Gebruiksaanwijzing SHARP VC-TN312QM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-TN312QM. Wij hopen dat dit SHARP VC-TN312QM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-TN312QM te teleladen.


SHARP VC-TN312QM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1935 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-TN312QM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 Automatische installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 BASISBEDIENING Belangrijke opmerkingen over uw VCR en de videobanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Weergave van een videoband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pauzeren en slow motion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ) (WEERGAVE/X2) om de weergave te hervatten. · Druk op PLAY/X2 ( OPMERKINGEN: · · · Als de functie SLOW MOTION wordt gebruikt, kan mechanisch lawaai hoorbaar zijn. Bij het gebruik van de functies 'pauze' en 'slowmotion' zal er beeldinterferentie optreden en kan het beeld zwart/wit worden. Als de VCR de band uitwerpt wanneer u op REC ( ) (OPNEMEN) drukt, is de band beveiligd tegen wissen, dat wil zeggen, het wisbeveiligingslipje is verwijderd. NL-10 BASISBEDIENING HET MAKEN VAN EEN TIMEROPNAME U kunt maximaal acht timeropnamen invoeren tot een jaar voor uitzending. U kunt de 12-uursinstelling kiezen in het menu voor het handmatig instellen van de tijd. U kunt de am/pm selecteren met de AM/PM-toets · · van de afstandsbediening. Als op het display van de VCR verschijnt, druk dan voor aanvang op TIMER ON/OFF (AAN/UIT). Controleer of de klok de juiste tijd aangeeft. EEN OPNAME INSTELLEN Voorbeeld: opname van een programma op kanaal 3 van 21:05 tot 22:30 op 9 juli. Op de positie die nu gemarkeerd is, kunt u de volgende timeropname invoeren. S E T : DRUK I N ME NU : E X I T · Op het display verschijnt automatisch de datum van vandaag. Ofwel: Als dit de datum is waarop u de opname wilt maken, druk dan op SET (INSTELLEN) om dit 1/ 2 te bevestigen. DAT UM P R S T ART S T OP 21/ 06 02 12: 00 13: 00 Of: Als dit niet zo is, voer dan de opnamedatum 9/ 07 - - - - : - - - - : - in met de [ / ] of de --/-- -- --:-- --:---/-- -- --:-- --:-NUMMERTOETSEN. Dit is nuttig om te bepalen of er voldoende vrije ruimte is op de band om een opname te maken. Tijdens de weergave van een videoband wordt automatisch berekend hoeveel resterende band er nog is. Druk op DISPLAY op de afstandsbediening totdat "R" verschijnt op het display van de VCR. Op het display van de VCR verschijnt de resterende bandlengte in uren en minuten. Bijvoorbeeld, als er nog 1 uur en 23 minuten over is op de band: Pr OPMERKINGEN: · · Onderbreek de berekening van de resterende bandlengte niet. Als er minder dan 5 minuten band over is, knippert het display. HERHAALDE WEERGAVE VAN EEN VIDEOBAND U kunt de VCR zo instellen dat hij de band aan het einde van de weergave automatisch terugspoelt en nog eens afspeelt. Wanneer u deze functie selecteert, verschijnt HERHALEN op het display. Druk op MENU om het hoofdmenu weer te geven op het scherm. FUNCTIEMENUSCHERM H E RHA L E N B L AUW S CH E RM AU T O U I T AAN UIT 2. Druk op SET (INSTELLEN). / ] om HERHALEN te selecteren ] om AAN te selecteren. 6. Druk op MENU om terug te keren naar het normale scherm. SET : K I ES . : W I SSEL : DRUK I N ME NU : E X I T NL-14 GEAVANCEERDE BEDIENING DIGITAAL DISPLAY DE JUISTE TIJD Toont de juiste tijd, als de klok is ingesteld. [. . . ] U kunt het display selecteren door 1, 2, 3 of 4 maal op de toets MODE OSD van de afstandsbediening te drukken. 1. AUTO: de huidige functie en het kanaalnummer worden gedurende 3 seconden weergegeven wanneer u op een bedieningstoets of op een numerieke toets drukt. 1. I 1CH59 2. ALLE: ook alle actieve functies worden op het scherm weergegeven. 2. Programmanummer en kanaal Bandstatus I SUPER P. AAN 1CH59 Bandrestant Tijd Datum Bandteller 22:00 9/07 00 REM 1:05 0:00. 00 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-TN312QM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-TN312QM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag