Gebruiksaanwijzing SHARP XG-3200S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3200S. Wij hopen dat dit SHARP XG-3200S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XG-3200S te teleladen.


SHARP XG-3200S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1808 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XG-3200S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC. Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. [. . . ] U kunt deze menuschermen bedienen via de projector zelf of via de afstandsbediening aan de hand van de volgende procedure. Menuscherm voor INPUT 1of INPUT 2 RGB-modus Menuscherm voor INPUT 3of INPUT 4-modus Menubalk (Hoofdmenu) Menubalk (Hoofdmenu) Menuselectie (bijstellingen) Invoertoets (ENTER) ', ", \, |toetsen MENU-toets (MENU) 1 Druk op . · Het menuscherm wordt weergegeven. Opmerking · Het menuscherm "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie wordt weergegeven. · De weergave op het scherm dat rechtsonder wordt getoond, wordt weergegeven wanneer u de modus INPUT 1 of INPUT 2 heeft geselecteerd. Invoertoets (ENTER) MENU-toets (MENU) ', ", \, |toetsen "Menuscherm 42 2 Druk op \ of | om het menu te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Voor bijzonderheden over de menu's, zie de boomdiagrammen op bladzijden 40 en 41. 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Om slechts één in te stellen onderdeel na het weer te geven, drukt u op kiezen van het onderdeel. Alleen de menubalk en het onderdeel dat u wilt instellen, worden weergegeven. Wanneer u dan op ' of " drukt, wordt het volgende onderdeel ("Rood" volgt op "Helder") weergegeven. Basisbediening | · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. 4 Druk op \ of | om het gekozen onderdeel in te stellen. · De aanpassing wordt opgeslagen. 5 Druk op . · Het menuscherm verdwijnt. 43 Gebruik van het menuscherm Menuselectie (instellingen) Invoertoets (ENTER) ', ", \, | toetsen MENU-toets (MENU) 1 Druk op . · Het menuscherm wordt weergegeven. Opmerking · Het menuscherm "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie wordt weergegeven. · De weergave op het scherm dat rechtsonder wordt getoond, wordt weergegeven wanneer u de modus INPUT 1 of INPUT 2 heeft geselecteerd. 2 Druk op \ of | om het menu te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Voor bijzonderheden over de menu's, zie de boomdiagrammen op bladzijden 40 en 41. Invoertoets (ENTER) MENU-toets (MENU) ', ", \, | toetsen M Menuscherm 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. · In sommige menu's moet u het pictogram slecteren met behulp van " ". Submenu 44 4 Druk op |. · De cursor verplaatst zich naar het submenu. Submenu 5 Druk op ' of " om de instelling van het onderdeel te kiezen dat wordt weergegeven in het submenu. 6 Druk op . · Het gekozen onderdeel wordt ingesteld. Basisbediening Opmerking · Bij sommige onderdelen verschijnt een bevestigingsbericht. Wanneer u een onderdeel instelt, drukt u op \ of | om "Ja" of "OK" te kiezen en drukt u vervolgens op . 7 Druk op . · Het menu verdwijnt. 45 Instellen van het beeld U kunt het beeld van de projector naar uw eigen voorkeur instellen met de volgende beeldinstellingen. Beeldinstelling Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Beschrijving Voor het instellen van het contrastniveau Voor het instellen van de helderheid van een beeld Voor het instellen van de kleurintensiteit van het beeld Voor het instellen van de tinten van een beeld Voor scherpere of minder scherpe contouren van beelden Voor het instellen van het roodniveau Voor het instellen van het blauwniveau Voor het instellen van de kleurtemperatuur van een beeld \ toets Minder contrast | toets Meer contrast Minder helder Helderder Minder intense kleuren Intensere kleuren Huidtinten worden paarsig Huidtinten worden groenig Minder scherp Scherper Minder rood Minder blauw Verlaagt de kleurtemperatuur voor warmere, roodachtige, fonkelende beelden. Meer rood Meer blauw Verhoogt de kleurtemperatuur voor koelere, blauwachtige, fluorescerende beelden. Instellen van beeldvoorkeuren Instellen van het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · "Kleur", "Tint" en "Scherpte" verschijnen niet op het scherm wanneer u INGANG 1 of 2 kiest en het "Signaaltype" "RGB" is. · De beeldinstellingen kunnen afzonderlijk worden opgeslagen in elke ingangsfunctie. · Wanneer het signaaltype in INPUT 1 of 2 is ingesteld op Component, kunt u "Scherpte" aanpassen wanneer 480I, 480P, 540P, 580I, 580P, 720P, 1035I of 1080I-signalen zijn aangesloten. · Door een opgeslagen instelling op te roepen met "Keuze instel. " kunt u de projector instellen op de opgeslagen instellingen. Instellen van speciale functies Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de juiste resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutie-instelling te kiezen in "Speciale functies" op het menuscherm "Fijn sync. ", in overeen-stemming met de weergavefunctie van de computer. Basisbediening Stel de resolutie "Speciale functies" te selecteren in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · Vermijd de weergave van computergegenereerde patronen die zich om de andere beeldlijn herhalen (horizontale strepen). (Het beeld kan hierdoor gaan flikkeren, wat het erg moeilijk maakt ernaar te blijven kijken. ) · Wanneer een DVD-speler of digitale video aangesloten wordt, kiest u 480P als ingangssignaal. · Zie "Controleren van het ingangssignaal" hieronder voor informatie over het huidige ingangssignaal. Controleren van het ingangssignaal Deze functie stelt u in staat om de informatie betreffende het huidige ingangssignaal te controleren. Kies "Signaal informatie" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · De projector geeft het aantal gescande lijnen, die beschikbaar zijn bij audiovisuele apparatuur zoals een DVD-speler of digitale video, weer. 49 Instellen van computerbeelden Instellen van de automatische synchronisatie Wordt gebruikt om een automatisch in te stellen. computerbeeld Kies "Automat. sync. " in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking Bij het instellen van " Normaal" of Hoge snelheid": " · De automatische synchronisatie wordt ingeschakeld wanneer u de projector aanzet of wanneer de ingangssignalen worden veranderd wanneer de projector op een computer is aangesloten. U moet de instellingen handmatig uitvoeren: · Wanneer u geen optimaal beeld kunt verkrijgen met automatische synchronisatie. · Het kan enige tijd duren voordat de automatische synchronisatie is voltooid, afhankelijk van het beeld dat door de aangesloten computer gegenereerd wordt. sync. " op "OFF" of "Hoge snelheid" staat en wordt ingedrukt, zal de automatische synchronisatie in de functie "Hoge snelheid" uitgevoerd worden. Als de toets binnen een minuut nogmaals wordt ingedrukt, wordt de automatische synchronisatie in de "Normaal" functie uitgevoerd. Schermdisplay tijdens Automat. Sync. Automatische-synchronisatietoets (AUTO SYNC) Automatische synchronisatie displayfunctie Wordt gebruikt om het scherm in te stellen dat tijdens automatische synchronisatie wordt weergegeven. Kies "Auto-sync dsp" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · · . . . . . Het computerbeeld dat wordt ingesteld, verschijnt. 50 Gebruiksvriendelijke functies Gebruiksvriendelijke functies Kiezen van de beeldweergavefunctie Deze functie stelt u in staat om de beeldweergave te wijzigen of aan te passen om het ontvangen beeld te verbeteren. [. . . ] 17 RS-232C-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Scherpstelring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Signaal informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Signaaltype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XG-3200S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XG-3200S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag