Gebruiksaanwijzing SHARP VC-D806S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-D806S. Wij hopen dat dit SHARP VC-D806S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-D806S te teleladen.


SHARP VC-D806S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2021 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-D806S (2622 ko)
   SHARP VC-D806S (2622 ko)
   SHARP VC-D806S OPERATION MANUALDE (2622 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-D806S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De AC contactdoo s moet in de nabijhei d van de apparatuur genstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn. Het CE merklabel is bevestigd aan de apparatuur zodat de hierboven beschreven richtlijnen op de machine kunnen worden toegepast. (Deze regel is niet van toepassing in landen waar de hierboven beschreven richtlijnen niet zijn vereist. ) WAARSCHUWING: Dit is een klasse A product. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen. Garantie Hoewel er alles aan werd gedaan om deze gebruiksaanwijzing zo nauwkeurig en nuttig mogelijk te maken, kan de firma Sharp niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Alle informatie in de gebruiksaanwijzing kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. [. . . ] De verschuivingfactor kan worden ingesteld van 0 mm tot 20 mm in stappen van een mm (0" tot 1" in stappen van (1/8"). ) de [OK] 4 Tip op functies speciale toets in het scherm U keert terug naar het hoofdscherm van de kopieermodus. Informatie over de onderstaande stappen Zie pagina's 4-7 tot en met 4-10 als de automatische origineelinvoer wordt gebruikt. Zie pagina's 4-11 tot en met 4-13 als de glasplaat wordt gebruikt. Tip op de [ANNULEREN] toets in het instelscherm van de kantlijnverschuiving om de functie kantlijnverschuiving te annuleren. 2 Selecteer de richting van de kantlijnverschuiving. Tip op een kantlijnrichting toets om rechts of links te selecteren. De geselecteerde toets wordt gemarkeerd. RECHTS LINKS 5-3 SPECIALE FUNCTIES Wissen De wisfunctie wordt gebruikt om schaduwen op kopien vanaf boeken of andere dikke originelen te wissen. De standaardinstelling voor de wisbreedte is ongeveer 10 mm (1/2"). OPMERKING De begininstellingen voor de wisbreedte kunnen worden gewijzigd in de key-operatorprogramma's naar een waarde van 0 tot 20 mm (0" tot 1"). (Pagina 15 van het Handboek voor de hoofdoperator) Origineel Kopie RAND WISSEN Schaduwen rondom de kantlijnen van kopien vanaf boeken of dikke originelen kunnen worden gewist. RAND+MIDDEN WISSEN Verwijdert schaduwlijnen die worden veroorzaakt door de ruggen van gebonden documenten. MIDDEN WISSEN Verwijdert schaduwlijnen rondom de kantlijnen van kopien en schaduwlijnen in het midden. Om het scherm voor de speciale functies te openen. . . Zie "Algemene procedure voor het gebruik van de speciale functies" op pagina 5-2. 3 Stel de gewenste wisfactor in en tip op de [OK] toets. ANNULEREN RAND OK 1 Tip op de [WISSEN] toets in het scherm speciale functies. Het instelscherm voor wissen verschijnt. Ook het icoon voor wissen ( ) verschijnt links bovenaan op het scherm om aan te geven dat de functie is ingeschakeld. 10 (0 mm 20) FUNCTIES KANTLIJN RSCHUIVING Gebruik de en toetsen om de wisbreedte in te stellen van 0 mm tot 20 mm (0" tot 1") in stappen van 1 mm (1/8"). WISSEN BOEK BINDKOPIE OPDRACHT SAMENSTEL. TAN KO de [OK] 4 Tip op functies. speciale toets in het scherm U keert terug naar het hoofdscherm van de kopieermodus. Linker rug 1 2 U kunt kiezen uit rug links (omslaan van rechts naar 3 4 links) of rug rechts (omslaan van links naar rechts). 5 6 Eerste pagina 7 Vier originelen worden op n vel papier 8 gekopieerd. Afhankelijk van het aantal originelen Originelen (2-zijdig) kunnen er automatisch blanco pagina's aan het 2 4 eind worden geplaatst. 6 Rechter rug 8 Wanneer er een zadelsteek afwerkingseenheid is 1 genstalleerd kunnen de kopien in tween worden 3 Eerste pagina 5 gevouwen en op de vouw worden geniet. Zie "Algemene procedure voor het gebruik van de speciale functies" op pagina 5-2. 3 Selecteer de inbindpositie (rug links of rug rechts). RUG LINKS RUG RECHTS KAF de [INBINDKOPIE] 1 Tip op speciale functies. scherm SPECIAL MODES KANTLIJN VERSCHUIVING WISSEN toets in het INBINDKOPIE OPDRACHT SAMENSTEL. Het scherm voor INBINDKOPIE verschijnt. Ook het icoon voor Inbindkopie ( ) verschijnt links bovenaan op het scherm om aan te geven dat de functie is ingeschakeld. Volg de stappen 4 tot en met 12 hieronder als u een ander papiertype als omslag wilt invoegen. Ga door naar stap 8 en verder op de volgende pagina als u geen omslag wilt invoegen. 2 Voer het aantal te kopiren originelen in: 1zijdig of 2-zijdig. ORIGINEEL 1-ZIJDIG 2-ZIJDIG 4 Tip op de [KAFTINST. ] toets. ANNULEREN OK Selecteer de [2-ZIJDIG] toets als u een 2-zijdig origineel wilt scannen met behulp van de automatische origineelinvoer. S RUG RECHTS KAFTINST. 5-6 SPECIALE FUNCTIES of u of niet 5 Selecteer("JA" wel"NEE"). op de kaft wilt kopiren of AFDRUKKEN OP KAFT JA NEE het origineel in de 9 Plaatsde glasplaat. (pagina origineelinvoer of op 4-3) ervan dat het gewenste 10 Verzeker u automatisch is geselecteerd op papierformaat basis van het origineelformaat. Selecteer het gewenste papierformaat en tip op de [AUTO IMAGE] toets om A3 AUTO een ander papierformaat PAPIERFORMAAT in te stellen. De juiste kopieerfactor wordt 100% automatisch geselecteerd KOPIEERFACTOR op basis van het origineelformaat en het papierformaat. [. . . ] 2\1-10, 2-15 Totaal aantal originelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3, 2-4, 2-10, 2-16, 4-20, 5-22 Transparante insteekvellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5, 5-2, 5-22 U Uitvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8, 3-9, 3-16, 3-18, 4-9, 4-12 Uitvoerlade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9, 1-11, 3-2 Uitvoerlade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Universele lade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9, 1-11, 2-3, 2-8 V Vastgelopen nietjes verwijderen. . . . . 3-11, 3-20 tot 3-21 Vergroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-D806S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-D806S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag