Gebruiksaanwijzing SHARP XG-3780E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3780E. Wij hopen dat dit SHARP XG-3780E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3780E te teleladen.


SHARP XG-3780E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1331 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-3780E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC. Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. [. . . ] Hoofdmenu Opties (2) Bladzijde 70 Submenu Restverhouding Projectie Voor Plafond + voor Achter Plafond + achter Normaal Niveau A Niveau B 9600 bps 38400 bps 115200 bps Oud wachtwoord Nieuw wachtw Herbevestigen Oude code Nieuwe code Herbevestigen Anti-diefstal C. M. S. Chroma Tint ­30 ­30 ­30 +30 +30 +30 Standaard Gebruiker 1 [R] Rood [Y] Geel [G] Groen [C] Cyaan [B] Blauw [M] Magenta Gebruiker 3 Alles terugstellen Taal Bladzijde 36 Terugstellen (deze kleur) Terugstellen (alle kleuren) Intelliingen bekijken English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português Basisbediening Opties (1) Bladzijde 63 Audio uitgang Vast Variabel Luidspreker [ON/OFF] Auto zoeken [ON/OFF] Ruisonderdr. OSD Display OFF Niveau 1 Normaal Niveau A Niveau B Auto PAL (50/60Hz) SECAM NTSC4. 43 NTSC3. 58 PAL-M PAL-N Sharp Gebruiker Bleuw Geen Sharp Gebruiker Geen Energiebesp. [ON/OFF] Status Bladzijde 78 Niveau 3 Videosysteem Achtergrond Startbeeld Spaarfunctie 41 Gebruik van het menuscherm Deze projector heeft twee sets van menuschermen die u in staat stellen het beeld en diverse projectorinstellingen te regelen. U kunt deze menuschermen bedienen via de projector zelf of via de afstandsbediening aan de hand van de volgende procedure. Menuscherm voor INPUT 1of INPUT 2 RGB-modus Menuscherm voor INPUT 3of INPUT 4-modus Menubalk (Hoofdmenu) Menubalk (Hoofdmenu) Menuselectie (bijstellingen) Invoertoets (ENTER) ' , " , \, | toetsen MENU-toets (MENU) 1 Druk op . · Het menuscherm wordt weergegeven. Opmerking · Het menuscherm "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie wordt weergegeven. · De weergave op het scherm dat rechtsonder wordt getoond, wordt weergegeven wanneer u de modus INPUT 1 of INPUT 2 heeft geselecteerd. Invoertoets (ENTER) MENU-toets (MENU) ' , " , \, | toetsen "Menuscherm 42 2 Druk op \ of | om het menu te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Voor bijzonderheden over de menu's, zie de boomdiagrammen op bladzijden 40 en 41. 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Om slechts één in te stellen onderdeel weer te geven, drukt u op na het kiezen van het onderdeel. Alleen de menubalk en het onderdeel dat u wilt instellen, worden weergegeven. Wanneer u dan op ' of " drukt, wordt het volgende onderdeel ("Rood" volgt op "Helder") weergegeven. Basisbediening | · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. 4 Druk op \ of | om het gekozen onderdeel in te stellen. · De aanpassing wordt opgeslagen. 5 Druk op . · Het menuscherm verdwijnt. 43 Gebruik van het menuscherm Menuselectie (instellingen) Invoertoets (ENTER) ', ", \, | toetsen MENU-toets (MENU) 1 Druk op . · Het menuscherm wordt weergegeven. Opmerking · Het menuscherm "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie wordt weergegeven. · De weergave op het scherm dat rechtsonder wordt getoond, wordt weergegeven wanneer u de modus INPUT 1 of INPUT 2 heeft geselecteerd. 2 Druk op \ of | om het menu te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Voor bijzonderheden over de menu's, zie de boomdiagrammen op bladzijden 40 en 41. Invoertoets (ENTER) MENU-toets (MENU) ', ", \, | toetsen M Menuscherm 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. gram slecteren met behulp van " Submenu 44 4 Druk op |. · De cursor verplaatst zich naar het submenu. Submenu 5 Druk op ' of " om de instelling van het onderdeel te kiezen dat wordt weergegeven in het submenu. 6 Druk op . Basisbediening · Het gekozen onderdeel wordt ingesteld. Opmerking · Bij sommige onderdelen verschijnt een bevestigingsbericht. Centreert het weergegeven beeld door het naar boven of naar onder te verplaatsen. Beschrijving Instellen van het computerbeeld Wanneer "Automat. sync. " op OFF staat of wanneer verticale strepen zichtbaar zijn of flikkering optreedt in delen van het scherm als "Automat. sync. " op "Normaal" of "Hoge snelheid" staat, kunt u de instellingen "Klok", "Fase", "H-Pos" of "V-Pos" bijstellen om een optimaal computerbeeld te verkrijgen. Kies "Klok", "Fase", "H-Pos" of "V-Pos" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · U kunt computerbeelden gemakkelijk instellen door te drukken op . Zie bladzijde 50 voor nadere bijzonderheden. Opslaan van instellingen Deze projector stelt u in staat om maximaal zeven instellingen op te slaan om te gebruiken met verschillende computers. Kies "Vastleggen" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. 48 Selecteren van instellingen De in de projector opgeslagen instellingen zijn makkelijk toegankelijk. Kies "Keuze instel. " in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · Als geen geheugen is ingesteld, zullen geen resolutie- en frequentie-instellingen worden weergegeven. · Door een opgeslagen instelling op te roepen met "Keuze instel. " kunt u de projector instellen op de opgeslagen instellingen. Instellen van speciale functies Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de juiste resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutie-instelling te kiezen in "Speciale functies" op het menuscherm "Fijn sync. ", in overeen-stemming met de weergavefunctie van de computer. Basisbediening Stel de resolutie "Speciale functies" te selecteren in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · Vermijd de weergave van computergegenereerde patronen die zich om de andere beeldlijn herhalen (horizontale strepen). (Het beeld kan hierdoor gaan flikkeren, wat het erg moeilijk maakt ernaar te blijven kijken. ) · Wanneer een DVD-speler of digitale video aangesloten wordt, kiest u 480P als ingangssignaal. · Zie "Controleren van het ingangssignaal" hieronder voor informatie over het huidige ingangssignaal. Controleren van het ingangssignaal Deze functie stelt u in staat om de informatie betreffende het huidige ingangssignaal te controleren. Kies "Signaal informatie" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · De projector geeft het aantal gescande lijnen, die beschikbaar zijn bij audiovisuele apparatuur zoals een DVD-speler of digitale video, weer. 49 Instellen van computerbeelden Instellen van de automatische synchronisatie Wordt gebruikt om een automatisch in te stellen. computerbeeld Kies "Automat. sync. " in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking Bij het instellen van " Normaal" of Hoge snelheid": " · De automatische synchronisatie wordt ingeschakeld wanneer u de projector aanzet of wanneer de ingangssignalen worden veranderd wanneer de projector op een computer is aangesloten. U moet de instellingen handmatig uitvoeren: · Wanneer u geen optimaal beeld kunt verkrijgen met automatische synchronisatie. · Het kan enige tijd duren voordat de automatische synchronisatie is voltooid, afhankelijk van het beeld dat door de aangesloten computer gegenereerd wordt. sync. " op "OFF" of "Hoge wordt ingedrukt, zal snelheid" staat en de automatische synchronisatie in de functie "Hoge snelheid" uitgevoerd worden. [. . . ] 17 RS-232C-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Scherpstelring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Signaal informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Signaaltype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-3780E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-3780E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag