Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A35SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A35SM. Wij hopen dat dit SHARP VC-A35SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A35SM te teleladen.


SHARP VC-A35SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1707 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A35SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek de stekker uit het stopcontact om de machine geheel van het net af te koppelen. Het stopcontact dient in de buurt van het apparaat geïnstalleerd te zijn en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Waarschuwing Dit is een product uit de klasse A. Bij particulier gebruik kan het voor radiostoringen zorgen, in welk geval de gebruiker de aangewezen maatregelen dient te nemen. This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG. [. . . ] · B5 en A4 (8-1/2" x 11") papier kan worden gebruikt. Bij het kopiëren van boeken: Wanneer u een dik boek kopieert, drukt u licht op het boek om het tegen de glasplaat te drukken. 1 Tip de [BOEKKOPIE] toets aan op het speciale functies scherm. BOEKKOPIE 1/2 MULTISHOT De [BOEKKOPIE] toets is geaccentueerd om aan te geven dat de functie ingeschakeld is en de boekkopie icoon ( ) verschijnt op het scherm. 3 4 Controleer of er B5 of A4 (8-1/2" x 11") papierformaat werd geselecteerd. Indien er geen B5 of A4 (8-1/2" x 11") papier werd geselecteerd, tipt u de [PAPIERFORMAAT] toets aan om B5 of A4 (8-1/2" x 11") papier te selecteren. 2 Tip de [OK] toets aan op het speciale functies scherm. 0 OK BOEKKOPIE 1/2 U gaat terug naar het hoofdscherm van de kopieerfunctie. AUTO A4 PAPIERFORMAAT 3 Plaats de originelen op de glasplaat. (p. 22) Index B5, A4 5 100% COPY RATIO Selecteer het aantal kopieën en andere gewenste kopieerinstellingen en druk vervolgens op de [START] toets ( ). (81/2x11 ) Deze pagina wordt eerst gekopieerd ACC. #-C Middenlijn van het origineel · Om de boekkopie functie te annuleren, tipt u de [BOEKKOPIE] toets aan in het speciale functies scherm. (De toets wordt niet meer geaccentueerd. ) (Zie het scherm van stap 1. ) · Om schaduwen te wissen die worden veroorzaakt door het inbinden van documenten, gebruikt u de randen wisfunctie (pagina p. 42). (Midden wissen en Rand + midden wissen kan niet worden gebruikt bij de boekkopie functie. ) Opmerking 43 COMFORTABELE KOPIEERFUNCTIES INBINDKOPIE De inbindkopie functie wordt gebruikt om kopieën in de juiste volgorde te rangschikken om deze eventueel in het midden te kunnen nieten en in een boekvorm te vouwen. Er worden twee originele pagina's op elke kant van het papier gekopieerd, zodat er in totaal vier pagina's op elk blad worden gekopieerd. Deze functie is handig om kopieën in een attractieve boekvorm te rangschikken. [Voorbeeld]: Het kopiëren van 8 originelen in de inbindkopie functie · Scan de originelen in de volgorde van de eerste Originelen (1-zijdig) De afgewerkte pagina tot de laatste pagina. De kopieervolgorde kopieën kunnen wordt automatisch door het apparaat ingesteld. gevouwen worden. 1 2 3 4 5 6 7 · Er kan of linker rug (rechts naar links draaiing) of rechter rug (links naar rechts draaiing) geselecteerd worden. 8 Eerste pagina Originelen (2-zijdig) 2 1 4 6 8 · Er worden vier originelen op een blad gekopieerd. Blanco pagina's worden automatisch aan het einde gemaakt afhankelijk van het aantal originelen. Eerste pagina 3 5 7 1 Tip de [INBINDKOPIE] toets aan op het speciale functies scherm. KANTLIJN VERSCHUIVING 4 5 6 Tip de [OK] toets aan op het speciale functies scherm. U gaat terug naar het hoofdscherm van de kopieerfunctie. INBINDKOPIE Het instelscherm voor inbindkopie verschijnt. · Wanneer u de multi shot functie gebruikt, wordt de juiste kopieerfactor automatisch ingesteld gebaseerd op het origineelformaat, het papierformaat en het aantal originelen dat op een blad moet worden gekopieerd. (De minimum reductiefactor is 50% wanneer SUPER FOTO werd geselecteerd voor het soort origineel in de belichtingsinstellingen of wanneer de RSPF wordt gebruikt. ) Afhankelijk van het origineelformaat, papierformaat en het aantal originelen dat op een blad moet worden gekopieerd kunnen er gedeeltes van de originele afbeeldingen worden afgesneden. 1 Tip de [MULTISHOT] toets aan op het speciale functies scherm. BOEKKOPIE 1/2 4 Selecteer een grensinstelling. ANNULEREN OK RAND MULTISHOT Het instelscherm voor MULTI SHOT verschijnt. De MULTISHOT icoon ( ) verschijnt ook op het scherm om aan te geven dat de functie ingeschakeld is. Selecteer [ [ ]. ], [ ], of LAY-OUT 2 Selecteer het aantal originelen dat op een blad moet worden gekopieerd uit het multi shot selectiescherm. OK ANNULEREN LAY-OUT 2-in-1 4-in-1 OK RAND 5 6 7 Tip op de[OK] toets in het multishot instelscherm. U keert terug naar het menuscherm van de speciale functies. SPECIALE FUNCTIES MULTISHOT Tip de [OK] toets aan op het speciale functies menuscherm. U gaat terug naar het hoofdscherm van de kopieerfunctie. 3 Selecteer het lay-out. ANNULEREN LAY-OUT OK RAND Selecteer het aantal kopieën en andere gewenste kopieerinstellingen en druk vervolgens op de [START] toets ( ). [Bij het gebruik van de RSPF:] Het kopiëren start nadat alle originelen werden gescand. Selecteer de volgorde waarin de originelen op de kopie gerangschikt moeten worden. 8 9 [Bij het gebruik van de glasplaat:] Vervang het origineel door het volgende origineel en druk op de [START] toets ( ). Herhaal deze stap tot alle originelen werden gescand en tip vervolgens de [LEZEN KLAAR] toets aan. Opmerking 46 · De afbeeldingen kunnen gedraaid worden afhankelijk van het aantal originelen en de afdrukstand van de originelen en het kopieerpapier. · Om de multi shot functie te annuleren, tipt u de [ANNULEREN] toets aan in het multishot instelscherm (het scherm van stap 2). COMFORTABELE KOPIEERFUNCTIES ORIGINEEL FORMAAT Indien u een andere papiersoort wilt gebruiken dan het automatisch geselecteerde origineelformaat, wordt de instelling van eht origineelformaat bepaald door de speciale fucnties. De gemende toevoer instelling (p. 25) wordt hier ook geselecteerd. 1 Tip de toets aan en vervolgens de [ORIGINEELFORMAAT] toets in het speciale functies menuscherm. Het instelscherm voor origineelformaat verschijnt. VOOR 5 Tip de [OK] toets aan op het speciale functies menuscherm. U gaat terug naar het hoofdscherm van de kopieerfunctie. Opmerking ALE FUNCTIES FORMAAT ORIGINEEL Om gemengde toevoer te selecteren, selecteert u de "INVOERFUNCTIE VOOR GEMENGDE ORIGINELEN" checkbox. De gemengde toevoer wordt uitgelegd op pagina 25. 2 Tip op de [HANDMATIG] toets. MAAT ORIGINEEL AUTO HANDMATIG 3 INVOERFUNCTIE VOOR GEMENGDE ORIGINELEN 3 Selecteer het origineel formaat. OK FORMAAT ORIGINEEL AUTO A5 A3 A4 HANDMATIG A4R B4 OK AB INCH De [HANDMATIG] toets is geaccentueerd en het geselecteerde papierformaat wordt weergegeven. Om een origineel met INCH formaat weer te geven, tipt u de [AB INCH] toets aan. De INCH formaten verschijnen. Opmerking 4 Tip op de binnenste [OK] toets. U keert terug naar het menuscherm van de speciale functies. 47 COMFORTABELE KOPIEERFUNCTIES DEKBLAD KOPIEREN de dekblad functie wordt gebruikt om een dekblad aan de voorkant of achterkant toe te voegen of aan beide kanten van een document met meerdere pagina's. Om de dekblad functie ge gebruiken moet de RSPF worden toegepast. Het kopiëren op een dekblad 1-zijdige kopieën van 1-zijdige of 2-zijdige originelen 1-zijdige originelen 4 3 2 1 1 SHARP 2 3 4 Niet kopiëren op een dekblad 1-zijdige kopieën van 1-zijdige of 2-zijdige originelen 1-zijdige originelen 4 3 2 1 3 4 2 1 1-zijdige kopieën (kopiëren op een dekblad) 1-zijdige kopieën (niet kopiëren op dekblad) Achterste dekblad (geen kopiëren) Voorste dekblad (kopiëren op voorzijde mogelijk) 2-zijdige originelen 3 5 2 4 Achterste dekblad Dekblad origineel 2-zijdige originelen SHARP 1 4 5 2 3 Voorste dekblad (niet kopiëren op voorzijde) 4 3 2 1 Achterste dekblad (geen kopiëren) Voorste dekblad (kopiëren op voorzijde mogelijk) SHARP SHARP 1 Dekblad origineel 2-zijdige kopieën van 1-zijdige of 2-zijdige originelen 1-zijdige originelen 4 3 2 1 2-zijdige kopieën van 1-zijdige of 2-zijdige originelen 1-zijdige originelen 4 3 2 1 1-zijdige kopieën (niet kopiëren op dekblad) 2-zijdige kopieën (kopiëren op een dekblad) Achterste dekblad (geen kopiëren) 3 4 3 2 SHARP 2-zijdige originelen 3 4 Dekblad origineel 2-zijdige originelen 3 1 2 1 2 1 2 SHARP SHARP Dekblad origineel Voorste dekblad (kopiëren op voorzijde mogelijk) (achterkant van dekblad is blanco) · Er kan een voorste dekblad, een achterste dekblad of zowel een voorste als een achterste dekblad geselecteerd worden. · Er kan een voorste dekblad, een achterste dekblad of zowel een voorste als een achterste dekblad geselecteerd worden. · U kunt vastleggen of er wel of niet op het voorste dekblad gekopieerd wordt. [. . . ] 25 Glasplaat kopiëren vanaf de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Handinvoerlade, kopiëren vanuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kopieerproces onderbreken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kopieerproces stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23 Kopiëren - Glasplaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - RSPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Origineelsoort, selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Papierformaat (lade), handmatig selecteren . . . . . . . . . . . . 22 RSPF, kopiëren vanuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Speciaal papier, kopiëren op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Stroominvoerfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Vergroten/verkleinen van kopieën - Automatische kopieerfactorselectie . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A35SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A35SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag