Gebruiksaanwijzing SHARP VL-C780S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VL-C780S. Wij hopen dat dit SHARP VL-C780S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VL-C780S te teleladen.


SHARP VL-C780S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1550 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VL-C780S (11754 ko)
   SHARP VL-C780S annexe 1 (11754 ko)
   SHARP VL-C780S (11754 ko)
   SHARP VL-C780S (11754 ko)
   SHARP VL-C780S annexe 1 (1459 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VL-C780S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIK DAAROM ALLEEN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet. De camcorder kan beschadigd raken als een ander apparaat dan de compacte netadapter CA-570 wordt gebruikt. Dit product is geclassificeerd onder IEC60825-1:1993 en EN60825-1:1994. Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEArichtlijn (2002/96/EG) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. [. . . ] Raadpleeg Bedieningsstanden ( 9) als u de bedieningsstand wilt wijzigen. Programmakeuzeschakelaar: Richtlijnen voor de sluitertijd 1/6, 1/12, 1/25 1/50 1/120 1/250, 1/500, 1/1000 1/2000 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 1/50 1/120 1/250, 1/500 ­ Voor het maken van opnamen van onderwerpen op donkere plaatsen. Voor het opnemen vanuit een auto of trein, of voor het opnemen van bewegende objecten zoals achtbanen. Voor het maken van opnamen van buitensporten zoals golf of tennis op zonnige dagen. Geavanceerde functies Opnameprogramma's 1. Selecteer het opnameprogramma [ SHUTTER-PRIO. AE] zoals beschreven in Het opnameprogramma selecteren ( 38). Wijzig met ( ) de sluitertijd en druk op ( ) om de instelling op te slaan. De waarde van de sluitertijd knippert wanneer de geselecteerde sluitertijd niet geschikt is voor de opnameomstandigheden. Als u op donkere plaatsen een lange sluitertijd gebruikt, kunt u een helderder beeld krijgen, maar kan de beeldkwaliteit minder zijn, en werkt de automatische scherpstelling mogelijk niet goed. Richt de camcorder niet rechtstreeks op de zon wanneer de sluitertijd op 1/1000 of hoger is ingesteld. Het beeld kan flikkeren wanneer u opneemt met hoge sluitertijden. 39 Gebruik van de AE-diafragmavoorkeuze U kunt in dit programma een diafragmawaarde selecteren waarna de camcorder automatisch de sluitertijd afstemt op het onderwerp. Gebruik lage diafragmawaarden (groot diafragma) om de achtergrond wazig te maken bij het maken van een portret, of hoge diafragmawaarden (klein diafragma) om een brede scherptediepte tot stand te brengen bij het maken van landschapsopnamen. * Alleen . Raadpleeg Bedieningsstanden ( 9) als u de bedieningsstand wilt wijzigen. Programmakeuzeschakelaar: Richtlijnen voor diafragma [1. 8], [2. 0], [2. 4], [2. 8], [3. 4], [4. 0], [4. 8], [5. 6], [6. 7], [8. 0], [9. 5], [11], [14], [16] groot diafragmagrootte klein 1. Selecteer het opnameprogramma [ APERTURE-PRIO. AE] zoals beschreven in Het opnameprogramma selecteren ( 38). In het midden van het scherm verschijnt tijdens het maken van de selectie één enkel scherpstelkader; het kader verschijnt ook tijdens de feitelijke opname. FIREWORKS]. Geavanceerde functies Meer opnameopties Center point Programmakeuzeschakelaar: * * Behalve bij gebruik van het opnameprogramma [ Selecteer met ( scherpstelling. ) de stand voor automatische 43 Gebruik van de zelfontspanner * Alleen . Raadpleeg Bedieningsstanden ( 9) als u de bedieningsstand wilt wijzigen. : Zet de camcorder in de opnamepauzestand. MENU CAMERA SETUP SELF TIMER MENU " ON " verschijnt. : Druk op Start/Stop . De camcorder begint op te nemen nadat 10 seconden is afgeteld. : Druk Start/Stop eerst half in om de automatische scherpstelling te activeren en vervolgens volledig om de foto te maken. De camcorder maakt de foto nadat 10 seconden is afgeteld. Zodra het aftellen is begonnen, kunt u ook op Start/Stop drukken om de zelfontspanner te annuleren. De zelfontspanner wordt geannuleerd als u de camcorder uitzet. 44 De witbalans instellen U kunt een van de voorkeuze-instellingen selecteren om kleuren nauwkeuriger weer te geven of een witbalans handmatig afstemmen op uw specifieke opnameomstandigheden. Ne * Alleen . Raadpleeg Bedieningsstanden ( 9) als u de bedieningsstand wilt wijzigen. Programmakeuzeschakelaar: ( 35) AUTO Opties [ [ [ [ [ [ Instellingen worden automatisch verricht door de camcorder. TUNGSTEN] Voor het maken van opnamen onder wolfraamverlichting en TL-buizen van het wolfraamtype (drie golflengten). FLUORESCENT] Voor het maken van opnamen onder warmwitte of koelwitte TL-verlichting, of TL-verlichting van het warmwitte type (3 golflengten). FLUORESCENT H] Voor het maken van opnamen onder daglicht-TL of TL-buizen van het daglichttype (drie golflengten). [. . . ] Haal alle stroombronnen uit de camcorder (zowel de compacte netadapter als de accu) voordat u de lithiumbatterij verwijdert. Wat u wel en wat u niet moet doen 73 Onderhoud/overig Opslag Als u verwacht de camcorder langere tijd niet te gebruiken, bewaar deze dan op een stofvrije plaats die niet vochtig is en bij een temperatuur die niet hoger wordt dan 30 °C. Reinigen Camcorderhuis Gebruik een zachte, droge doek om het camcorderhuis te reinigen. Gebruik nooit met chemicaliën behandelde doeken of vluchtige oplosmiddelen zoals verfverdunner. Pickup-lens Verwijder stof of vuildeeltjes met een blaaskwastje (geen spuitbus gebruiken). Raak de pickup-lens nooit aan om deze schoon te maken. Lens en zoeker De automatische scherpstelling werkt mogelijk niet correct als het lensoppervlak vuil is. Verwijder stof of vuildeeltjes met een blaaskwastje (geen spuitbus gebruiken). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VL-C780S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VL-C780S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag