Gebruiksaanwijzing SHARP VC-M36GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-M36GM. Wij hopen dat dit SHARP VC-M36GM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-M36GM te teleladen.


SHARP VC-M36GM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (597 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-M36GM (1049 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-M36GM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Is de huidige pagina bijvoorbeeld een pagina in het tekstgedeelte van het printerhoofdstuk, dan gaat u met deze knop naar de inhoudsopgave van het printerhoofdstuk. (2) Eén pagina terug knop Geeft de vorige pagina weer. (3) Eén pagina vooruit knop Geeft de volgende pagina weer. (4) Terug naar de laatst weergegeven pagina knop Geeft de webpagina weer die voor de huidige pagina werd weergegeven. · Mocht een knop niet verschijnen, zie dan Adobe Reader Help voor het weergeven van de knop. · Let op bij het afdrukken Als alle pagina's worden afgedrukt, worden ook de menupagina's van het menu "Ik wil. . . " afgedrukt. Wilt u alleen de pagina's afdrukken die uitleg over de functie bevatten, geef dan een paginabereik op. ii MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN Handleidingen in PDF-indeling (deze handleiding) De handleidingen in PDF-indeling bieden uitgebreide beschrijvingen van procedures voor gebruik van de machine in elke modus. Bekijk de PDF-handleidingen door ze te downloaden van de harde schijf van de machine. [. . . ] Het document dat verzonden moet worden, moet ingescand worden in een navraaggeheugenvak met F-code. Verzendingsverzoek (navraag) met behulp van een F-code De andere machine Subadres: Wachtwoord: AAAAAAAA XXXXXXXX De machine F-code navraaggeheugenvak Vaknaam: Subadres: Wachtwoord: BBBB AAAAAAAA XXXXXXXX Verzending Systeeminstellingen: F-Codegeheugenvak (pagina 6-108) (alleen webpagina) Dit wordt gebruikt om geheugenvakken (navraaggeheugen) te maken voor navraaggeheugenverzending met F-code. In elk vak wordt een naam voor het geheugenvak, een subadres en een wachtwoord geprogrammeerd. EEN DOCUMENT IN EEN GEHEUGENVAK SCANNEN VOOR NAVRAAGVERZENDING MET F-CODE Volg deze stappen om een document in een geheugenvak (Navraaggegheugen) te scannen voor navraagverzending met F-code. U kunt de toetsen op het display selecteren met de pijltoetsen en de [OK]-toets. Plaats het origineel. 1 Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat. Als het origineel afwijkt van de instelling van het formaat, stel dan het formaat van het origineel in. SCANFORMAAT EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (pagina 4-51) Speciale functies selecteren. 2 (1) Selecteer de toets [Spec. (2) Selecteer de toets [Geheugenvak]. SPECIALE FUNCTIES (pagina 4-70) 4-109 Inhoudsopgave FAX (1) Selecteer de toets [Dataopslag]. (1) Selecteer de toets [Navraaggeheugen]. VORIGE OK (2) Selecteer de toets [Dataopslag]. 3 (2) VORIGE OK Geheugenvak - Dataopslag Openbaar Vak Box Box 1 3 Box 2 VORIGE OK Selecteer het F-code navraaggeheugenvak. 4 VORIGE OK Geef het aantal navraagtijden op. Selecteer het gewenste aantal tijden. Selecteer de toets [Eenmaal] als u een document uit het geheugen wilt wissen nadat het verzonden is. Selecteer de toets [Onbeperkt] om een onbeperkt aantal navraagtijden toe te staan. 5 4-110 Inhoudsopgave FAX Selecteer de Afbeeldingsinstellingen en speciale functies. 6 · U kunt geen programma, timer-instelling, transactierapport en navraag selecteren. · Selecteer de toets [Geheugenvak Lijst] om terug te gaan naar het scherm van stap 4. Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT]. 7 Het scannen begint. · Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand. · Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. Wanneer het scannen voltooid is, plaats dan het volgende origineel en druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT]. De relay-machine draagt de kosten voor het verzenden van de fax naar alle ontvangende machines. · Wanneer faxen die met deze functie zijn doorgestuurd op de doorstuurbestemming worden afgedrukt, is het niet mogelijk om datum en tijd van ontvangst op de faxen af te drukken. ("Ontvangstdatum/-tijd afdrukken" is uitgeschakeld. ) Systeeminstellingen: F-Codegeheugenvak (pagina 6-108) (alleen webpagina) Dit wordt gebruikt om geheugenvakken relay-distributie te maken voor relay-distributie met F-code. In elk vak wordt een naam voor het geheugenvak, een subadres, een wachtwoord en de ontvangende machines geprogrammeerd. 4-115 Inhoudsopgave FAX U kunt de toetsen op het display selecteren met de pijltoetsen en de [OK]-toets. Plaats het origineel. 1 Leg het origineel met de bedrukte zijde omhoog in de invoerlade of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat. Als het origineel afwijkt van de instelling van het formaat, stel dan het formaat van het origineel in. SCANFORMAAT EN VERZENDFORMAAT OPGEVEN (pagina 4-51) (2) (3), (5) Voer het faxnummer van de bestemming in. VORIGE OK AAA AAA CCC CCC EEE EEE GGG GGG III III BBB BBB DDD DDD FFF FFF HHH HHH JJJ JJJ (1) Selecteer de toets [Adres] in het basisscherm. Zie "BASISSCHERM VAN DE FAXFUNCTIE" (pagina 4-8) voor de toets [Adres]. (2) Selecteer de sneltoets van de gewenste bestemming. Als de bestemming niet is opgeslagen in het adresboek, voert u het faxnummer in met de cijfertoetsen. Als subadres en wachtwoord op de sneltoets worden opgeslagen zijn de volgende deelstappen niet nodig. Ga naar stap 3. 2 (3) Selecteer de toets [Subadres]. "/" verschijnt. (4) Voer het subadres in via het numerieke toetsenbord. (5) Selecteer de toets [Subadres]. "/" verschijnt. (6) Voer een wachtwoord in via het numerieke toetsenbord. Als een wachtwoord is weggelaten in het geheugenvak van een andere machine, zijn (5) en (6) niet nodig. Druk op de toets [STARTEN ZWART-WIT]. Het scannen begint. · Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand. · Als u het origineel op de glasplaat scant, moet u pagina voor pagina scannen. [. . . ] Is het aangesloten USB-apparaat juist herkend? Oplossing Vraag aan uw dealer of het apparaat compatibel is met de machine. Met "USB-apparaatcontrole" in de systeeminstellingen kunt u controleren of het apparaat al dan niet kan worden herkend. Systeeminstellingen > "USB-apparaatcontrole" Als het niet wordt herkend, sluit u het opnieuw aan. Als de indeling van het USB-geheugen geen FAT32 is, wijzig de indeling dan naar FAT32 met uw computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-M36GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-M36GM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag