Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A40SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A40SM. Wij hopen dat dit SHARP VC-A40SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A40SM te teleladen.


SHARP VC-A40SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1099 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A40SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Is de huidige pagina bijvoorbeeld een pagina in het tekstgedeelte van het printerhoofdstuk, dan gaat u met deze knop naar de inhoudsopgave van het printerhoofdstuk. (2) Eén pagina terug knop Geeft de vorige pagina weer. (3) Eén pagina vooruit knop Geeft de volgende pagina weer. (4) Terug naar de laatst weergegeven pagina knop Geeft de webpagina weer die voor de huidige pagina werd weergegeven. · Mocht een knop niet verschijnen, zie dan Adobe Reader Help voor het weergeven van de knop. · Let op bij het afdrukken Als alle pagina's worden afgedrukt, worden ook de menupagina's van het menu "Ik wil. . . " afgedrukt. Wilt u alleen de pagina's afdrukken die uitleg over de functie bevatten, geef dan een paginabereik op. ii MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN Handleidingen in PDF-indeling (deze handleiding) De handleidingen in PDF-indeling bieden uitgebreide beschrijvingen van procedures voor gebruik van de machine in elke modus. Bekijk de PDF-handleidingen door ze te downloaden van de harde schijf van de machine. [. . . ] Ontvangst Faxgeheugen:100% Verzenden Internetfax Origineel Belichting Resolutie Spec. Functies Faxen Scannen: Auto Standaard Auto USB-geh. scan Zenden: PC scan Auto 4-123 Inhoudsopgave FAX SCHERM OPDRACHTWACHTRIJ EN SCHERM UITGEVOERDE OPDRACHTEN Het opdrachtstatusscherm bestaat uit twee schermen: het scherm opdrachtwachtrij waarin gereserveerde opdrachten en de opdracht in uitvoering worden weergegeven, en het scherm uitgevoerde opdrachten. Wissel tussen de twee schermen door op onderstaande selectietoets (2) van het opdrachtstatusscherm te drukken. Adres Rondzenden0001 0123456789 AAA AAA BBB BBB Rondzenden Scan naar Tijd Faxopdracht Pagina Status Opdr. Wachtr 1 1 Voltooid Internetfax Afdrukopdr. Adres Rondzenden0001 Scan naar Starttijd Het scherm voor voltooide opdrachten (1) Faxopdracht Pagina Status Opdr. Wachtr 1 1 Voltooid Internetfax 10:00 04/01 020/003 Verbinden 10:05 04/01 000/004 Wachten 10:22 04/01 000/004 Wachten 10:30 04/01 000/010 Wachten 10:33 04/01 000/010 Wachten 10:00 04/01 010/003 NG000000 10:05 04/01 001/001 Verzenden OK 10:22 04/01 004/004 Verzenden OK 10:30 04/01 010/010 Verzenden OK (2) Rondzenden0002 CCC CCC 0123456789 (2) Details Prioriteit Stop. /Wis. (3) (4) (5) (9) (6) Scherm Opdrachtwachtrij Details (7) (8) Oproep (6) (1) Modus selectietabs Gebruik deze tabs om het opdrachtstatusscherm van elke modus te selecteren (2) Selectietoets van opdrachtstatusscherm Druk op deze toets om te wisselen tussen het scherm opdrachtwachtrij en het scherm uitgevoerde opdrachten. (3) [Details]-toets in het scherm opdrachtwachtrij Dit geeft gedetailleerde informatie over een distributie verzendopdracht of een navraagopdrachtenreeks die gereserveerd of in uitvoering is. Selecteer de toets van de gewenste opdracht in het scherm opdrachtwachtrij (6) en druk op [Details]. GERESEERVEERDE OPDRACHTEN OF OPDRACHTEN IN UITVOERING CONTROLEREN (pagina 4-128) (4) Toets [Prioriteit] Druk op deze toets om prioriteit te verlenen aan de geselecteerde opdracht. VOORRANG GEVEN AAN EEN GERESERVEERDE FAXOPDRACHT (pagina 4-131) (5) Toets [Stop. /Wis. ] Druk op deze toets om een geselecteerde opdracht te stoppen of wissen. EEN FAX IN UITVOERING OF EEN GERESERVEERDE FAX ANNULEREN (pagina 4-130) (8) (7) Opdrachten worden weergegeven als toetsen op volgorde van reservering. Weergave opdrachttoetsen (pagina 4-125) Toets [Details] in het scherm uitgevoerde opdrachten Dit geeft gedetailleerde informatie over de resultaten van voltooide distributieverzendopdrachten, voltooide reeksen van navraagopdrachten en voltooide opdrachten die gebruikmaakten van de functie documentarchivering. De verzending/ontvangst faalde omdat er een communicatiefout is opgetreden (er verschijnt een 6-cijferige foutcode in xxxxxx). Tijdens het uitvoeren van de opdracht heeft zich een fout voorgedaan. "Bezet" "Ontvangst Weigeren" "NGxxxxxx" "Fout" 4-126 Inhoudsopgave FAX VOORTGANG WANNEER EEN OPDRACHT UIT DE WACHTRIJ IS UITGEVOERD Een normale verzendopdracht die wordt voltooid gaat over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en in de statuskolom verschijnt "Verzenden OK". Ontvangen faxen, timer verzendopdrachten, herhaalopdrachten en doorgestuurde opdrachten worden als volgt in het opdrachtstatusscherm behandeld. Faxontvangstopdrachten Als er een fax wordt ontvangen, verschijnt het bericht "Ontvangen" in het opdrachtwachtrijscherm. Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en verschijnt "In Geheugen". Nadat de fax is afgedrukt, verandert de status in "Afgedrukt". Timerverzendopdrachten Een timer verzendopdracht verschijnt onderaan het opdrachtwachtrijscherm totdat het de aangegeven tijd is. Als er nog een andere opdracht in uitvoering is, wordt de timeropdracht gestart zodra de andere opdracht is voltooid. Herhaalopdrachten Een herhaalopdracht verschijnt onderaan het opdrachtwachtrijscherm. Wanneer het ingevoerde herhaalinterval verstreken is, wordt de opdracht uitgevoerd. Als er voor de herhaalopdracht al opdrachten gereserveerd waren, wordt de herhaalopdracht onderaan de opdrachtwachtrij gereserveerd en uitgevoerd wanneer hij aan de beurt is. Faxontvangstopdrachten wanneer Inkomende Routering ingeschakeld is Wanneer Inkomende Routering is ingeschakeld in de webpagina's, worden faxontvangstopdrachten afhankelijk van de afdrukinstelling als volgt behandeld. ONTVANGEN FAXEN NAAR EEN NETWERKADRES DOORSTUREN (Instelling voor inkomende routing) (pagina 4-64) · Ontvangen fax is niet afgedrukt Het bericht "Ontvangen" verschijnt in het opdrachtwachtrijscherm terwijl de fax wordt ontvangen. Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar de opdrachtwachtrij van het scherm opdrachtstatus van de scanmodus. · Ontvangen fax is afgedrukt Als de ontvangst is voltooid, gaat de taak over naar het scherm uitgevoerde opdrachten en verschijnt "In Geheugen". [. . . ] Gebruikt u bij de printopdracht een papierformaat dat niet kan worden geperforeerd?Is de papiersoort instelling voor de geselecteerde lade in de printerdriver ingesteld op een papiersoort dat niet kan worden geniet? Oplossing Voor het maximum aantal vellen dat geniet kan worden, zie "SPECIFICATIES" in de Veiligheidshandleiding. Voor de papierformaten die geniet kunnen worden, zie "SPECIFICATIES" in de Veiligheidshandleiding. Controleer de papiersoortinstellingen en selecteer een lade met papier dat u kunt nieten*. Klik op de knop [Ladestatus] in "Papierkeuze" op het tabblad [Papier] van het instelvenster voor de printer en controleer de papiersoortinstelling voor elke lade. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A40SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A40SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag