Gebruiksaanwijzing SHARP VC-MH76SVM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-MH76SVM. Wij hopen dat dit SHARP VC-MH76SVM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-MH76SVM te teleladen.


SHARP VC-MH76SVM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8176 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-MH76SVM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. [. . . ] OPMERKING Bij gebruik van AQUOS LINK moet u een goedgekeurde HDMI-kabel gebruiken. Richt de afstandsbediening naar de TV en niet naar het aangesloten HDMI-apparaat. Er kan videoruis optreden afhankelijk van het gebruikte type HDMI-kabel. Via dit systeem kunnen drie HDMI-opnameapparaten, n AV-versterker en twee spelers worden aangesloten. De bediening geldt voor het HDMI-apparaat dat gekozen is als de externe bron. Als het apparaat niet werkt, moet u het apparaat inschakelen en dan met b de juiste externe bron selecteren. Wanneer u HDMI-kabels insteekt/losmaakt of aansluitingen wijzigt, moet u naderhand eerst alle aangesloten HDMI-apparaten inschakelen voordat u de TV inschakelt. Controleer of het beeld en geluid correct worden weergegeven door "HDMI1", "HDMI2" of "HDMI3" in het "INGANGSBRON" menu te selecteren. AQUOS LINK verbinding Sluit eerst het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem of een AQUOS BD-speler/AQUOS recorder aan die het HDMI CEC protocol ondersteunt. OPMERKING Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat wordt aangesloten voor verdere informatie. Wanneer aansluitkabels zijn losgemaakt of het aansluitpatroon is veranderd, moet u de TV pas aanzetten nadat de stroom van alle relevante apparatuur is ingeschakeld. Kies de juiste externe ingangsbron door op b te drukken en controleer de audiovisuele uitvoer. 2 Druk op a/b om "Model kiezen" te selecteren en druk dan op OK. Het HDMI-apparaat verandert telkens wanneer u op OK drukt. Handmatig veranderen van de geluidsmodus van het AQUOS AUDIO luidprekersysteem 1 2 3 Open het klepje van de afstandsbediening en druk dan op OPTION. De geluidsmodus verandert telkens wanneer u op OK drukt. Zie de gebruiksaanwijzing van het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem voor verdere informatie. Opnemen via de EPG van de AQUOS recorder (alleen voor recorders) U kunt de EPG van een CEC-compatibele recorder oproepen en timeropnamen instellen met de afstandsbediening van de TV. 2 Druk op a/b om "Recorder EPG" te selecteren en druk dan op OK. De externe ingangsbron verandert en de EPG van de recorder wordt weergegeven. Oproepen van het menu van een extern apparaat dat via HDMI met de TV is verbonden U kunt het menu van een HDMI CEC-compatibel extern apparaat (speler, recorder, decoder enz. ) oproepen met behulp van de "Instellingenmenu" functie. 3 Kies het programma dat moet worden opgenomen. Zie de gebruiksaanwijzing van de recorder voor verdere informatie. 22 Menubediening Wat is een MENU? U moet het OSD-scherm oproepen om de instellingen voor de TV te kunnen maken. Het "MENU" stelt u in staat diverse instellingen en afstellingen te maken. U kunt het "MENU" bedienen met de toetsen op de afstandsbediening. Gemeenschappelijke bediening 1 Het MENU scherm weergeven Druk op MENU om het "MENU" scherm weer te geven. Beeld 2 Een onderdeel selecteren Druk op a/b/c/d om het gewenste menu te selecteren/in te stellen, stel daarna het onderdeel op het gewenste niveau in en druk vervolgens op OK. Druk op 6 om naar de vorige "MENU" pagina terug te keren. DYNAMISCH OPC Achtergr. vl Contrast Helderheid Kleur Tint Scherpte Geavanceerd Reset [+14] [+30] [0] [0] [0] [0] 16 0 30 30 30 10 [Uit] +16 +40 +30 +30 +30 +10 E Selecteren in het MENU ECO Stroombesparing Geen sign. uit Geen bdn uit Sleep Timer [Uit] [Uitschakelen] [Uitschakelen] 3 Het MENU scherm sluiten U verlaat het "MENU" scherm als u op END drukt voordat de bediening is voltooid. E Opties selecteren Digitaal zoeken Analoog zoeken OPMERKING De "MENU" opties verschillen afhankelijk van de geselecteerde ingangsfunctie, maar de bedieningsprocedures zijn hetzelfde. De schermafbeeldingen in de gebruiksaanwijzing zijn uitsluitend bedoeld als uitleg bij de tekst (sommige zijn vergroot, andere zijn verkleind) en kunnen een weinig verschillen van de feitelijke schermen die u ziet. Onderdelen met het 4 symbool kunnen om diverse redenen niet geselecteerd worden. Menubediening zonder gebruik van de afstandsbediening Deze functie is handig wanneer er geen afstandsbediening in de buurt is. 2 Druk op Pr/s in plaats van op a/b of op ik/l in plaats van op c/d om het onderdeel te selecteren. [. . . ] (gemeenschappelijk interface) OUTPUT Hoofdtelefoon OSD taal Stroomvoorziening Stroomverbruik (Methode IEC62087) Gewicht Bedrijfstemperatuur 21, 2 kg (zonder standaard), 24, 2 kg (met standaard) 24, 7 kg (zonder standaard), 28, 3 kg (met standaard) * De HDMI2 en EXT4 aansluitingen kunnen beide dezelfde audio-ingangsaansluiting gebruiken. SHARP behoudt het recht wijzigingen aan te brengen in het ontwerp en de technische gegevens, zonder voorafgaande kennisgeving, op basis van doorgevoerde verbeteringen in het product. De vermelde prestatiegegevens zijn nominale waarden van de in serie vervaardigde apparaten. Er kunnen kleine afwijkingen in deze waarden zijn bij de afzonderlijke apparaten. OPMERKING Zie de binnenkant van de achteromslag voor de maattekeningen. Los verkrijgbare accessoires De vermelde los verkrijgbare accessoires zijn bedoeld voor deze LCD-kleurentelevisie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-MH76SVM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-MH76SVM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag