Gebruiksaanwijzing SHARP XG-3850E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3850E. Wij hopen dat dit SHARP XG-3850E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3850E te teleladen.


SHARP XG-3850E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3005 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP XG-3850E (1205 ko)
   SHARP XG-3850E OPERATION MANUAL (1205 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-3850E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/ 68/EEC. « Â, , Í·Ù<ÛÙ·ÛÁ ·iÙfi ·ÌÙ·ÔÍÒflÌÂÙ·È ÛÙÈÚ ··ÈÙfiÛÂÈÚ ÙÌ ÔÁ, , ÈÌ ÙÁÚ EiÒ·ÍfiÚ EÌÛÁÚ 89/336/EOK Í·È 73/ 23/EOK, ¸Ú ÔÈ Í·ÌÔÌÈÛÏÔfl ·iÙÔfl ÛiÏÎÁÒËÁÍ·Ì ·¸ ÙÁÌ ÔÁ, , fl· 93/68/EOK. Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. [. . . ] 75 Hz 72 Hz Input instellen Ingang1 Ingang2 Ingang3 Ingang4 [ON/OFF] [ON/OFF] [ON/OFF] [ON/OFF] [ON/OFF] 7 Resolutie 800 600 640 480 Vert. freq. 75 Hz 72 Hz Ingang5 RS-232C 9600bps 38400bps 115200bps 1 2 · · Speciale functies Signaal informatie 7 Resolutie 1 2 Instellen ID nr. Oud wachtwrd Nieuw wachtw Herbevestigen Basisbediening Automat. sync. 640 480 37. 5 kHz 72 Hz Taal English Deutsch Español Nederlands Français Audio Balans Hoge toon Lage toon Reset Audio uitgang Luidspreker Opties (1) [ON/OFF] OFF Normaal Hoge snelheid 30 30 30 30 30 30 Italiano Svenska Português Vast Variabel Status Beeld-in-beeld [ON/OFF] OSD Display Normaal Niveau A Niveau B Achtergrond Sharp Gebruiker Blauw Geen Startbeeld Sharp Gebruiker Geen Spaarfunctie Energie besparing [LAAG VERBRUIK/STANDAARD] Mon. uitg. /RS232C [ON/OFF] Auto Power Off [ON/OFF] · De cijfers die hierboven worden genoemd voor resolutie, verticale frequentie en horizontale frequentie dienen slechts als voorbeeld. · "Kleur", "Tint" en "Scherpte" verschijnen alleen wanneer bij de INGANG 1 of 2 functie Component ingangssignalen is ingesteld. Bij INGANG 3 (DVI) is in het "Beeld" menu alleen "Kleurtmp" actief en de andere menu's worden in grijs weergegeven. In het "Fijn sync. " menu is alleen "Signaal informatie" actief en de andere menu's worden in grijs weergegeven. · Alleen de aangegeven onderdelen in de boomdiagrammen hierboven kunnen worden ingesteld. · Om de onderdelen onder de submenu's te kunnen instellen, dient u © in te drukken nadat u het submenu geselecteerd heeft. NL-39 Menubalken Onderdelen op de menubalk voor de INGANG 4 of 5 functie Hoofdmenu Beeld Submenu Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Reset Progressieve func. 2D Progressief 3D Progressief Filmfunctie 30 30 30 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 3 Hoofdmenu Opties (2) Submenu Lamp timer Projectie Voor Plafond Achter Plafond Stack Instelling Normaal Master Slave Niv. Normaal Niveau A Niveau B Input instellen Ingang1 Ingang2 Ingang3 Ingang4 Ingang5 [ON/OFF] [ON/OFF] [ON/OFF] [ON/OFF] [ON/OFF] achter voor Audio Balans Hoge toon Lage toon Reset Audio uitgang Luidspreker 30 30 30 30 30 30 Vast [ON/OFF] [ON/OFF] Normaal Niveau A Niveau B Variabel RS-232C 9600bps 38400bps 115200bps Opties (1) Ruisonderdr. Wanneer deze instellingen opgeslagen zijn, kunnen ze gemakkelijk weer opgeroepen worden wanneer u dezelfde computer weer aansluit op de projector. Opslaan van de instellingen Selecteren van opgeslagen instellingen · Als er geen instellingen zijn opgeslagen onder een bepaald nummer in het geheugen, zullen bij dat nummer geen resolutie en frequentie vermeld staan. · Wanneer u een eerder opgeslagen instelling via "Keuze instel. " oproept, moet het aangesloten computersysteem wel overeenkomen met de opgeslagen instellingen. NL-43 Instellen van de computerbeelden (alleen voor het RGB menu) Speciale functie instelling Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de correcte resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutie-instelling te kiezen in "Speciale functies" op het "Fijn sync. " menuscherm, in overeenstemming met het ingangssignaal van de computer. Zie bladzijde 38 voor details betreffende de menu-bediening. · Vermijd de weergave van computer gegenereerde patronen die zich om de andere beeldlijn herhalen (horizontale strepen). (Het beeld kan hierdoor gaan flikkeren, wat het erg moeilijk maakt ernaar te blijven kijken. ) · Wanneer er een DTV 480P of 1080I signaal binnenkomt, dient u het corresponderende signaaltype te kiezen. Basisbediening Controleren van het ingangssignaal Deze functie stelt u in staat de informatie betreffende het huidige ingangssignaal te controleren. NL-44 Instellen van de computerbeelden (alleen voor het RGB menu) Automatische synchronisatie instelling · Wordt gebruikt om een binnenkomend computerbeeld automatisch correct in te stellen. · U kunt de automatische synchronisatie handmatig inschakelen door op AUTO SYNC te drukken, of automatisch door in het GUI menusysteem van de projector het onderdeel "Automat. sync. " op "Normaal" of "Hoge snelheid" te zetten. Zie bladzijde 38 voor details betreffende de menu-bediening. Uit · De synchronisatie instellingen worden niet automatisch gemaakt. · Druk op AUTO SYNC om de automatische synchronisatie handmatig in te schakelen. Normaal · De synchronisatie instellingen worden automatisch gemaakt, op dezelfe manier als in de "Hoge snelheid" stand. · Het maken van de synchronisatie instellingen in de "Normaal" stand duurt langer dan in de "Hoge snelheid" stand, maar de instellingen zullen nauwkeuriger zijn. Hoge snelheid · De synchronisatie instellingen worden automatisch gemaakt wanneer de projector wordt aangezet en aangesloten is op een computer, of wanneer het geselecteerde ingangssignaal wordt gewijzigd. · Wanneer de instelling van de projector veranderd wordt, zal de vorige automatische synchronisatie instelling gewist worden. · Door op AUTO SYNC te drukken kunt u automatisch instellingen laten maken. · Als u tijdens het uitvoeren van automatische synchronisatie in de "Uit" of "Hoge snelheid" stand eenmaal op AUTO SYNC drukt en dan binnen 1 minuut opnieuw op de toets drukt, zal de automatische synchronisatie in de "Normaal" stand worden uitgevoerd. [. . . ] 37 GUI (Grafische gebruikersinterface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 I In-beeld-display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In-beeld-display taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-3850E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-3850E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag