Gebruiksaanwijzing SHARP XG-C40XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-C40XE. Wij hopen dat dit SHARP XG-C40XE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-C40XE te teleladen.


SHARP XG-C40XE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8271 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-C40XE (8292 ko)
   SHARP XG-C40XE (8292 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-C40XE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke informatie Gebruik Handige eigenschappen Opstellen en aansluiten Onderhoud en het oplossen van problemen Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING XG-C40XE MODEL LCD-PROJECTOR This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/ EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/ 336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/ 23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. [. . . ] De progressieve weergave zorgt voor een meer soepele weergave van de videobeelden. 1, 6 2, 3, 4 5 (Schuif de MOUSE/ADJ. schakelaar op de afstandsbediening naar ADJ. ) MOUSE ADJ. (GUI) In-beeld-display 1 Druk op MENU. 3 Druk op /, selecteer "G/P Conversie" en druk vervolgens op ©. 4 Druk op / om "Gelaagd" of "Progressief" in te stellen. 6 Druk op MENU om het grafische menusysteem weer te verlaten. Gelaagde weergavefunctie Bij de gelaagde weergavefunctie wordt een beeld gecreëerd door de activering van de aftastlijnen in twee velden. Gebruik deze functie bij het projecteren van bewegende beelden. Gebruik Progressieve weergavefunctie Bij de progressieve weergavefunctie wordt een beeld gecreëerd door gebruikmaking van alle beschikbare aftastlijnen. Gebruik deze functie bij het projecteren van stilstaande beelden, om flikkeringen en strepen te voorkomen die kunnen optreden bij gelaagde weergave van de stilstaande beelden. Instellen van het geluid Projector Afstandsbediening De geluidsweergave van de projector is in de fabriek op bepaalde standaardinstellingen gezet. U kunt deze echter aanpassen aan uw eigen voorkeuren door de volgende audio-instellingen te wijzigen. Beschrijving van de geluidsinstellingen 1, 5 2, 3, 4 Geluidsinstelling ß Insteltoets Hoge toon Lage toon Reset © Insteltoets Zwakkere hoge tonen Sterkere hoge tonen Zwakkere lage tonen Sterkere lage tonen Alle geluidsinstellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. MOUSE ADJ. (Schuif de MOUSE/ADJ. schakelaar op de afstandsbediening naar ADJ. ) (GUI) In-beeld-display 2 3 1 Druk op MENU. De handleiding voor het grafische menusysteem verschijnt ook in beeld. 4 Druk op ß/© om het merkteken van het geselecteerde onderdeel naar de gewenste waarde te verplaatsen. 5 Druk op MENU om het grafische menusysteem weer te verlaten. · Kies "Reset" op het "Audio" scherm om alle instellingen op de fabriekswaarden terug te zetten en druk op ENTER. 30 Instellen van computerbeelden (Alleen in de INGANGSSIGNAAL 1 of 2 functie) Projector Afstandsbediening Instellen van het computerbeeld Bij weergave van zeer gedetailleerde computerpatronen (zoals `betegeling', verticale strepen e. d. ), kan er tussen de LCD beeldpunten interferentie ontstaan, waardoor delen van het beeld kunnen gaan flikkeren, of waardoor er verticale strepen of onregelmatigheden in de contrastweergave kunnen ontstaan. Als dit gebeurt, kunt u de instellingen "Klok", "Fase", "H-Pos" en "V-Pos" bijstellen om een optimale weergave te bereiken. 1, 5 2, 3, 4 Beschrijving van de beeldinstellingen Geselecteerde onderdeel Klok Fase H-Pos V-Pos Omschrijving Regelt verticale ruis. Regelt horizontale ruis (vergelijkbaar met "tracking" op uw videorecorder). Centreert het weergegeven beeld door het naar links of rechts te verplaatsen. Centreert het weergegeven beeld door het naar boven of beneden te verplaatsen. · Het computerbeeld kan gemakkelijk aangepast worden door op AUTO SYNC ( ) te drukken. Zie bladzijde 34 voor details. Gebruik (GUI) In-beeld-display 2 (Kies de gewenste computer ingangsfunctie via INPUT. ) (Schuif de MOUSE/ADJ. schakelaar op de afstandsbediening naar ADJ. ) MOUSE ADJ. 1 Druk op MENU. De handleiding voor het grafische menusysteem verschijnt ook in beeld. 4 Druk op ß/© om het merkteken van het geselecteerde onderdeel naar de gewenste waarde te verplaatsen. 5 Druk op MENU om het grafische menusysteem weer te verlaten. · Om alle in te stellen onderdelen terug te zetten op de fabrieksinstellingen, dient u "Reset" op het "Fijn sync. " menuscherm te selecteren en vervolgens op ENTER te drukken. 31 Instellen van computerbeelden (Alleen in de INGANGSSIGNAAL 1 of 2 functie) Projector Afstandsbediening Opslaan en selecteren van instellingen Deze projector stelt u in staat om maximaal zeven instellingen op te slaan om te gebruiken met verschillende computers. Wanneer deze instellingen opgeslagen zijn, kunnen ze gemakkelijk weer opgeroepen worden wanneer u dezelfde computer weer aansluit op de projector. 1, 6 2, 3, 4 5 Opslaan van de instellingen (Schuif de MOUSE/ADJ. [. . . ] Koelventilator (uitlaatopening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L Lampindicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laseraanwijzervenster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LASER toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-C40XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-C40XE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag