Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A60SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A60SM. Wij hopen dat dit SHARP VC-A60SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A60SM te teleladen.


SHARP VC-A60SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1321 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A60SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Active las casillas de verificación de las listas donde desea deshabilitar la impresión y pulse la tecla [OK]. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. Zur Freigabe aller gespeicherten Druckaufträge, die gesperrt sind, berühren Sie die Taste [FREIGABE] im Bildschirm "VERRIEGELUNG DER DATENMANIPULATION IM HALTEMODUS FREIGEBEN". [. . . ] Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt opgegeven gaat u door met stap 4 op pagina 3-8 van de "GEBRUIKSAANWIJZING (voor printer)". In dit gedeelte worden de key-operatorprogramma's betreffende de beveiligingsfunctie uitgelegd, die de hoofdoperator gebruikt voor de gegevensbeveiligingskit. In de volgende uitleg is ervan uitgegaan dat de machine de printer-, fax- en netwerkscannerfunctie heeft. Volg de procedure op pagina 4 en 5 van het handboek voor de hoofdoperator om de instellingen in de key-operatorprogramma's te configureren. Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, is het gedurende 5 minuten niet mogelijk de hoofdoperatorcode in te voeren als driemaal achtereen een onjuiste hoofdoperatorcode is ingevoerd. Een uitleg van deze instellingen vindt u op de volgende pagina's. Wanneer u de gegevensbeveiligingskit installeert, wordt de toets [BEVEILIGINGSINSTELLINGEN] toegevoegd aan het menuscherm van het keyoperatorprogramma. Druk op de toets rechts onder in het scherm om naar het volgende scherm te gaan. Met dit programma kunt u alle gegevens wissen uit het geheugen en de vaste schijf van de machine. Bedenk wel dat de volgende soorten gegevens met dit programma niet worden gewist. met het programma "WIS ALLE ADRESBOEKGEGEVENS/GEGEVENS VAN VERZONDEN AFB. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd is, wordt de machine tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld. U kunt een nummer tussen 1 en 7 opgeven voor het aantal malen dat het wissen van de gegevens wordt herhaald wanneer u "VOLL. Druk op de toets [AANTAL KEREN DAT HET WISSEN VAN GEGEVENS WORDT HERHAALD] en stel de gewenste waarde in met de toets of . (Zie "Over de instelling van het aantal herhalingen" op pagina 8 van deze handleiding. Met dit programma worden automatisch alle gegevens in de machine gewist wanneer u de hoofdschakelaar inschakelt. U kunt de volgende mogelijkheden selecteren om gegevens te wissen: "VOLLEDIG GEHEUGEN", "DATAGEBIED VOOR VERWERKING VAN OPDRACHTEN (INCLUSIEF VASTGEHOUDEN AFDRUKGEGEVENS)", "TAAKSTATUS LIJST VAN UITGEVOERDE TAKEN". Selecteer de selectievakjes van de gegevens die u automatisch wilt laten wissen wanneer de hoofdschakelaar wordt aangezet. Nadat u de te wissen gegevens hebt geselecteerd, drukt u op de toets [OK]. OPMERKING Wanneer er een beeldverzendtaak is opgeslagen (fax, netwerkscanner of internetfax)*, wordt deze niet automatisch gewist wanneer de machine wordt ingeschakeld. * Dit geldt ook voor ontvangen faxen en internetfaxen die nog niet zijn afgedrukt. Het geldt echter niet voor de gegevens in een faxgeheugenbox (behalve vertrouwelijk geheugenbox). [. . . ] Dit programma kan alleen gebruikt worden als er vastgehouden afdrukopdrachten zijn die worden vergrendeld omdat een onjuiste pascode werd ingevoerd. Geef alle vergrendelde vastgehouden afdrukopdrachten vrij door te drukken op de toets [OPHEFFEN] in het scherm "VERGRENDELING MANIPULEREN VASTGEHOUDEN AFDRUKGEG. Zijn er geen vergrendelde opdrachten, dan wordt de toets [VERGRENDELING MANIPULEREN VASTGEHOUDEN AFDRUKGEG. Als u de beveiligingsfunctie aanvankelijk wilt inschakelen moet u met een keyoperatorprogramma de productsleutel (wachtwoord) invoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A60SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A60SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag