Gebruiksaanwijzing SHARP VC-ME80GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-ME80GM. Wij hopen dat dit SHARP VC-ME80GM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-ME80GM te teleladen.


SHARP VC-ME80GM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14310 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-ME80GM (4973 ko)
   SHARP VC-ME80GM OPERATION MANUAL (4973 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-ME80GM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de juiste verzorging zol uw hele fomilie jorenlong van dit toestal kunnen genieten. ⷠGeen enkel ond~rdeal von daze publico~e mag worden 13ekopieerd, opgeslogen of verzonden in walke vorm don ook, zander voorofgoonde to-e. Dar Videorecorder stel1t nun automatisch sowohl die Saielliten- als ouch die normalen Femsehsender sin. Der Videorecorder versucht, die Lists des Fernsehgerates mit den voreingestellten Sendern zu kopieren (Nur bei Fernsehgerdten, die mit NEXNIEW. [. . . ] Neemt de VCR het signacl op dot op dot moment op uw felevisiefoestel wordt weergegeven, onafhankelijk van de sJgnaalbron. U kunt de am/pm selecteren met de AM/PM-tasts (j£) van de afstandsbediening. Go no of ef een vldeoband in de VCR zit en of de hifi-opnameniveauregelaar in de middenstand staat. Op de positie die nu gemarkeerd is, kunt u de volgende timeropname lnvoeren. Als uw VCR de funeffe 'Long Ploy' heefl (voor het opnemen met lagere bandsnelheid) en u wilt de OPNAMESNELHEID veranderen, gebruik dan ( . Controleren van een opname Druk op SET CINSTELLEN) om uw keuze te bevestlgen. U kunt de instellingen controleren en deze wijzigen of annuleren, Wanneer u aile correcties heeft ingevoerd. Deze VCR ken stereogeluid weergeven 015 hij aangesloten is op sen stereotelevisietoestel met een scartkabel · Of op Qudioapparatuur die is aangesloten met Qudiofonokabels. U kunt de geJuidsuitvoer van de VCR regelen metds taets AUDIO OUT (GElUJD SWEERGAVE) van de afStandsbediening. Uw VCR kan programma's met NICAM- of IGR-geluid ontvangen en opnemen (in de fabnek is NICAM ingest~ld op AUTO). Hi-Fi: de VCR neemt twee audiosignalen op met speciale roterende koppen. Off zijn stereogeluipen; monogeluiden oftWee verschillende tolen, afhankeJijk van het ontvangen geluid. It Normaal: er wordt ook een mono-opname gemaakt op een conventioneel. In de afbeelding hieronder kunt u zien hoe de VCR op Qudioapparatuur aangesloten moet worden. A\s de apparatuur op deze manler aangesloten is, kunnen de luidsprekers stereogeluid weergeven. Op drie verschillende manieren De bus voar hat Local Application Control Bus System (LANC) ken worden gebruikt voar hat spoelen van de band ofvoor hat bedienen van andere aangesloten videoapparatuur, Voer de oOTspronkelijke band in de VCR of camcorder die u voor de weergove goot gebruiken. Lorg ervoor dot het wisbeveiligingslipje op zijn plaats zit en dot de hifi-opnameniveauregelaor in de middenstond staat. Druk tegelijkertijd op PAUSE op de opname-VCR en op PLAY op de weergove-VCR om te beginnen met de montage. Om tijdens de op de vorige bladzijde beschreven procedure ongewenste scenes weg fa knippen. Zorg ervoor dot hat wisbeveiIJgingslipje op zijn ploots zit en dot de hifi-opnameniveauregeloar in de middenstond staat. Zoek het einde van de te vervongen sCEme op de opnomebond en seledeer PAUSE. Spoer de band terug noar het begin van de scene die u wilt veNangen en selecteer Met deze functie kunt u sen commentaarstem of achtergrondmuziek can een bespeelde videoband toevoegen. [. . . ] als de teletekstslgnalen om de sen of andere reden nief beschikbaarzijn. Voer de laatste twee cijfers van het jaor in met behulp van de NUMMER TOETSEN. Automatisch van uitgang wannesr u sen videoband begint af fa spelen, zodat het U kunt ditmet de hand wijzigen doorte drukken op [TVNeR] op de afstandsbedlening. Door opnieuw op [TYNeR] 1'e drukken verschljnt het videoweergavebeeld weer op de televisie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-ME80GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-ME80GM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag