Gebruiksaanwijzing SHARP VC-M45GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-M45GM. Wij hopen dat dit SHARP VC-M45GM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-M45GM te teleladen.


SHARP VC-M45GM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (30426 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-M45GM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geen voorwerp ingevuld met vloeistof zoals bloemenvasen mag worden neergelegd op de apparaat. Draai het volume niet op volle sterkte, wanneer u het apparaat inschakelt en luister naar muziek bij matige geluidsniveaus. Excessieve geluidsdruk uit oor- en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken. De netspanning dient overeen te komen met de spanning aangegeven op het toestel. [. . . ] Totaal aantal bestanden (fragment) op de disc. Herhaalde weergave Geprogrammeerde weergave In de herhalingsfunctie kan één fragment, alle fragmenten of een geprogrammeerde reeks herhaald worden afgespeeld. Herhalen van één fragment: Druk herhaaldelijk op de PLAY MODE-toets tot "RPT ONE" verschijnt. Herhaling van alle fragmenten: Druk herhaaldelijk op de PLAY MODE-toets tot "RPT ALL" verschijnt. Herhalen van alle fragmenten van uw keuze: Voer stappen 1 - 6 van "Geprogrammeerde weergave"op bladzijden 4 - 5 uit en druk vervolgens éénmaal op de PLAY MODE toets tot "RPT ALL" verschijnt. Annuleren van de herhaalde weergave: Druk opnieuw op de PLAY MODE toets totdat " " eller " " verdwijnt. U kunt maximaal 32 fragmenten voor weergave in de gewenste volgorde kiezen. 1 Druk op de MEMORY toets op de afstandsbediening terwijl het toestel gestopt is, om de functie voor het opslaan van een programma in te schakelen. Bestandsnaam, titel, artiest en albumnaam worden weergegeven, indien deze gegevens zijn vastgelegd op de disc. Druk op de FOLDER-toets ( of ) en de map kan ook in de weergavestand worden geselecteerd. U kunt de inhoud van de display veranderen door op de DISPLAY toets te drukken. Weergave van de bestandsnaam Teller-display Weergave van de titel herhaaldelijk op de USB-toets van de afstandsbediening of op de FUNCTION-toets van het hoofdtoestel om de USB-functie te kiezen. Sluit het USB-geheugenapparaat, dat bestanden in MP3/WMAformaat bevat, aan. Zodra het USB-geheugen aan het hoofdtoestel is aangesloten, wordt de toestelinformatie in de display weergegeven. Functie Pauzeren 2 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de Weergave van de artiest of toets te drukken. De weergave begint. 3 Trek het USB-geheugenapparaat uit de USB-aansluiting. Opmerkingen: Verwijder het USB-geheugen uit het toestel, zodra: "OK" in de display verschijnt. 5 - 6 Opmerking: Indien het USB-geheugen niet aangesloten is verschijnt "NO MEDIA" in de display. Luisteren naar de radio Luisteren naar de radio (vervolg) Instellen van een voorkeurzender U kunt in het geheugen 40 FM-zenders opslaan en deze oproepen door op een toets te drukken. (Voorkeurzenders) Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (Alleen VC-M45GM) RDS is een door een groeiend aantal FM zenders aangeboden service. Deze FM zenders sturen met hun reguliere programma's extra signalen mee. Deze signalen bevatten gegevens zoals de naam van de zender en informatie over het soort programma, zoals sport, muziek enz. Wanneer u heeft afgestemd op een RDS zender, zullen "RDS" en denaam van de zender worden getoond. "TP" (Verkeersinformatieprogramma) verschijnt op het display wanneer de zender verkeersinformatie heeft, en "TA" (Verkeersinformatie) verschijnt zodra verkeersinformatie wordt uitgezonden. De aanduiding "PTYI" (Dynamische PTY indicator) zal verschijnen terwijl er een Dynamische PTY zender wordt ontvangen. Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg) Gebruiken van het Auto Station Program Memory (ASPM) Tijdens de ASPM functie zoekt de tuner automatisch nieuwe RDS-zenders zoeken. Als u al een paar zenders in het geheugen heeft gezet, zal het aantal nieuwe zenders dat u kunt opslaan minder zijn. Het is mogelijk dat gegevens zoals de zendernaam niet getoond worden wanneer u afstemt op een RDS zender waarvan het signaal te zwak is. "NO PS", "NO PTY" of "NO RT" zal ongeveer 5 seconden langknipperen, waarna de frequentie getoond zal worden. Opmerkingen over radiotekst: Eerste 8 tekens van radio tekst zullen 4 seconden lang op het display getoond worden, waarna de tekstinformatie over het display zal gaan rollen. [. . . ] 3 Druk herhaaldelijk op de AUDIO IN-toets van de afstandsbediening of op de FUNCTION-toets van het hoofdtoestel om de AUDIO INfunctie te kiezen. Condensatie Door plotselinge temperatuurverschillen en opslag of gebruik in een zeer vochtige ruimte wordt condens in het toestel (CD-pickup, enz. ) of op de zender van de afstandsbediening gevormd. U moet in geval van condensvorming de stroom ingeschakeld laten zonder een CD geplaatst en wachten totdat normale weergave weer mogelijk is (ongeveer 1 uur). Veeg condens met een zachte doek van de zender van de afstandsbediening alvorens deze voor bediening te gebruiken. 4 Laat de aangesloten apparatuur weergeven. Als het volumeniveau Slaaptimer De radio, compact discs en USB kunnen allemaal automatisch worden uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-M45GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-M45GM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag