Gebruiksaanwijzing SHARP VL-H400S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VL-H400S. Wij hopen dat dit SHARP VL-H400S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VL-H400S te teleladen.


SHARP VL-H400S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2428 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VL-H400S (1636 ko)
   SHARP VL-H400S OPERATION MANUAL (1636 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VL-H400S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De positie kan mogelijk niet worden bepaald afhankelijk van de sterkte van de GPS-ontvangst. Zet de GPS-schakelaar op OFF en weer op ON wanneer wordt weergegeven en de positiebepaling een tijd duurt. De plaats waar films of foto's werden opgenomen, is aangeduid op een kaart. Het punt dat u op de kaart aanraakt, beweegt automatisch naar het midden. [. . . ] Het punt dat u op de kaart aanraakt, beweegt automatisch naar het midden. U kunt Kaartindex alleen gebruiken met films en foto's waarvoor positiegegevens werden geregistreerd met de GPS-schakelaar op ON. U kunt Kaartindex niet gebruiken voor foto's die zijn opgenomen op een "Memory Stick PRO Duo". Raak de beeldmarkering aan Voor de plaats waarvan u films en foto's wilt afspelen. De films of foto's die op deze plaats zijn opgenomen, worden links op het scherm weergege. Raak de gewenste film of foto U kunt de schaal wijzigen met de zoomhendel of zoomknoppen (W: groter, T: kleiner). Wanneer u verscheidene films en foto's op dezelfde plaats opneemt, wordt de meest recente film of foto weergegeven op het LCD-scherm. U kunt het Kaartindex-scherm ook laten verschijnen door (HOME) (BEELDEN WEERGEVEN) [ KAART] aan te raken. U kunt de miniatuur van de film of foto die u wilt afspelen ook zoeken door / aan te raken in stap 3. De opnamelocatie van de film of foto verschijnt in het midden van de kaart. "GPS" is een systeem om de positie te bepalen door triangulatie op basis van signalen van GPS-satellieten. Gebruik de camcorder niet op plaatsen waar radiosignalen worden gehinderd of gereflecteerd, zoals nabij gebouwen of bomen, enz. U kunt mogelijk geen positiegegevens opnemen op plaatsen of in situaties waarin radiosignalen van de GPS-satellieten de camcorder niet bereiken, met name: In tunnels, binnen of nabij gebouwen. Onder de grond, in de buurt van bomen met dicht gebladerte, onder een open brug of op plaatsen met magnetische velden zoals bijvoorbeeld in de buurt van hoogspanningskabels. In de buurt van apparatuur die radiosignalen produceert met dezelfde frequentie als de camcorder: In de buurt van 1, 5 GHz GSM's, enz. Fout door positie van GPS-satellieten De camcorder bepaalt automatisch uw positie wanneer radiosignalen van minstens 3 GPS-satellieten worden ontvangen. In dit geval komt de effectieve positie mogelijk niet overeen met de positie op de kaart gebaseerd op de GPS-informatie. de GPS-satellieten worden gecontroleerd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie en de nauwkeurigheidsgraad kan opzettelijk worden gewijzigd. Fout tijdens positiebepaling Tijdens de positiebepaling ontvangt de camcorder om de 10 seconden positiegegevens. Er is een kleine vertraging tussen het ogenblik waarop de positiegegevens worden ontvangen en opgenomen op een beeld, zodat de effectieve positie mogelijk niet precies overeenstemt met de positie op de kaart gebaseerd op de GPS-informatie. [. . . ] de GPS-satellieten worden gecontroleerd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie en de nauwkeurigheidsgraad kan opzettelijk worden gewijzigd. Fout tijdens positiebepaling Tijdens de positiebepaling ontvangt de camcorder om de 10 seconden positiegegevens. Er is een kleine vertraging tussen het ogenblik waarop de positiegegevens worden ontvangen en opgenomen op een beeld, zodat de effectieve positie mogelijk niet precies overeenstemt met de positie op de kaart gebaseerd op de GPS-informatie. Tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig moet de GPS-schakelaar op OFF staan en de camcorder zijn uitgeschakeld, zoals dit ook wordt aangekondigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VL-H400S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VL-H400S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag