Gebruiksaanwijzing SHARP XG-3785E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3785E. Wij hopen dat dit SHARP XG-3785E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3785E te teleladen.


SHARP XG-3785E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1420 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-3785E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 13 Commando's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Instellen en bijstellen van de projector (Settings & Adjustments) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Algemene instellingen maken voor het netwerk (Network - General) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U kunt instellingen of bijstellingen uitvoeren bij de volgende items: Picture Mode (Beeldmodus) CLR Temp (Kleurtmp) Progressive (Video) (Progressief (Video)) Signal Type (Computer, DVI) (Signaaltype (Computer, DVI)) Dynamic Range (DVI) (Dynamisch bereik (DVI)) Video System (Video) (Videosysteem (Video)) Resolution Setting (Instelling van de resolutie) Auto Sync (Automat. sync. ) Resize (Grootte Aanpassen) Auto Keystone (Autom. keystone) OSD Display (OSD Display) Background (Achtergrond) Eco+Quiet Mode (Eco+stille modus) Auto Power Off (Auto Power Off) System Sound (Systeemgeluid) Menu Position (Menupositie) Auto Restart (Automatisch herstarten) Password (Wachtwoord) Internal Speaker (Interne luidspreker) Audio Out (Audio uitgang) Projection Mode (Projectiefunctie) Fan Mode (Ventilatormodus) Monitor Out (Monitor uit) RS-232C Speed (RS-232C Snelheid) All Reset (Alles terugstellen) Language (Taal) Op dit scherm kunt u instellingen uitvoeren die betrekking hebben op de veiligheid. Items Omschrijving User Name Instellen van de gebruikersnaam (Gebruikersnaam) ter beveiliging. Accept IP Het is mogelijk tot maximaal drie IP Address adressen in te stellen die aansluiting op (Accepteren van de projector mogelijk maken. het IP adres) All IP Er zijn geen grenzen ingesteld voor Addresses IP adressen die aansluiten op de (Alle IP adreses) projector. From only specific Ter verbetering van de beveiliging kan IP addresses alleen een IP adres dat ingesteld is met (Alleen van specifieke "Address 1-3" aangesloten worden op IP adressen) de projector. Opmerking Er kan een "User Name" (gebruikersnaam) en "Password" (wachtwoord) met maximaal 8 karakters worden ingesteld. U kunt de onderstaande karakters invoeren: a-z, A-Z, 0-9, -, _ Opmerking Als u op de "Refresh" (verversen) knop drukt voordat het scherm in zijn geheel weergegeven wordt zal een foutlezing ("Server Busy Error" (Server druk fout)) worden weergegeven. U kunt deze bladzijde niet bedienen terwijl de projector aan het opwarmen is. Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor details aangaande de storingsitems. -26 Controleren van de projector via een LAN Algemene instellingen maken voor het netwerk (Network - General) Instellen voor het verzenden van e-mail wanneer er zich een storing voordoet (Mail ­ Originator Settings) Op dit scherm kunt u algemene instellingen maken die betrekking hebben op het netwerk. Items Projector Name (Naam van de projector) Auto Logout Time (Automatische log-out tijd) Omschrijving Instellen van de naam van de projector. Instellen van het tijdinterval waarin de projector automatisch wordt losgekoppeld van het netwerk in eenheden van een minuut (van 1 tot en met 65535 minuten). Als de instelwaarde wordt ingesteld wordt op 0, wordt de automatische log-out functie uitgeschakeld. Het SETUP MENU wordt verlaten als de gebruikersnaam of het wachtwoord drie maal verkeerd ingevoerd wordt. 3 4 5 Voer "PJS11234" in en druk op de "Enter" knop. Voer "PJS25678" in en druk binnen op 10 seconden op de "Enter" knop. Voer de gebruikersnaam in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen gebruikersnaam ingesteld is. -29 Instellen van de projector d. m. v. Telnet ---------------------------------SETUP MENU-------------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> 1 2 Klik op "Start" vanaf het Windows® bureaublad and selecteer "Run" (Uitvoeren). Voer "telnet 192. 168. 150. 2" in het tekstvenster dat verschijnt. (Als het IP adres van de projector is 192. 168. 150. 2. ) Klik op de "OK" knop. Opmerking Als het IP adres gewijzigd is, zorg er dan voor het nieuwe IP adres in te voeren bij step 2. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet als standaardinstellingen van te voren ingesteld. Het SETUP MENU wordt verlaten als de gebruikersnaam of het wachtwoord drie maal verkeerd ingevoerd wordt tijdens stap 4 of 5. 3 4 "User Name:" (gebruikersnaam) wordt aangegeven. Voer de gebruikersnaam in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen gebruikersnaam ingesteld is. 5 "Password:" (wachtwoord) wordt aangegeven. Voer het wachtwoord in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen wachtwoord ingesteld is. 6 Voer "setup" (instelling) in en druk op de "Enter" knop. SETUP MENU wordt aangegeven. -30 Instellen van de projector d. m. v. RS-232C of Telnet SETUP MENU (instelmenu) (hoofdmenu) SETUP MENU ---------------------------------SETUP MENU-------------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> ADVANCED SETUP MENU (geavanceerde instelmenu) ADVANCED SETUP MENU ******************** ADVANCED SETUP MENU *********************** [1]Auto Logout Time [2]Data Port [5]Network Ping Test [6]Accept IP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2) [8]Accept IP Addr(3) [9]Accept All IP Addr [0]Search Port [!]Restore Default Setting [Q]Return to Main Menu [1]IP Address (IP adres) IP adres instellingen. [. . . ] Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. Gateway Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-3785E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-3785E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag