetering automatisch worden ingeschakeld wanneer de filmbron is ingevoerd. · In PAL50Hz of SECAM zal de "twee-twee afrollen"-verbetering alleen worden ingeschakeld in de Filmfunctie wanneer de filmbron is ingevoerd. [. . . ] 46 SLIMME REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Speciale functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 STANDBY-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-C55X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-C55X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag