Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A58SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A58SM. Wij hopen dat dit SHARP VC-A58SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A58SM te teleladen.


SHARP VC-A58SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1814 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A58SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kleine tekens en fijne tekeningen met dunne lijnen kunnen duidelijk warden afgedrukt. De vereisten voor hardware en software controleren U hebt de volgende hardwareen softwarenodig als u hetptihf~}s· Computar die is uitgerust met een bi-directionele parallelie interface en een cd-ram-station. Het printerstuurprogramma dat bij dit product wordt geleverd, kan niet warden gebruikt ender Windows NT 3. Andsre besturingsprogramma's die hlervocr niet zijn , 'Alg'u esn'ged~~ltevatdlet geheLgen'van"de ~o-rrip, LJterge~ruikr~IS, e~n R~Mstation, wordt mogelijk niet de jUistsi hoeveelheid- geheugenl aan Het Controleer eerst het volgende Sluit eerst alle andere toepassingen at voordat u het printerstuurprogramma installeert. [. . . ] als u het printerstuurprogramma in de standaarddirectory wilt instal1eren , klik U op de knop Volgende. Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt aangegeven welke prlnterpoort wordt gebruikt. Controleer of het keuzerondje Ja is qeselecteerd om aan te geven dat u deze printer als standaardprinter wilt gebruiken. In dit bestand vindt u de meeet recente informatie over het printerstuurprogramma. Tees earst het bestand'ieesrhij" in'de'groep van het':prtntersturirproqramma voordat u afdrukopdrachten vanuit anderet6ep~:s'sjn'ge:t'l haarde printer stuurt, In de volgende stappen wordt besohreven hoe u gegevens afdrukt. Lees de beschrijving over het afdrukken in de bedieningshandleiding van de toepassing die u gebruikt . ⷠVoordat u de printer kunt gebruiken, moet u eerst het printerstuurprogramma installeren dat bij de printer is geleverd. Als deze software eenmaal is geTnstal1eerd, kunt u het afdrukken van uw docurnenten beheren vanuit het printerstuurprogramma dat op het beeldscherm verschijnt. Als u meerdere printers gebruikt en u wilt de inste11ingen wijzigen van de printer die u wilt gebruiken, moet u dit doen vanuit Configuratiescherm. Deze printer kan niet worden gebruikt in combinatie met andere GD1~printers of printers die gebruik maken van het Windows Printing System. Raadpleeg voor rneer informatie het gedeelte ANDERE, GEi'NSTALLEERDE PRINTERSTUURPROGRAMMA'S GEBRUIKEN ap pagina 98. (standaardinstel1ing: Papierlade) Hier geeft u aan op welk paplertorrnaat maet warden afgedrukt. (standaardinstelling: letterof A4, afhankelijk van het landof de regia) Hier geeft u het aantal kolommen op in een regel in de breedterichting van papier van het farmaat A4, (standaardinstelling:77 kolommen) Hier geeft u het aantal regels per pagina op. (standaardinstelling: 60 regels of 64 regels, afhankelijk van het land of de regio) Hier geeft u aan welke lettertypen voor het afdrukken moeten worden gebruikt. (standaardinstelling: Courier Regular) Hier geeft u de tekengrootte voor het lettertype op. (standaardlnstelling: 10 CPI) Hier geeft u aan welk symbool voor het atdrukken moet worden gebruikt. Op dit tabblad wardt weergegeven welk printerstuurprogramma is ge'lnstalleerd en krijgt u informatie over auteursrechten. U kunt afdrukken vanuit een MS-DOS-toepassing die is gestart vanaf de Windows. Deze printer kan alleen afdrukkenvanuit toepassinqen die worden'ultqevoerd vanaf de MS-DOS-prompt in Windows. Wijs Programma's en SHARP Al~800 Series aan en klik vervolpens , . Als deze printer bij deprlrrtennstelllnqen van de toepassinq nlet in de Iijst van printers voorkomt, selecteert u een compatibele PCL4-printer. "Kopleerapparaat" in de kolom" Zie pagina:" geeft aan dat u in de handleiding van het kopieerapparaat meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. [. . . ] Bestel een nieuwe drumpatroon en vervang de Dude spoedig door een nleuwe. U kunt niet verder afdrukken totdat u de huidige drurnpatroon heeft vervangen door een nteuwe cartridge. U kunt niet verder afdrukken totdat het vastgelopen papier is verwljderd. Controleer dat de aan-zultachakelaaraan staat en de printerkabel goed is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A58SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A58SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag