Gebruiksaanwijzing SHARP WA-MP100H/110H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP WA-MP100H/110H. Wij hopen dat dit SHARP WA-MP100H/110H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP WA-MP100H/110H te teleladen.


SHARP WA-MP100H/110H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1206 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP WA-MP100H/110H (1505 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP WA-MP100H/110H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WA-MP100H WA-MP110H NEDERLANDS Inleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor de beste prestaties dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen. Deze vormt uw persoonlijke gids bij de bediening van uw SHARP product. Dit toestel gebruikt Windows Media Player 9 Series of 10 voor het versturen van audiodata van een PC naar het toestel. [. . . ] Klik op "Hardware ontkoppelen of uitwerpen" van de taakbalk. Klik op de "OK" tab en ontkoppel de USBkabel van de PC. !Windows XP Home Edition/Professional Klik op "Hardware veilig verwijderen" van de taakbalk. Klik op "USB-apparaat voor massaopslag - Station(*:) veilig verwijderen". Windows Millennium Edition 1 2 3 Opmerkingen: " Na het bovenvermelde uitvoeren blijft de aanduiding voor de USB-verbinding nog op het display van het toestel getoond (het display verandert zodra u de USB-kabel van het toestel ontkoppelt). " Probeer nogmaals of start de PC opnieuw op indien u de USB-verbinding niet kunt annuleren. N-21 05/5/27 WA-MP100_110H_SEEG_N. fm WA-MP100_110H TINSZA068SJZZ Afspelen van de verstuurde audiodata U kunt tevens audiodata afspelen die zijn opgeslagen en in mappen gesorteerd met gebruik van Windows Media Player. WA-MP100H WA-MP110H !Afspelen van audiodata NEDERLANDS D 1 2 Linker-kanaal L Rechter-kanaal R Druk op de POWER toets om de stroom in te schakelen (zie bladzijde 10). F De weergave start automatisch. De weergave stopt nadat de laatste audiodata zijn afgespeeld. 012-001-00:03 File name1 Artist name1 -Afspelen van de verstuurde audiodata- POWER S Weergave V Opmerkingen: MIC NAVI " Het toestel start de FM-radio of de met dit toestel opgenomen data die u het laatst beluisterde weer. " Zie bladzijde 24 voor het instellen van het volumeniveau en de geluidskwaliteit. I N Annuleer van te voren de vergrendelfunctie (zie bladzijde 10). Ontgrendelen E HOLD P N-22 05/5/27 WA-MP100_110H_SEEG_N. fm WA-MP100_110H TINSZA068SJZZ WA-MP100H WA-MP110H Afspelen van de verstuurde audiodata (vervolg) Tijdens het luisteren naar de FM-radio of de met het toestel opgenomen data, kunt u als volgt alle verstuurde audiodata afspelen: NEDERLANDS Onderbreken van de weergave: Druk op de toets. toets om de weergave weer te -Afspelen van de verstuurde audiodata- 1 Houd de menutoets 0, 5 seconden of langer ingedrukt. Stoppen van de weergave: Houd de toets tenminste 0, 5 seconden ingedrukt. Indien u nogmaals op de toets drukt, worden de laatst afgespeelde audiodata opnieuw vanaf het begin weergegeven. FM-TUNER Weergave Houd de menutoets 0, 5 seconden of langer ingedrukt om weer naar de weergavefunctie terug te keren. 2 Druk binnen 10 seconden de menutoets naar of om "GELUID" te kiezen en druk op de toets. Voorzetten van de weergave: Wanneer u het toestel uitschakelt en weer inschakelt, wordt de weergave hervat vanaf het begin van de data waar werd gestopt. GELUID 3 Druk binnen 10 seconden de menutoets naar + of om "MUZIEK" te kiezen en druk op de toets. GELUID MUZIEK STEM De weergave start automatisch. N-23 05/5/27 WA-MP100_110H_SEEG_N. fm WA-MP100_110H TINSZA068SJZZ WA-MP100H WA-MP110H NEDERLANDS !Opzoeken van het begin van audiodata Verplaatsen naar het begin van de volgende audiodata: Druk de menutoets naar . Opnieuw starten van de audiodata die worden afgespeeld: Druk de menutoets naar . !Volumeregeling Druk met het weergavescherm geopend de menutoets naar + of - om het volume te verhogen of te verlagen. D F -Afspelen van de verstuurde audiodata- 012-001-00:03 File name1 Artist name1 012-001-00:22 File name1 Artist name1 S Opmerking: Voor het tegelijkertijd verspringen van meerdere audiodata, drukt u de menutoets herhaaldelijk naar of totdat de gewenste audiodata worden getoond. Volumeniveau-indicator Weergave !Opzoeken van het gewenste deel Voor snel voorwaarts: Houd de menutoets naar Voor snel achterwaarts: Houd de menutoets naar gedrukt. gedrukt. Met een hoog volume ingesteld, kunnen andere mensen mogelijk het geluid dat uit de oortelefoon komt horen. Zorg dat u geen andere mensen stoort door weergave met een zeer hoog volume. V I N Opmerking: De normale weergave wordt hervat wanneer u de menutoets loslaat. P E N-24 05/5/27 WA-MP100_110H_SEEG_N. fm WA-MP100_110H TINSZA068SJZZ WA-MP100H WA-MP110H Afspelen van de verstuurde audiodata (vervolg) !Equalizerinstelling NEDERLANDS 1 -Afspelen van de verstuurde audiodata- Houd de menutoets 0, 5 seconden of langer ingedrukt. 4 Druk binnen 10 seconden de menutoets naar + of - om "EQ" te kiezen en druk op de toets. Weergave HERHALEN EQ GELUID Houd de menutoets 0, 5 seconden of langer ingedrukt om weer naar de weergavefunctie terug te keren. 5 Weergave 2 Druk binnen 10 seconden de menutoets naar of om "INSTELLEN" te kiezen en druk op de toets. Druk binnen 10 seconden de menutoets naar + of - om een equalizerinstelling te kiezen en druk op de toets. EQ Normaal Rock Jazz INSTELLEN 3 Druk binnen 10 seconden de menutoets naar + of - om "Weergave" te kiezen en druk op de toets. INSTELLEN Weergave OPNAME FM-TUNER Het geluid wordt neutraal (onveranderd) weergegeven. Gebruiker: U kunt de geluidskwaliteit naar wens instellen (zie bladzijde 26). " Het weergavescherm verschijnt weer na 10 seconden. Normaal: Opmerking: Afhankelijk van de equalizerinstelling wordt het geluid mogelijk vervormd. Verander de instelling of verlaag het volume in dat geval. N-25 05/5/27 WA-MP100_110H_SEEG_N. fm WA-MP100_110H TINSZA068SJZZ WA-MP100H WA-MP110H NEDERLANDS ! [. . . ] Ga als volgt te werk indien het toestel nog niet juist functioneert: 1 Ontkoppel de netadapter of de USB-kabel. 4 Houd de POWER toets ingedrukt en klik in het "Start" menu op "Alle programma's", "WA-MP100_50 Audio player" en vervolgens op "Firmware Donwload" om het update-programma te starten. 6 Voer de procedure voor de update van de firmware uit (zie bladzijde 46). 8 Bedien het toestel. Referenties N-47 WA-MP100_110H TINSZA068SJZZ 05/6/24 WA-MP100_110H_SEEG_N. fm Foutmeldingen FOUTMELDING BETEKENIS Opname is onmogelijk vanwege Batterij bijna leeg! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP WA-MP100H/110H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP WA-MP100H/110H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag