Gebruiksaanwijzing SHARP VC-BS97GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-BS97GM. Wij hopen dat dit SHARP VC-BS97GM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-BS97GM te teleladen.


SHARP VC-BS97GM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3789 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-BS97GM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel overeenkomstige maatregelen treffen. Bij de modellen voor sommige landen zijn de posities van de netschakelaar (POWER) aangegeven met "I" en " " in plaats van "ON" en "OFF". Het " " symbool bij de netschakelaar betekent dat het kopieerapparaat standby staat en niet volledig van het lichtnet is losgekoppeld. [. . . ] FORMAAT VOOR HANDINVOER GEBRUIKSKLAAR. OK EXTRA FORMAAT X Y ORIGINEELFORMAAT GEBRUIKSKLAAR. OK EXTRA FORMAAT X Y ORIGINEELFORMAAT 330 110 STOPPEN OK 297 210 (139~432) mm (100~297) mm AUTOM. FORMAAT VOOR HANDINVOER 5 STOPPEN (139~432) mm (100~297) mm OK Stel het origineelformaat in op het ORIGINEELFORMAATtabblad en/of het papierformaat op het FORMAAT VOOR HANDINVOER-tabblad. q Stel iedere X (horizontale) richting en Y (verticale) richting in met behulp van de en toetsen. FORMAATVASTSTELLING INSCHAKELEN. " aankruisvakje op een van de tabbladen is aangekruist, zal de formaatvaststellingsfunctie worden ingeschakeld. In dat geval worden de "X" en "Y" toetsen en de en toetsen grijs en kunnen niet worden bediend. q AUTOM. FORMAAT VOOR HANDINVOER GEBRUIKSKLAAR. OK EXTRA FORMAAT X Y ORIGINEELFORMAAT STOPPEN (139~432) mm (100~297) mm OK AUTOM. FORMAAT VOOR HANDINVOER 3-37 BEELDBEWERKINGSFUNCTIES I 6 Druk op de bovenste "OK" toets op de interactieve display. OK STOPPEN HOOFDSTUK3 SPECIALE FUNCTIES Beeldbewerkingsfuncties OK 330 A4 A3 B4 (139~432) mm 7 AUTO IMAGE 100% KOPIEERFACTOR Druk op de "AUTO IMAGE" toets op de interactieve display. q Zie bladzijde 2-11 voor informatie over de AUTO IMAGE-functie. Y-110 RFORMAAT 1 4 7 ACC. # 2 5 8 0 3 6 CA 8 CC Voer het gewenste aantal te maken kopieën in met behulp van de cijfertoetsen en druk op de KLEURENKOPIE START-toets ( ) of op de ZWARTWITKOPIE START-toets ( ). q 9 P Het EXTRA FORMAAT instelscherm wordt gesloten en het basisscherm wordt afgebeeld. 3-38 HOOFDSTUK 4 VERBRUIKSMATERIALEN Dit hoofdstuk beschrijft de verbruiksmaterialen voor dit kopieerapparaat, zoals kopieerpapier en toner. q q q q KOPIEERPAPIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 4-2 4-2 4-5 4-8 4-9 HOOFDSTUK4 4-1 KOPIEERPAPIER Type en formaat kopieerpapier Formaat Papierladen A5-formaat tot A3-formaat A6-formaat tot A3W-formaat Gewicht 60 tot 105 g/m2 Capaciteit (80 g/m2) 500 vellen Speciaal papier Handinvoer 60 tot 200 g/m2 50 vellen Transparanten, en papier met een gewicht van 176 g/m2 of 200 g/m2. q Voor de beste resultaten gebruikt u uitsluitend kopieerpapier aanbevolen door SHARP. HOOFDSTUK4 VERBRUIKSMATERIALEN Kopieerpapier Kopieerpapier bijvullen Wanneer zich geen kopieerpapier in de gekozen papierinvoerbron bevindt, zal "OPEN PAPIERLADE EN VUL KOPIEERPAPIER BIJ. " op de mededelingendisplay worden afgebeeld. Wanneer een gekozen papierinvoerbron niet of niet juist is aangebracht, zal de mededeling "DUW PAPIERLADE IN KOPIEERAPPARAAT TOTDAT DEZE WORDT VERGRENDELD. " op de mededelingendisplay worden afgebeeld. Breng de papierinvoerbron aan of duw deze stevig naar achteren op de plaats. Voor de beste resultaten gebruikt u uitsluitend kopieerpapier aanbevolen door SHARP. 4-2 KOPIEERPAPIER Bijvullen van papier in de papierladen 1 Til de papierlade voorzichtig op en trek deze naar buiten. HOOFDSTUK4 2 Gebruik uitsluitend kopieerpapier dat voldoet aan de specificaties van Sharp en volg de instructies met betrekking tot het uitwaaien en bijvullen van het kopieerpapier. VERBRUIKSMATERIALEN Kopieerpapier Maximumhoogte-lijn q De papierlade kan 500 vellen kopieerpapier bevatten. Vul geen kopieerpapier bij tot boven de maximumhoogte-lijn. 3 Duw de papierlade stevig terug in het kopieerapparaat. 4-3 KOPIEERPAPIER Veranderen van het formaat kopieerpapier in de papierlade 1 Til de papierlade voorzichtig op en trek de papierlade naar buiten totdat deze stopt. 2 HOOFDSTUK4 VERBRUIKSMATERIALEN Kopieerpapier Stel de papierformaat-indicator in op het papierformaat dat u wilt bijvullen. q Schuif de papierformaat-indicator naar rechts of links overeenkomstig het formaat kopieerpapier. Papierformaat-indicator 3 Linker geleider Maximumhoogte-lijn Knijp in de vergrendeling van de voorgeleider en de linker geleider en stel de geleiders in. q Schuif de voorgeleider en de linker geleider en stel deze in op de breedte en lengte van het kopieerpapier. Voorgeleider 4 Vul kopieerpapier bij in de papierlade. Papierformaatmarkering 5 6 Plaats de papierformaatmarkering in de voorkant van de papierlade. q De papierformaatmarkering heeft drie kanten. Op de verpakking van de Sharp toner staat het origineel onderdeel logo. GENUINE SUPPLIES Fotogeleidende drum Het VC-BS97GM kopieerapparaat is voorzien van een geavanceerde procesbesturingstechniek die de uniformiteit van de kopieerkwaliteit verbetert. Met deze procesbesturingstechniek wordt een constante kopiekwaliteit verkregen gedurende de gehele levensduur van de fotogeleidende drum doordat automatisch gecompenseerd wordt voor veranderingen in de karakteristieken van de drum als gevolg van slijtage, een veelvuldig herhaalde bedieningswijze en de omgevingsomstandigheden. De automatische bijstellingen worden gemaakt op basis van de signalen van een sensor die de reflectieeigenschappen van de drum waarneemt. WAARSCHUWING Dit procesbesturingssysteem vereist het gebruik van een fotogeleidende drum met een speciaal reflecterend gedeelte (aanbevolen Sharp originele fotogeleidende drum) om kopieën met een lage beelddichtheid te beschermen tegen onvoldoende procesbesturing en eventuele beschadiging aan het kopieerapparaat. Wanneer u een andere drum gebruikt, kan het procesbesturingssysteem niet juist werken. HOOFDSTUK4 VERBRUIKSMATERIALEN Opslag van verbruiksmaterialen Juiste opslag 1 Kies voor opslag van de verbruiksmaterialen een plaats die: q q q schoon en droog is, een gelijkmatige temperatuur heeft, niet blootgesteld is aan direct zonlicht. 2 Laat tijdens opslag het kopieerpapier in de verpakking en leg de pakken kopieerpapier plat. q Wanneer het kopieerpapier buiten de verpakking wordt opgeslagen of de pakken rechtop worden geplaatst, is het mogelijk dat het kopieerpapier krult of vochtig wordt, waardoor papierstoringen zullen worden veroorzaakt. 4-9 HOOFDSTUK 5 IN GEVAL VAN STORINGEN Dit hoofdstuk beschrijft hoe u vastgelopen originelen en kopieerpapier kunt verwijderen en geeft oplossingen voor andere veel voorkomende storingen van het kopieerapparaat. 5-13 q q q q HOOFDSTUK5 5-1 OPHEFFEN VAN PAPIERSTORINGEN Wanneer een papierstoring optreedt, zal het kopieerapparaat stoppen. " zal tezamen met een papierstoringplaats-aanduiding op de interactieve display worden afgebeeld. Druk indien gewenst op de INFORMATIE-toets ( ) voor meer gedetailleerde informatie. Wanneer vastgelopen kopieerpapier tijdens het verwijderen per ongeluk scheurt, let u er goed op alle papiersnippers te verwijderen. Wees voorzichtig de fotogeleidende drum of de coronadraden niet te beschadigen. Controleer eerst de papierstoringplaatsen. Voor papierstoringen in de los verkrijgbare sorteer/ nieteenheid, zie bladzijde 7-13. [. . . ] Druk op de "STOPPEN" toets om het afdrukken voortijdig af te breken. De "PRINTER" toets en de "ALLE K-O-PR. 'S" toets worden gebruikt wanneer een los verkrijgbare printermogelijkheid is aangebracht. Deze gegevenslijst zal in het Engels worden afgedrukt. 8-31 KEY-OPERATOR-PROGRAMMA'S Automatisch kleuren kalibreren De automatisch kleuren kalibrerenfunctie maakt het automatisch corrigeren van de kleurafstelling mogelijk wanneer de kleurgraderingen zijn verlopen. OPMERKING: Het is mogelijk dat de kleurgraderingen niet voldoende worden gecorrigeerd door deze functie slechts eenmaal uit te voeren. Indien dit het geval is, kan het noodzakelijk zijn de functie nogmaals uit te voeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-BS97GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-BS97GM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag