Gebruiksaanwijzing SHARP VC-FH30GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-FH30GM. Wij hopen dat dit SHARP VC-FH30GM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-FH30GM te teleladen.


SHARP VC-FH30GM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8348 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-FH30GM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] INHOUDSOPGAVE VOOR INGEBRUIKNAME VAN UW VCR Belangrijke opmerkingen over uw VCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Uitpakken van de accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 INSTALLATIE VAN UW VCR De kabels aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Het televisietoestel afstemmen op de VCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op SET (INSTELLEN) om uw keuze te bevestigen. SET : K I ES : DRUK I N ME NU : E X I T · · Op het display verschijnen alle timeropnames uit het geheugen van de VCR. U kunt de instellingen controleren en deze wijzigen of annuleren. WIJZIGEN VAN EEN OPNAME 1. Volg stap 1 tot 4 van CONTROLEREN VAN EEN OPNAME. DAT UM 21/ 06 --/---/---/-PR 02 ---S T ART 12: 00 --:---:---:-- 2. Als u een timeropname wilt wijzigen, drukt u op [ / ] om de opname te markeren en vervolgens op SET (INSTELLEN). 1/ 2 S T OP 1 3 : 0 0 SP* --:------:------:----- 3. Druk op [ / ] om de te wijzigen instelling te markeren en corrigeer deze. 4. Wanneer u alle correcties heeft ingevoerd, drukt u op SET (INSTELLEN) en vervolgens op MENU. ANNULEREN VAN EEN OPNAME 1. Volg stap 1 tot 4 van CONTROLEREN VAN EEN OPNAME. DAT UM 21/ 06 --/---/---/-PR 02 ---S T ART 12: 00 --:---:---:-1/ 2 S T OP 1 3 : 0 0 SP* --:------:------:----- 2. Als u een timeropname wilt annuleren, drukt u op [ / ] om de te annuleren opname te markeren en vervolgens op CLEAR (UITWISSEN). 3. OPMERKING: · Vergeet niet, als u programma's wilt opnemen, op de toets TIMER ON/OFF (AAN/ UIT) te drukken om de VCR terug te zetten in de functie TIMER STANDBY. NL-16 GEAVANCEERDE BEDIENING AUDIO EN UW VCR Deze VCR kan stereogeluid weergeven als hij aangesloten is op een stereotelevisietoestel met een scartkabel , of op audioapparatuur die is aangesloten met audiofonokabels. U kunt de geluidsuitvoer van de VCR regelen met de toets AUDIO OUT(GELUID SWEERGAVE) van de afstandsbediening. Als u de geluidsuitvoer wilt veranderen, kunt u de toets AUDIO OUT(GELUID SWEERGAVE) als volgt gebruiken: · · Druk eenmaal op AUDIO OUT(GELUID SWEERGAVE). Als u een vierde maal op AUDIO OUT(GELUID SWEERGAVE) drukt, hoort u normaal stereogeluid. L en R verschijnen op het display van de VCR. · · IGR HI-FI STEREOGELUID Uw videorecorder kan IGR-geluid ontvangen en opnemen. De videorecorder is normaal gesproken zodanig ingesteld dat IGR-geluid mogelijk wordt wanneer dit aanwezig is op het otvangende signaal. Als dit niet het geval is, schakelt de videorecorder automatisch over op ontvangst van het mono-signaal. OPMERKINGEN: · · Als op de band die wordt weergegeven geen geluid is opgenomen op Hi-Fi sporen, verschijnen L en R niet op het display. Als de band "krakende" of "ploffende" geluiden bevat, kunt u de geluidskwaliteit verbeteren door het spoor met behulp van CHANNEL (KANAAL) / te stellen. Als de kwaliteitsproblemen lang aanhouden, selecteert de VCR automatisch het monospoor en hoort u monogeluid. bij · NL-17 GEAVANCEERDE BEDIENING AUDIO EN UW VCR AANSLUITEN VAN AUDIOAPPARATUUR In de afbeelding hieronder kunt u zien hoe de VCR op audioapparatuur aangesloten moet worden. Als de apparatuur op deze manier aangesloten is, kunnen de luidsprekers stereogeluid weergeven. BESTAANDE ANTENNE KABEL ACHTERKANT VAN DE TELEVISIE RF AANSLUITKABEL LINE2(II) IN /DECODER CANAL PLUS /L2(II) LINE1(I)IN /OUT SON/VIDEO (L1/I) AERIAL IN AUDIO-UITGANG L en R AUDIO FONO KABELS RF UITGANG + VERSTERKER NL-18 GEAVANCEERDE BEDIENING WEERGAVE VAN EEN VIDEOBAND DE OVERGEBLEVEN BANDLENGTE CONTROLEREN Wanneer u een videoband in de VCR voert, kan deze automatisch berekenen hoeveel ruimte, in uren en minuten, er nog op de band is. Dit is nuttig om te bepalen of er voldoende vrije ruimte is op de band om een opname te maken. Tijdens de weergave van een videoband wordt automatisch berekend hoeveel resterende band er nog is. Druk op DISPLAY op de afstandsbediening totdat "R" verschijnt op het display van de VCR. [. . . ] Het display werkt niet. MOGELIJKE OORZAAK/OPLOSSING · De videorecorder is wellicht op de modus ENERGIEBESPARING ingesteld. Druk op de toets STOP ( ) om de videorecorder in te schakelen en druk dan gelijktijdig op de MENU en CHANNEL (KANAAL) -toetsen op de voorzijde van de videorecorder en houd deze 10 seconden lang ingedrukt. Ga nu verder vanaf stap 1 HET TELEVISIETOESTEL OP DE VIDEORECORDER INSTELLEN. · Raadpleeg de handleiding van uw TV voor de juiste instelling van de TV. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-FH30GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-FH30GM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag