Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A36SM/A52SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A36SM/A52SM. Wij hopen dat dit SHARP VC-A36SM/A52SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A36SM/A52SM te teleladen.


SHARP VC-A36SM/A52SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1039 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-A36SM/A52SM (1168 ko)
   SHARP VC-A36SM/A52SM OPERATION MANUAL (1168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A36SM/A52SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de staffellade wordt gekozen, worden de setjes kopieën minstens 15 mm (A4 formaat kopieer papier) ten opzichte van elkaar verschoven, opgestapeld. Als de staffelfunctie wordt uitgeschakeld, zullen kopieën niet gestaffeld worden. De staffelfunctie wordt in- en uitgeschakeld door op het "STAFFEL" aankruisvakje van de interactieve diplay te drukken. [. . . ] Wanneer de SORTEREN/NIETEN-functie is gekozen, zal de staffelfunctie uitgeschakeld worden. Als de staffelfunctie wordt gekozen, kunt u alleen A4 formaat kopieerpapier gebruiken. U kunt de bovenlade niet gebruiken voor het staffelen van kopieën. 1 2 1 3 STAFFELEN Bij het kopiëren met de SORTEREN-functie worden de setjes kopieën minstens 15 mm (A4 formaat kopieerpapier) ten opzichte van elkaar verschoven, opgestapeld. Bij het kopiëren met de GROEPERENfunctie worden de setjes kopieën, bestaande uit alle kopieën van hetzelfde origineel, op dezelfde wijze op elkaar gestapeld. 11 1 12 1 NIET-STAFFELEN 1 2 1 3 Alle kopieën worden in een rechte stapel in de staffellade of de bovenlade gedeponeerd. 2 Sorteren en groeperen Wanneer SORTEREN wordt gekozen, wordt de SORTEREN-icoon ) op de interactieve display afgebeeld en zullen de kopieën in ( setjes worden gesorteerd. Wanneer SORTEREN/NIETEN wordt gekozen, wordt de SORTEREN/ NIETEN-icoon ( ) op de interactieve display afgebeeld en zullen de gesorteerde kopieën automatisch worden geniet. Wanneer noch de SORTEREN-icoon noch de SORTEREN/NIETENicoon op de interactieve display wordt afgebeeld, staat de kopieerapparaat in de groeperenfunctie en zullen de kopieën per origineel worden gegroepeerd. Voor het omschakelen tussen de functies van de afwerkeenheid drukt u op de UITVOER-toets en kiest dan de gewenste functie op de interactieve display. q q In geval een SPF of RADF voor het kopiëren wordt gebruikt, zullen kopieën volgens de standaardinstelling gesorteerd worden. In geval de glasplaat voor het kopiëren wordt gebruikt, zullen kopieën volgens de standaardinstelling gegroepeerd worden. Verwijder de nietjes en gooi deze weg. 3 Plaats een nieuw vel papier van A4-formaat in de lade, zoals aangegeven in de afbeelding, zodat de nietmachine het later kan nieten. 4 Controleer of het eerste nietje van de nieuwe nietjespatroon zich aan de voorrand van de nietjespatroon bevindt. q In geval dat het eerste nietje zich niet aan de voorrand bevindt, trekt u dit naar voren tot aan de voorrand. In geval dat een of enkele nietjes voorbij de voorrand uit de nietjespatroon steken, scheurt u deze af ter hoogte van de AFSCHEUR-lijn en lijnt u de nietjes uit met de voorrand van de nietjespatroon. De nietjespatroon bevat 5000 nietjes. AFSCHEUR-lijn q 5 6 Duw de nietjespatroon voorzichtig in de nieteenheid totdat deze op de plaats vastklikt. Maak de klep van de nieteenheid dicht. q De nietmachine zal drie keer slaan zonder te nieten, en wordt automatisch gevuld. Om te controleren dat de nieteenheid juist werkt, plaats een vel kopieerpapier in het bovenste vak en druk op de handmatige niettoets nadat deze oplicht. q q 8 Vastgelopen nietjes verwijderen Als de nietjespatroon leeg is, of als de nietjes in de nieteenheid vastlopen, zal de mededeling "CONTROLEER OF DE NIETEENHEID GOED IS GEPLAATST EN OP MOGELIJKE NIETSTORING. " op de interactieve display worden afgebeeld. Open de klep van de nieteenheid, trek de groene ontgrendelhendel van de nietjespatroonhouder omhoog, en verwijder de nietjespatroon uit de nieteenheid. q q Als de nietjespatroon leeg is (enkele nietjes kunnen in nietjespatroon overblijven), raadpleegt u het hoofdstuk getiteld "Nietjespatroon vervangen" op bladzijde 8 van deze gebruiksaanwijzing. Als voldoende nietjes in de nietjespatroon overblijven, wordt de gebruiker aanbevolen de hieronder beschreven procedure te volgen, om mogelijke nietstoring te herstellen. 1 Maak de klep van de nieteenheid dicht en dan weer open. 2 Verwijder al het kopieerpapier uit de uitvoerlade. 3 Plaats een nieuw vel papier van A4-formaat in de lade, zoals aangegeven in de afbeelding, zodat de nietmachine het later kan nieten. 4 Controleer of het eerste nietje van de nieuwe nietjespatroon zich aan de voorrand van de nietjespatroon bevindt. q In geval dat het eerste nietje zich niet aan de voorrand bevindt, trekt u dit naar voren tot aan de voorrand. In geval dat een of enkele nietjes voorbij de voorrand uit de nietjespatroon steken, scheurt u deze af ter hoogte van de AFSCHEUR-lijn en lijnt u de nietjes uit met de voorrand van de nietjespatroon. AFSCHEUR-lijn 5 6 Duw de nietjespatroon voorzichtig in de nieteenheid totdat deze op de plaats vastklikt. [. . . ] In geval dat een of enkele nietjes voorbij de voorrand uit de nietjespatroon steken, scheurt u deze af ter hoogte van de AFSCHEUR-lijn en lijnt u de nietjes uit met de voorrand van de nietjespatroon. AFSCHEUR-lijn 5 6 Duw de nietjespatroon voorzichtig in de nieteenheid totdat deze op de plaats vastklikt. Maak de klep van de nieteenheid dicht. q De nietmachine zal drie keer slaan, waarop de vastgelopen nietjes automatisch verwijderd zullen worden. Om te controleren dat de nieteenheid juist werkt, plaats een vel kopieerpapier in het bovenste vak en druk op de handmatige niettoets nadat deze oplicht. q q 9 Opheffen van papierstoringen EEN PAPIERSTORING IS OPGETREDEN. Het kopieerapparaat stopt automatisch wanneer een papierstoring optreedt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A36SM/A52SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A36SM/A52SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag