Gebruiksaanwijzing SHARP VL-C8000S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VL-C8000S. Wij hopen dat dit SHARP VL-C8000S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VL-C8000S te teleladen.


SHARP VL-C8000S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1576 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VL-C8000S (11721 ko)
   SHARP VL-C8000S annexe 1 (11721 ko)
   SHARP VL-C8000S (11721 ko)
   SHARP VL-C8000S (11721 ko)
   SHARP VL-C8000S annexe 1 (1473 ko)
   SHARP VL-C8000S OPERATION MANUAL (1473 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VL-C8000S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Het bericht "HEADS DIRTY, USE CLEANING CASSETTE/ Vuile koppen, gebruik reinigingscassette" verschijnt. Indien zich dergelijke symptomen voordoen, reinig dan de videokoppen met de Canon DVM-CL Digital Video Head Cleaning Cassette* of een in de winkel verkrijgbare droog reinigende cassette. Indien de symptomen zich kort na de reiniging weer voordoen, dan kan het zijn dat de videocassette defect is. Gebruik de videocassette dan niet langer. * Beschikbaarheid verschilt van gebied tot gebied. Afb. [. . . ] ( 19) Standaardwaarde OVER HET WINDSCHERM De camcorder reduceert automatisch het achtergrondgeluid van de wind (alleen bij gebruik van de ingebouwde microfoon). U kunt het windscherm uitzetten als u wilt dat de microfoon zo gevoelig mogelijk is ( 56). Opties [ 16bit] Gebruik van een externe microfoon Neemt audio op met de hoogste kwaliteit. [ 12bit] Neemt audio op 2 kanalen op (Stereo 1) waarbij 2 kanalen vrij blijven (Stereo 2) voor het toevoegen (dubben) van audio. Met deze camcorder kunt u alleen met gebruik van de microfoon audio toevoegen ( 49). FUNC. ( 20) FUNC. [ MENU] [ AUDIO SETUP/ INSTELLING AUDIO] [AUDIO MODE/AUDIOSTAND] Gewenste optie FUNC. Sluit de externe microfoon aan op het aansluitpunt MIC. Gebruik in de winkel verkrijgbare condensmicrofoons met hun eigen voeding en een kabel die niet langer is dan 3 meter. U kunt gebruik maken van vrijwel elke stereomicrofoon met een stekker van 3, 5 mm, maar het audio-opnameniveau kan onderling verschillend zijn. NL 39 Video Audio-afspeelstanden Het audiokanaal selecteren U kunt het audio-afspeelkanaal selecteren als u een band afspeelt met audio die is opgenomen op twee kanalen (stereogeluid of tweetalige audiosignalen). ( 19) Standaardwaarde Het audiospoor selecteren op een band met toegevoegde audio U kunt het audio-afspeelspoor selecteren als u een band afspeelt met een toegevoegd audiospoor (Stereo 2) naast de oorspronkelijk opgenomen audio (Stereo 1). ( 19) Standaardwaarde Opties [ STEREO1] Opties [ L/R] Alleen oorspronkelijk geluid. [ STEREO2] Linker- en rechterkanaal (stereo) / Hoofd- en subsignaal (tweetalig). [ MIX/FIXED-MIX/VAST] Alleen linkerkanaal (stereo) / Alleen hoofdsignaal (tweetalig). [ R/R] Gemengde audio met het oorspronkelijke geluid en de toegevoegde audio op hetzelfde niveau. [ MIX/VAR. -MIX/VARIABEL] Alleen rechterkanaal (stereo) / Alleen subsignaal (tweetalig). Gemengde audio waarbij de balans tussen het oorspronkelijke geluid ( ) en de toegevoegde audio ( ) kan worden afgesteld. FUNC. ( 20) FUNC. FUNC. ( 20) FUNC. [ MENU] [ AUDIO SETUP/ INSTELLING AUDIO] [OUTPUT CH/UITGANGSKANAAL] Gewenste optie FUNC. [ MENU] [ AUDIO SETUP/ INSTELLING AUDIO] [12bit AUDIO] Gewenste optie* FUNC. * Als u de optie [ MIX/VAR. -MIX/ VARIABEL] selecteert, stel dan de mengbalans bij met de optie [MIX BALANCE/MENGBALANS] ( 56). 40 Handmatige scherpstelling Automatische scherpstelling werkt mogelijk niet goed bij de onderwerpen hieronder. De camcorder onthoudt de handmatig ingestelde witbalans ook als u de camcorder uitzet. OPMERKINGEN · Als u de witbalans handmatig instelt: - Stel de witbalans op een voldoende verlichte plaats handmatig in - Selecteer een ander zoomtype dan [ DIGITAL/DIGITAAL] ( 28). Het resultaat zal echter nog steeds beter zijn dan met de optie [ AUTO/AUTOMATISCH]. · Een handmatig ingestelde witbalans geeft mogelijk een beter resultaat onder de volgende omstandigheden: - Bij veranderende lichtomstandigheden - Bij close-ups - Bij onderwerpen met één kleur (lucht, zee of bos) - Onder kwiklampen en bepaalde typen TL-verlichting Opties [ IMAGE EFFECT OFF/BEELDEFFECT UIT] Hiermee maakt u opnamen zonder beeldverbeterende effecten. [ VIVID/LEVENDIG] Hiermee benadrukt u het contrast en de kleurverzadiging. [ NEUTRAL/NEUTRAAL] Hiermee verzacht u het contrast en de kleurverzadiging. [ SOFT SKIN DETAIL/ZACHT HUIDDETAIL] NL Hiermee verzacht u de details van de huid om het onderwerp een complimenteuzer uiterlijk te geven. Het beste effect krijgt u door deze instelling te gebruiken als u in close-up een persoon filmt. Houd er rekening mee dat gebieden die vergelijkbaar zijn met de huidkleur, enigszins minder gedetailleerd zijn. FUNC. ( 20) FUNC. [ IMAGE EFFECT OFF/ BEELDEFFECT UIT] Gewenste optie FUNC. 43 Video Digitale effecten Instelling FUNC. ( 20) FUNC. ( 19) WAAR U OP MOET LETTEN Programmakeuzeschakelaar: [ D. EFFECT OFF/ DIGITAAL EFFECT UIT] Gewenste optie* FUNC. ** * Bij het selecteren van een effect kunt u het effect bekijken op het scherm. ** Het pictogram van het geselecteerde effect wordt weergegeven. Opties [ Standaardwaarde D. EFFECT OFF/DIGITAAL EFFECT UIT] Selecteer deze instelling als u geen gebruik wilt maken van de digitale effecten. [. . . ] · Veeg de batterij schoon met een schone, droge doek om ervoor te zorgen dat met de camcorder goed contact wordt gemaakt. 65 Aanvullende informatie Condens Als u de camcorder snel verplaatst van een gebied met warme temperaturen naar een gebied met koude temperaturen of omgekeerd, dan kan er op de interne oppervlakken condens (waterdruppeltjes) ontstaan. Als u de camcorder blijft gebruiken, kan deze beschadigd raken. ALS CONDENS IS ONTDEKT · De camcorder wordt automatisch uitgeschakeld, het waarschuwingsbericht "CONDENSATION HAS BEEN DETECTED/Condens ontdekt" wordt circa 4 seconden weergegeven en begint te knipperen. · Als er een cassette is geplaatst, wordt het waarschuwingsbericht "REMOVE THE CASSETTE/Verwijder de cassette" weergegeven en begint te knipperen. Verwijder de cassette onmiddellijk en laat het compartiment openstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VL-C8000S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VL-C8000S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag