Gebruiksaanwijzing SHARP XG-C455W/PG-C355W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-C455W/PG-C355W. Wij hopen dat dit SHARP XG-C455W/PG-C355W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-C455W/PG-C355W te teleladen.


SHARP XG-C455W/PG-C355W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1266 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-C455W/PG-C355W annexe 1 (4911 ko)
   SHARP XG-C455W/PG-C355W (1275 ko)
   SHARP XG-C455W/PG-C355W annexe 1 (4607 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-C455W/PG-C355W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DATA-PROJECTOR MODEL XG-C455W PG-C355W INSTELGIDS Opstellen van het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Projectieafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 6 7 8 Vervangen van de lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Basisformaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Instellen van het tijdinterval waarin de projector automatisch wordt losgekoppeld van het netwerk in eenheden van een minuut (van 1 tot en met 65535 minuten). Als de instelwaarde wordt ingesteld wordt op 0, wordt de automatische log-out functie uitgeschakeld. Instellen van het TCP poortnummer dat gebruikt wordt bij het uitwisselen van data met de projector (van 1025 tot en met 65535). Instellen van het poortnummer bij het zoeken naar de projector (van 1025 tot en met 65535). Op dit scherm kunt u de instellingen maken voor het verzenden van een rapport wanneer er zich een storing voorgedaan heeft bij de projector. Items SMTP Server Instelvoorbeeld / Opmerkingen Instellen van een SMTP server adres voor het verzenden van e-mail. sharp. co. jp * Maak bij gebruik van een domeinnaam instellingen voor de DNS server. Het e-mail adres dat hier wordt ingesteld wordt tevens het adres van de verstuurder van de Email. De naam die wordt ingesteld verschijnt in de "Originator Name" kolom in het hoofdportie van de e-mail. Data Port (Datapoort) Search Port (Zoekpoort) Originator Email Address (Adres van verstuurder van E-mail) Originator Name (Naam verstuurder) Na klikken op de "Apply" (toepassen) knop, verschijnen de instelwaarden. Bevestig dat de waarden juist ingesteld zijn en klik dan op de "Confirm" (bevestigen) knop. Opmerking · "SMTP Server", "Originator E-mail Address" (E-mail adres van de verstuurder) en de "Originator Name" (naam van de verstuurder) kunnen maximaal 64 karakters lang zijn. · U kunt de onderstaande karakters invoeren: SMTP Server and Originator E-mail Address : a-z, A-Z, 0-9, !, #, $, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', . , @, ` (U kunt slechts eenmaal "@" invoeren voor oorspronkelijk e-mailadres. ) Naam verstuurder : a-z, A-Z, 0-9, -, _, (, ), space · Als de instellingen van "3. Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector" op bladzijden 22 en 23 niet juist worden ingesteld, zal geen e-mail worden verzonden. -27 Opmerking · Wacht na het instellen van de items voor ongeveer 10 seconden en probeer dan opnieuw toegang te verkrijgen. · De naam van de projector ("Projector Name") kan maximaal 12 karakters lang zijn. · U kunt de onderstaande karakters invoeren: A-Z, 0-9, -, _, (, ), space (Bij het invoeren van "a-z" worden deze karakters omgezet naar "A-Z". ) Controleren van de projector via een LAN Instellen van de items van de storing en de bestemmingsadressen waar de e-mail naar toe gestuurd dient te worden wanneer een storing optreedt (Mail ­ Recipient Settings) Instellen van de items van de storing en het adres van de pagina's die getoond dienen te worden wanneer een storing optreedt (Service & Support ­ Access URL) Op dit scherm kunt u e-mail bestemmingen invoeren waar e-mails met foutmeldingen (items van storingen) heen dienen worden gestuurd. Items Omschrijving E-mail Instellen van adressen waar eAddress mails met foutmeldingen naar toe (E-mail Adres) gestuurd dienen te worden. Error Mail (Lamp, E-mail met foutmeldingen worden Temp, Fan, Cover) verzonden met de storingsitems (E-mail met die aangekruist zijn in hun vakjes. foutmelding (lamp, temperatuur, ventilator, deksel)) Test Zend een test e-mail. Dit is om te bevestigen dat de instellingen voor het verzenden van de e-mail juist ingesteld. Op dit scherm kunt u adressen van internetpagina's invoeren die getoond moeten worden wanneer zich met de projector een bepaalde foutconditie voordoet. Items Omschrijving Access URL Voer het adres in van de internetpagina (Te openen die getoond moet worden wanneer een internetpagina) storing optreedt. Condition (Always, De internetpagina wordt getoond Lamp, Temp, Fan, Cover) wanneer een storing optreedt van (Foutconditie (Altijd, het type waarvan het keuzevakje is lamp, temperatuur, aangevinkt. ventilator, deksel)) Test De internetpagina op het ingevoerde adres wordt als proef getoond. Zo kunt u testen of de pagina juist wordt weergegeven. Weergavevoorbeeld van een storing Opmerking · "E-mail Address" (E-mail adressen) kunnen maximaal 64 karakters lang zijn. · U kunt de onderstaande karakters invoeren: a-z, A-Z, 0-9, -, !, #, $, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', . , @, ` (U kunt "@" slechts één maal invoeren. ) · Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor details aangaande de storingsitems. -28 Instellen van de projector d. m. v. RS-232C of Telnet en open het "SETUP MENU" (Instelmenu) op de computer om verschillende instellingen voor de projector uit te voeren. 6 Bij aansluiten m. b. v. Voer het wachtwoord in en druk op de "Enter" knop. · Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen wachtwoord ingesteld is. 1 2 Start de aansluitingsemulator voor algemene doeleinden. [. . . ] · Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. · Gateway Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: · Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. · Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-C455W/PG-C355W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-C455W/PG-C355W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag