Gebruiksaanwijzing SHARP XE-A107WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP XE-A107WH. Wij hopen dat dit SHARP XE-A107WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP XE-A107WH te teleladen.


SHARP XE-A107WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1828 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP XE-A107WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ELEKTRONISCHE KASSA MODEL XE-A107 VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING CAUTION: The cash register should be securely fitted to the supporting platforms to avoid instability when the drawer is open. CAUTION: The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. VORSICHT: Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein. ATTENTION: La prise de courant murale devra être installée à proximité de l’équipement et devra être facilement accessible. [. . . ] Voer de prijs voor het artikel van een afdeling in (voor bijvoorbeeld 8, 00). (in het geval van afdeling 7) Voorbeeld Voor afdelingen 5 t/m 8 drukt u eerst op H en dan op de vereiste afdelingtoets. (In geval u de hoeveelheid belasting in stap 7 niet afdrukt, kunt u deze stap overslaan. ) 7. Druk op de U toets voor het afdrukken van de hoeveelheid belasting indien u het handmatige 8. Druk op de A toets en het terug te geven wisselgeld wordt getoond en de lade opent. Scheur de bon af (indien u afdrukken van een bon heeft gekozen) en geef met het wisselgeld aan de klant. bedrag gelijk is aan het subtotaal. ) BTW 1 t/m 4 belastingsysteem heeft ingesteld (fabrieksinstelling). Sluit de lade. OPMERKING • In geval van betaling per cheque, moet u op C in plaats van A drukken. • In geval van betaling met krediet, stap 8 overslaan en op c drukken in plaats van op A. • Indien u unitprijzen voor afdelingen heeft vastgelegd, kunt u het invoeren van de unitprijs van het artikel van een afdeling overslaan, m. a. w. u kunt de hierboven getoonde stap 2 en 4 overslaan. Zie voor programmeren “Programmeren van een unitprijs voor een afdeling” op bladzijde 23. • Raadpleeg voor details over de correcties, het “Correcties” gedeelte op bladzijde 18. 8: H# u U 25: A Datum Tijd Volgnummer 11 5 Lezen/Terugstellen van verkoopdata U kunt een verkoopoverzicht afdrukken voor het bekijken van de verkoopresultaten. U moet de verkoopdata terugstellen na de kassa voor training of oefening te hebben gebruikt. Druk een X-overzicht af voor het lezen van een verkoopoverzicht; draai de functieschakelaar naar de X/Flash stand en druk op A. Druk een Z-overzicht af voor het terugstellen van de verkoopdata; draai de functieschakelaar naar de Z/PGM stand en druk op C. Als u een Z-overzicht afdrukt zonder terugstellen van het totaal bedrag (GT), op A drukken. Druk op A. Afdrukken van een Z-overzicht met GT terugstellen (na oefening): 1. Druk op A. Afdrukken van een Z-overzicht zonder GT terug te stellen: Zie “Lezen en terugstellen van verkoopdata” op bladzijde 19 voor details aangaande het lezen en terugstellen van werkelijke verkoopdata. U moet de verkoopdata bijvoorbeeld aan het eind van iedere dag terugstellen om de verkoopdata te wissen. 12 Diverse functies voor het invoeren van verkopen Controleer alvorens verkopen in te voeren dat de papierrol is geplaatst indien u de functie voor het afdrukken van de bon heeft geactiveerd. Controleer tevens dat de functieschakelaar naar de REG stand is gedraaid. Invoeren van PLU Voer de PLU-code van een PLU-artikel in en druk op p. Het PLU-artikel wordt nu geregistreerd. Voorbeeld Verkoop van een PLU1-artikel en PLU15-artikel met betaling op krediet. Toetsbediening voorbeeld Bon 1p 15p c U OPMERKING moet van te voren PLU’s programmeren voor verkopen met gebruik van PLUartikelen. Zie voor het programmeren het “Programmeren van PLU” gedeelte op bladzijde 23. 13 Handige functie voor het invoeren van verkopen Verkoop van slechts één artikel tegen contante betaling (Contante verkoop van enkel artikel (SICS)) Voor de verkoop van slechts één artikel tegen contante betaling, bijvoorbeeld een pakje sigaretten, kunt u de SICS-functie gebruiken. [. . . ] Alle geprogrammeerde instellingen worden namelijk naar de fabrieksinstellingen teruggesteld en de in het geheugen vastgelegde data worden gewist indien er een stroomonderbreking is of de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact wordt getrokken. Zorg dat de stekker van de kassa in een stopcontact is gestoken en de functieschakelaar naar de REG stand is gedraaid alvorens de batterijen te vervangen. Plaats nieuwe batterijen aan de hand van “Plaatsen van batterijen” op bladzijde 6. Vervangen van de inktcartridge Indien de afdrukken onduidelijk worden, moet u de inktcartridge door een SHARP cartridge vervangen. Het gebruik van andere cartridges kan problemen met de printer veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP XE-A107WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP XE-A107WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag