Gebruiksaanwijzing SHARP XG-3795E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3795E. Wij hopen dat dit SHARP XG-3795E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3795E te teleladen.


SHARP XG-3795E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1545 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-3795E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 26 Instellen van de RS-232C baud overdrachtsnelheid ([6]RS-232C Baud Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Instellen van de naam van de projector ([7]Projector Name) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Loskoppelen van alle aansluitingen ([D]Disconnect All) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Invoeren van het ADVANCED SETUP MENU ([A]Advanced Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Instellen van het TCP poortnummer dat gebruikt wordt bij het uitwisselen van data met de projector (van 1025 tot en met 65535). Instellen van het poortnummer bij het zoeken naar de projector (van 1025 tot en met 65535). Op dit scherm kunt u de instellingen maken voor het verzenden van een rapport wanneer er zich een storing voorgedaan heeft bij de projector. Items SMTP Server Instelvoorbeeld / Opmerkingen Instellen van een SMTP server adres voor het verzenden van e-mail. sharp. co. jp * Maak bij gebruik van een domeinnaam instellingen voor de DNS server. Het e-mail adres dat hier wordt ingesteld wordt tevens het adres van de verstuurder van de Email. De naam die wordt ingesteld verschijnt in de "Originator Name" kolom in het hoofdportie van de e-mail. Data Port (Datapoort) Search Port (Zoekpoort) Originator Email Address (Adres van verstuurder van E-mail) Originator Name (Naam verstuurder) Na klikken op de "Apply" (toepassen) knop, verschijnen de instelwaarden. Bevestig dat de waarden juist ingesteld zijn en klik dan op de "Confirm" (bevestigen) knop. Opmerking "SMTP Server", "Originator E-mail Address" (E-mail adres van de verstuurder) en de "Originator Name" (naam van de verstuurder) kunnen maximaal 64 karakters lang zijn. U kunt de onderstaande karakters invoeren: SMTP Server and Originator E-mail Address : a-z, A-Z, 0-9, !, #, $, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', . , @, ` (U kunt slechts eenmaal "@" invoeren voor oorspronkelijk e-mailadres. ) Naam verstuurder : a-z, A-Z, 0-9, -, _, (, ), space Als de instellingen van "3. Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector" op bladzijden 13 en 14 niet juist worden ingesteld, zal geen e-mail worden verzonden. Opmerking Wacht na het instellen van de items voor ongeveer 10 seconden en probeer dan opnieuw toegang te verkrijgen. De naam van de projector ("Projector Name") kan maximaal 12 karakters lang zijn. U kunt de onderstaande karakters invoeren: A-Z, 0-9, -, _, (, ), space (Bij het invoeren van "a-z" worden deze karakters omgezet naar "A-Z". ) -18 Controleren van de projector via een LAN Instellen van de items van de storing en de bestemmingsadressen waar de e-mail naar toe gestuurd dient te worden wanneer een storing optreedt (Mail ­ Recipient Settings) Instellen van de items van de storing en het adres van de pagina's die getoond dienen te worden wanneer een storing optreedt (Service & Support ­ Access URL) Op dit scherm kunt u e-mail bestemmingen invoeren waar e-mails met foutmeldingen (items van storingen) heen dienen worden gestuurd. Items Omschrijving E-mail Instellen van adressen waar eAddress mails met foutmeldingen naar toe (E-mail Adres) gestuurd dienen te worden. Error Mail E-mail met foutmeldingen worden (Lamp, Temp, Fan, verzonden met de storingsitems Cover) die aangekruist zijn in hun vakjes. (bladzijde 25) [4]User Name (Gebruikersnaam) (standaardinstelling : niet vereist) Instellen van gebruikersnaam ter beveiliging. (bladzijde 25) [5]Password (Wachtwoord) (standaardinstelling : niet vereist) Instelling van wachtwoord ter beveiliging. (bladzijde 26) [6]RS-232C Baud Rate (RS-232C Baud overdrachtsnelheid) (standaardinstelling : 9600 bps) Instellingen van de Baud overdrachtsnelheid voor de RS-232C aansluitingen. (bladzijde 26) [7]Projector Name (Naam van projector) Het is mogelijk om een naam toe te kennen aan de projector. (bladzijde 26) [8]DHCP Client (Cliënt voor dynamische host-configuratie) Cliënt voor DHCP instelling. (bladzijde 26) [A]Advanced Setup (Geadvanceerde instelling) Hierdoor wordt het geavanceerde instelmenu verkregen. (bladzijde 27) [D]Disconnect All (Alles loskoppelen) Alle aansluitingen loskoppelen. (bladzijde 27) [V] View All Setting (Alle instellingen bekijken) Geeft alle instelwaarden weer. (bladzijde 23) Dit kan tevens gebruikt worden met het geavanceerde menu. [S] Save & Quit (Opslaan & afsluiten) Sla de ingestelde waarden in en sluit het menu af. (bladzijde 24) [Q]Quit Unchanged (Afsluiten zonder veranderingen) Sluit het menu af zonder waarden in te stellen. [. . . ] Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. Gateway Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-3795E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-3795E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag