Gebruiksaanwijzing SHARP XG-3790E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3790E. Wij hopen dat dit SHARP XG-3790E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3790E te teleladen.


SHARP XG-3790E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (975 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-3790E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED. [. . . ] Voorbeeld 1: Instellen van "Helder" 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Als u op drukt worden de onderdelen op de onderste helft van het menu "Beeld" getoond. Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt Druk op ENTER. Het geselecteerde enkelvoudige onderdeel (bijv. Als u op ' of " drukt, zal het volgende onderdeel ("Kleur" na "Helder") weergegeven worden. Enkelvoudige onderdeel Opmerking Druk op UNDO om terug te keren naar het vorige scherm. 4 5 3 4 5 Druk op \ of | om het gekozen onderdeel in te stellen. De aanpassing wordt opgeslagen. Druk op MENU. Het menuscherm verdwijnt. Voorbeeld 2: Selecteren van "Signaaltype" Druk op ' of " om de optie te selecteren die u wilt instellen en druk dan ENTER. Druk op ' of " om de gewenste optie te selecteren en druk dan ENTER. Druk op MENU. Het menu scherm zal verdwijnen. -48 Beeldinstellingen (menu "Beeld") Menubediening | Blz. 47 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 1 Kiezen van de beeldmodus Met deze functie kunt u de beeldmodus selecteren overeenkomstig de helderheid van de kamer of de inhoud van het geprojecteerde beeld. In alle beeldmodi kunt u de items op het menu "Beeld" afstellen en opslaan. Beschikbare instellingen Standaar Presentatie Beschrijving Voor een standaardbeeld Maakt de donkere partijen van het beeld helderder voor een meer levendige presentatie. Geeft meer diepte aan de donkere partijen van het beeld voor een indrukwekkende weergave zoals in een bioscoop. Hiermee kunt u de gamma-curve aanpassen met de daarvoor bestemde software "Sharp Gamma Manager". Ga naar "http://sharp-world. com/projector/" voor mere informatie. 2 Instellen van het beeld Kies een beeldmodus alvorens het beeld afstellen. Beschikbare Druk op \ instellingen Contrast Voor minder contrast Voor een minder Helder helder beeld Voor minder intense Kleur*1 kleuren Voor paarsige Tint*1 huidtinten Voor minder rood Rood*1 Voor minder groen Groen*1 Voor minder blauw Blauw*1 Scherpte*2 Voor een minder scherp beeld Druk op | Voor meer contrast Voor een helderder beeld Voor intensere kleuren Voor groenige huidtinten Voor meer rood Voor meer groen Voor meer blauw Voor een scherper beeld Cinema Handige voorzieningen Gebruiker *1 "Kleur", "Tint", "Rood", "Groen", en "Blauw", kunt u niet aanpassen zolang "Gesel. kleur" op het menu "C. M. S. " is ingesteld op "sRGB". (Zie bladzijde 52. ) *2 De "Scherpte" kunt u alleen aanpassen bij invoer van een 480I, 480P, 540P, 576I, 576P, 720P, 1035I, 1080I of 1080P DTV-signaal tijdens de ingangsfunctie COMPUTER1/2, DVI, HDMI, of wanneer de ingangsfunctie ingesteld is op VIDEO of S-VIDEO. Opmerking U kunt ook op PICTURE MODE van de afstandsbediening drukken om de beeldmodus te kiezen. D PC RGB Stel in wanneer digitiale PC RGB signalen ontvangen worden van de computer. Stel in wanneer digitiale PC component signalen ontvangen worden van de computer. -51 Kleurmanagementsysteem (menu "C. 47 3 De helderheid van de doelkleur instellen Met deze functie kunt u de helderheid van de geselecteerde doelkleur instellen. Druk op \ Voor een minder heldere doelkleur Druk op | Voor een meer heldere doelkleur 1 De kleurreproductiemodus instellen Met deze functie kunt u de kleurenreproductiefuncties voor de weergegeven beelden selecteren. Beschikbare Beschrijving instellingen Standaard Standaardinstellingen. Gebruiker 1 - 3 "Helderh. ", "Chroma" en "Tint" kunnen voor elk van de zes kleuren worden aangepast. Een natuurlijke tint gebaseerd op een sRGB origineel beeld van de computer. 4 De chromatische waarde van de doelkleur instellen Met deze functie kunt u de chromawaarde van de geselecteerde doelkleur instellen. Druk op \ Voor een lagere chromawaarde van de doelkleur Druk op | Voor een hogere chromawaarde van de doelkleur 5 De tint van de doelkleur instellen Met deze functie kunt u de tint van de geselecteerde doelkleur instellen. Druk op \ Voor meer rood in de doelkleur Druk op | Voor meer geel in de doelkleur Opmerking sRGB is een internationale standaard voor kleurenreproductie volgens de regels van de IEC (International Electrotechnical Commission). Aangezien het vaste kleurengebied bepaald is door de IEC, zullen de beelden worden weergegeven in een natuurlijke tint die gebaseerd is op een origineel beeld wanneer "Gesel. U kunt de onderdelen "Kleur", "Tint", "Rood", "Groen", "Blauw", "Kleurtmp" niet instellen wanneer "Gesel. Voor verdere informatie betreffende de sRGB- functie kunt u de website "http://www. srgb. com/" bezoeken. 6 Door de gebruiker ingestelde kleurinstellingen herstellen Met deze functie kunt u de specifieke doelkleur of alle zes de kleuren resetten. Beschikbare instellingen Terugstellen (deze kleur) Terugstellen (alle kleuren) Info Wanneer "Gesel. kleur" is ingesteld op "sRGB", kan het geprojecteerde beeld donker worden; dit betekent echter niet dat een storing is opgetreden. Beschrijving "Helderh. ", "Chroma" en "Tint" voor de geselecteerde kleur op het menu "Doel" worden hersteld. "Helderh. ", "Chroma" en "Tint" worden hersteld voor alle kleuren. 2 De doelkleur selecteren Met deze functie kunt u de doelkleur selecteren voor het instellen van de weergavekenmerken. Rood Geel Groen Cyaan Blauw Magenta 7 Overzicht van alle kleurinstellingen Met deze functie kunt u de instellingen van alle kleuren bevestigen. -52 Instellen van het computerbeeld (menu "Fijn sync. ") Menubediening Blz. 47 2 Opslaan van instellingen 1 Deze projector stelt u in staat om maximaal zeven instellingen op te slaan om te gebruiken met verschillende computers. 2 3 4 5 6 7 3 Selecteren van instellingen De in de projector opgeslagen instellingen zijn makkelijk toegankelijk. Opmerking Als geen geheugen is ingesteld, zullen geen resolutie- en frequentie-instellingen worden weergegeven. [. . . ] 52 Stack Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 STANDBY-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Stapelprojectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Startbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-3790E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-3790E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag