Gebruiksaanwijzing SHARP VC-FH30SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-FH30SM. Wij hopen dat dit SHARP VC-FH30SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-FH30SM te teleladen.


SHARP VC-FH30SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-FH30SM (9293 ko)
   SHARP VC-FH30SM annexe 1 (9293 ko)
   SHARP VC-FH30SM (4822 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-FH30SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VC-FH30SM NEDERLANDS NL 1- NL 39 FRANÇAIS F 1- F 39 D NL F VIDEOCASSETTENRECORDER VIDEOCASSETTERRECORDER MAGNÉTOSCOPE BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUEL D'UTILISATION G 16:9 WIDESCREEN G Hi-Fi STEREO NICAM/IGR G NEXTVIEW LINK G 6 HEAD LONG PLAY G VPS/PDC G POWERSAVE FEATURE G NTSC SIMPLE PLAYBACK G S-VHS PLAYBACK G SHARP SUPER PICTURE G AUTO TUNING G AUTO CLOCK G AUTO SORTING G CHILD LOCK DEUTSCH D 1- D 39 haben. Bei sorgfältiger Pflege ist für die gesamte Familie über Jahre hinweg Videospaß gewährleistet. Lesen Sie bitte dieses Betriebshandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Videorecorder in Betrieb nehmen. Urheberrecht G Audiovisuelles Material kann urheberrechtlich geschützte Werke enthalten, die nicht ohne Zustimmung des Copyright-Inhabers nicht aufgezeichnet werden dürfen. [. . . ] · Op het MENU verschijnen nu alle tijdinstellingen die u heeft ingevoerd. ingevoerd, om het menu van het scherm te laten verdwijnen. DAT UM P R 21/ 06 02 9 / 0 7 D0 3 --/-- ---/-- -S T ART 12: 00 21: 05 --:---:-- 1/ 2 S T OP 1 3 : 0 0 SP* 2 2 : 3 0 L P--:------:----- 13. Druk eenmaal op TIMER ON/OFF (AAN/UIT) om de VCR in de functie TIMER POWERSAVE of TIMER STANDBY te zetten. verschijnt op het display. OPMERKINGEN: · VPS/PDC is een signaal dat sommige televisiezenders uitzenden en dat de begin- en eindtijd van uw VCR-opname aanpast. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat de VCR nog steeds het hele programma opneemt als de uitzendtijd veranderd is. Het is ESSENTIEEL dat u de begintijd invoert die in uw programmablad is aangegeven; de VCR gebruikt deze informatie namelijk om het VPS/PDC-signaal te herkennen dat bij uw programma hoort. Als de videoband wordt uitgeworpen wanneer de VCR probeert op te nemen, is het wisbeveiligingslipje verwijderd. Als u nog meer opnames wilt maken, keert de VCR terug naar TIMER POWERSAVE of TIMER STANDBY. · · · NL-15 BASISBEDIENING EEN TIMEROPNAME INSTELLEN EEN OPNAME CONTROLEREN, WIJZIGEN EN ANNULEREN CONTROLEREN VAN EEN OPNAME 1. Druk op TIMER ON/OFF (AAN/UIT) om de functie TIMER POWERSAVE/TIMER STANDBY te verlaten. MENUSCHERM T I ME R MOD E I NS TAL LAT I E 2. Op het display verschijnen alle timeropnames uit het geheugen van de VCR. U kunt de instellingen controleren en deze wijzigen of annuleren. SET : K I ES : DRUK I N ME NU : E X I T · · WIJZIGEN VAN EEN OPNAME 1. Volg stap 1 tot 4 van CONTROLEREN VAN EEN OPNAME. DAT UM 21/ 06 --/---/---/-PR 02 ---S T ART 12: 00 --:---:---:-- 2. Als u een timeropname wilt wijzigen, drukt u op [ / ] om de opname te markeren en vervolgens op SET (INSTELLEN). 1/ 2 S T OP 1 3 : 0 0 SP* --:------:------:----- 3. Druk op [ / ] om de te wijzigen instelling te markeren en corrigeer deze. Wanneer u alle correcties heeft ingevoerd, MENU. ANNULEREN VAN EEN OPNAME 1. Volg stap 1 tot 4 van CONTROLEREN VAN EEN OPNAME. DAT UM 21/ 06 --/---/---/-PR 02 ---S T ART 12: 00 --:---:---:-1/ 2 S T OP 1 3 : 0 0 SP* --:------:------:----- 2. Als u een timeropname wilt annuleren, drukt u op [ / ] om de te annuleren opname te markeren en vervolgens op CLEAR (UITWISSEN). 3. OPMERKING: · Vergeet niet, als u programma's wilt opnemen, op de toets TIMER ON/OFF (AAN/ UIT) te drukken om de VCR terug te zetten in de functie TIMER POWERSAVE of TIMER STANDBY. NL-16 GEAVANCEERDE BEDIENING AUDIO EN UW VCR Deze VCR kan stereogeluid weergeven als hij aangesloten is op een stereotelevisietoestel met een scartkabel , of op audioapparatuur die is aangesloten met audiofonokabels. U kunt de geluidsuitvoer van de VCR regelen met de toets AUDIO OUT(GELUID SWEERGAVE) van de afstandsbediening. Als u de geluidsuitvoer wilt veranderen, kunt u de toets AUDIO OUT(GELUID SWEERGAVE) als volgt gebruiken: · · Druk eenmaal op AUDIO OUT(GELUID SWEERGAVE). Als u een vierde maal op AUDIO OUT(GELUID SWEERGAVE) drukt, hoort u normaal stereogeluid. L en R verschijnen op het display van de VCR. · · NICAM/IGR HI-FI STEREOGELUID Uw VCR kan programma's met NICAM- of IGR-geluid ontvangen en opnemen (in de fabriek is NICAM ingesteld op AUTO). [. . . ] · Druk op de toets TIMER ON/OFF (AAN/UIT) om de timer uit te schakelen. · Beveiliging werkt: trek gedurende 2 uur de stekker van de VCR uit het stopcontact. · Pas het spoor aan met behulp van de toetsen CHANNEL / (KANAAL). · Kijk na of de VCR met een SCART kabel op een stereo televisietoestel is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-FH30SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-FH30SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag